KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2009

Dobrý ANJEL

Rehoľné komunity sestier Satmárok >>>

Pozvánky >>>
Kalendár >>>
Poslať odkaz >>>

...môžete pomôcť zabezpečiť starostlivosť o pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne...

Dar šľachetného srdca >

Alexis...Poradňa pre ženy a dievčatá...

V decembri 2009 spustilo Fórum života poradňu pre ženy a dievčatá s názvom Alexis. Ide o úplne nový projekt zameraný na konkrétnu pomoc pre tehotné ženy. Cieľom projektu je ponúknuť podporu a poradenskú pomoc dievčatám a ženám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných situáciách súvisiacich s tehotenstvom. Poradenstvo bude poskytované emailovou formou, telefonicky a osobne. Budeme radi, ak sa aj vy zapojíte do šírenia informácie o tejto možnosti. Všetky praktické informácie a kontakty sú dostupné na webovej stránke http://www.alexisporadna.sk/


Zmeny v pôsobení sestier

sestra Svätoslava a sestra AdrianaV zmysle Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok došlo k zmene pôsobiska sestry:  

 • 6. 10. 2009: s. M. Aniceta Trstenská - prichádza z Vrícka do Užhorodu (Ukrajina).
 • 18. 11 2009: s. M. Lujza Dragošková - prichádza z Vrícka do Rachova (Ukrajina).
 • 18. 11. 2009: s. M. Zuzana Tovtyn - prichádza z Vrícka do Rachova (Ukrajina).
 • 18. 11. 2009: s. M. Svätoslava Ilku - prichádza z Užhorodu do Rachova (Ukrajina).
 • 18. 11. 2009: s. M. Klára Kučak - prichádza z Perečína do Užhorodu (Ukrajina).
 • 18. 11. 2009: s. M. Angelika Hapak - prichádza z Perečína do Užhorodu (Ukrajina).
 • 29. 11. 2009: s. M. Magdaléna Gajdošíková - prichádza z Turčianskych Teplíc do Vrícka.
 • 30. 11. 2009: s. M. Damiana Vatahová - prichádza z Trenčína do Turčianskych Teplíc.
 • 30. 11. 2009: s. M. Ladislava Matúšová - prichádza z Trenčína do Vrícka.
Viac >>>

sestra M. MargarétaPán si povolal do večného života s. M. Margarétu

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za svoju spolusestru M. Margarétu Melániu Juríkovú, ktorú Pán povolal do večného života dňa 23. novembra 2009 z Vrícka vo veku 84 rokov a v 62. roku zasvätenia sa službe Božej a blížnym.

Pohreb zomrelej sestry M. Margaréty bol vo Vrícku dňa 27. novembra 2009 o 11.00 hod.  

 Zo života s. M. Margaréty >>> 

sestra M. PatianaPán si povolal do večného života s. M. Patianu

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za svoju spolusestru M. Patianu Teréziu Kováčovú, ktorú Pán povolal do večného života dňa 20. novembra 2009 z Vrícka vo veku 84 rokov a v 63. roku zasvätenia sa službe Božej a blížnym.

Pohreb zomrelej sestry M. Patiany bol vo Vrícku dňa 24. novembra 2009 o 11.00 hod.  

 Zo života s. M. Patiany  >>> 

Týždeň Cirkvi pre mládež

Týždeň Cirkvi pre mládež

V tomto roku 2009 sa Týždeň Cirkvi pre mládež koná v dňoch 13. - 22. novembra 2009. Myšlienka Týždňa Cirkvi pre mládež pre tento rok je z posolstva Svätého Otca mladým: "Máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí."

Viac o Týždni Cirkvi pre mládež >>>

VÍKENDOVKA: stretnutie dievčat so sestrami Satmárkami v Námestove         - p o z v á n k a

... nové priateľstvá   ♥   adorácia ♥   spoločná modlitba   ♥   rozhovory  ♥  všetko na tému: LÁSKA A...

Stretnutie dievčat so sestrami SatmárkamiMáš 15 a viac?
Túžiš prežiť pekný víkend?
Spoznať nových priateľov i nové mestá?
Spoločne sa modliť a rozprávať?
Počuť v tichu Boha?
Chceš ešte viac?
Pozývame Ťa na víkendovku 6. - 8. novembra 2009 pod jednou strechou so sestrami Satmárkami v Námestove.
Stretneme sa:     6. 11. 2009 o 17.00 hod. pri farskom kostole alebo v našom dome v Námestove na Hviezdoslavovej ulici č. 20..
Zober si:    spacák, karimatku, 3 €, otvorené ♥
Prihlás sa:   e-mailom na adrese: satmarky@satmarky.sk alebo telefonicky: 043-4933 157, 0908-844291
Tešíme sa na Teba...
viac  v pozvánkach >>>

 Zápis do Knihy živých

Dňa 31. októbra 2009 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 21 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   január- február - marec  2009.

Program:

 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Väzenský vikár prejavil vďaku rehoľným sestrám satmárkam

Väzenský vikár Ordinariátu OS a OZ SR Mons. Bartolomej Juhás, SDB navštívil 24. októbra 2009 komunity Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul - satmárok, aby im poďakoval za všetko, čo robia v prospech duchovnej služby Katolíckej cirkvi v prostredí väzníc. V popoludňajších hodinách preto celebroval svätú omšu v Rehoľnom dome sestier satmárok vo Vrícku, po ktorej skončení sa miestnej komunite poďakoval za dlhoročnú pomoc poskytovanú či už katechézami, písaním listov, zasielaním balíkov, či časopisov obvineným, či odsúdeným vo väzniciach. Poďakovanie za modlitbovú podporu tým, čo vykonávajú katolícku duchovnú službu vo väzniciach väzenský vikár osobne vyslovil aj komunite rehoľných sestier satmárok v Trenčíne. Obom komunitám odovzdal pamätné poďakovanie za službu kresťanskej lásky.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký    >>>


Celoslovenská verejná zbierka - BOJ PROTI HLADU

Haiti... chudoba na každom kroku...Vincentínská rodina na Slovensku, do ktorej patria aj Milosrdné sestry sv. Vincenta-Satmárky a Rodina Nepoškvrnenej, aj tento rok organizuje celoslovenskú verejnú zbierku - BOJ PROTI HLADU v dňoch  26. 9. až 18. 10. 2009.

Zbierka je určená na podporu jednej z najchudobnejších krajín sveta - Haiti. Ľuďom v núdzi žijúcim na Haiti možno pomôcť modlitbou, obetou, kúpou medovníkových srdiečok alebo zaslaním finančnej podpory, príp. zaslaním darcovskej SMS, a to zaslaním SMS s textom:  DMS VINCENT  na číslo: 877 zo všetkých mobilných operátorov Cena jednej SMS je 1 EUR.           

Viac informácií >>>
Boj proti hladu:  rok 2007 - rok 2008

Stretnutie junioriek

viac o stretnutí....2. októbra 2009 komunitu sestier v Kežmarku navštívilo šesť sestier junioriek.

Juniorky, spolu so svojou magistrou sestrou  M. Priskou,  prežívali svoje spoločenstvo v radostnej atmosfére pri spoločnej modlitbe, adorácii, prednáške, pri spoločnom stolovaní, rekreácii i pri pomoci chudobným, keď sa zapojili do zbierky Boj proti hladu predávaním medovníčkov pri našom farskom kostole v Kežmarku.

 viac  >>>

Prvé tri sestry Satmárky v Albánsku

Milosrdné sestry v Albánsku......predstavení rehole, vedení Božím Duchom, vysielajú na prelome septembra a októbra 2009 - v jubilejnom roku svätého Vincenta (350. výročie smrti sv. Vincenta a sv. Lujzy) a tiež v jubilejnom 80. roku od založenia slovenskej provincie - vysielajú do Albánska tri sestry, ktoré prejavili záujem o službu chudobným v Albánsku:

 • sestru M. Vincentu    Danu Tvrdoňovú
 • sestru M. Antóniu      Andreu Krškovú
 • sestru M. Lucianu     Kristínu Žiakovú
  viac >>>

Zmeny v pôsobení sestier

sestra Svätoslava a sestra AdrianaV zmysle Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok došlo k zmene pôsobiska sestry:  

Viac >>>

Milosrdné sestry sv. Vincenta na Slovensku (1929-2009)11. slovenská púť do Lúrd

Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v jubilejnom roku svätej Bernadety v dňoch od 10. do 18. septembra 2009  zorganizovala 11. slovenskú púť do Lúrd.

S touto púťou putovalo spolu 586 pútnikov, ktorých vekové rozpätie je od 8 do 88 rokov...

cestovný poriadok, vysielanie Rádia Lumen, iné  >>>
Program púte >>>

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Sarmárky   - 80 rokov na Slovensku

Pri príležitosti 80. výročia založenia Slovenskej provincie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok chceme slávením svätej omše dňa 27. júna 2009 o 16.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku spoločne ďakovať Pánu Bohu za milosť vzniku našej Kongregácie a za pôsobenie sestier v Slovenskej provincii.

Vedenie provincie a pôsobiská sestier v rokoch 1929-2009 >>>

Kaplnka Emauzských učeníkov

Kaplnka Emauzských učeníkov"Mojim cieľom, alebo túžbou bolo vytvoriť taký priestor, kde by sa mohol každý, či už žiak, učiteľ, alebo zamestnanec uchýliť pred hlukom a tempom tohto sveta a pookriať pri Ježišových nohách, nechať sa ním objať, potešiť, načerpať novú silu, pokoj, o ktorý tak často a veľmi ľahko prichádzame. Spoznať ho." - slová  sestry M. Rudolfy V. Balážecovej - autorky interiéru prednedávnom ukončenej Kaplnky Emauzských učeníkov v Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku.

viac >>>

Uvedenie sestry M. Ignácie do úradu generálnej predstavenej  Uvedenie sestry M. Ignácie do úradu generálnej predstavenej

Dňa 16. mája 2009  sa vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku konalo slávnostné uvedenie do úradu generálnej predstavenej našej Kongregácie  - sr. M. Ignácie Hriňovej.

Svätú omšu koncelebroval spišský pomocný biskup o. Štefan Sečka, satmársky sídelný biskup o. Eugen Schönberger, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeus Zaşepa, miestny dekan Alojz Kostelanský a ďalší kňazi, ktorí pôsobia v ružomberskej farnosti. Na slávnosti boli zastúpené sestry našej Kongregácie zo všetkých provincií a zástupcovia rehoľných spoločenstiev, ktoré pôsobia v Ružomberku a ďalší hostia  

viac >>>

Juniorské stretnutie  

Juniorské stretnutie - máj 20097. -10. mája 2009 sme sa my, rehoľná mlaď, vybrali na juniorské stretnutie, ktoré sa nieslo v rozjímaní o VIERE.

Musíte uznať, že k takejto téme bolo potrebné vybrať aj priliehavé miesto konania a tak sme sa vybrali do Jánošíkovho kraja, do horami obklopenej dedinky Terchová. Ako sa neskôr ukázalo, výber bol veľmi dobrý  :-)

viac >>>

Generálna volebná kapitula (Vrícko 2009)Generálna volebná kapitula sestier Satmárok

V dňoch 1. - 4. apríla 2009 sa vo Vrícku konala Generálna volebná kapitula Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Za novú generálnu predstavenú bola na ďalšie šesťročné obdobie (2009-2014) zvolená sestra M. Ignácia Hriňová, ktorá prevezme tento úrad po sestre M. Ružene Múdrej.

 viiac >>>  

PRVÁ cesta do Albánska

...naša prvá cesta do Albánska...Mons. Cristoforo Palmieri CM, biskup diecézy Rrëshen (severná časť Albánska) sestre M. Pavle Draganovej, našej provinciálnej predstavenej list, v ktorom možno okrem iného čítať aj toto: „...sme chudobní na všetko, aj na služobníkov evanjelia, a preto sa obraciam na Vás s prosbou, aby ste prišli ohlasovať evanjelium našim bratom najrozličnejším spôsobom a svedectvom Vášho zasväteného života. ...príďte do Albánska....  Pozývame Vás, aby sme sa o toto všetko s Vami podelili..."

...a tak - vedené Duchom Božím, doprevádzané modlitbami spolusestier a blízkych, vo svetle našich Konštitúcii, vydali sme sa podvečer 19. apríla 2009 na cestu k blížnym do Albánska...                                                                    viac >>>


SLÁVKA L. - aj ona sa v hospici 11. 11. 2007 narodila pre večnosť...Zápis do Knihy živých 

Dňa 25. apríla 2009 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. 

Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 17 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   september - október - november - december  2008                                                                                          viac >>>


17. apríl - DEŇ NARCISOV

17. apríl - DEŇ NARCISOV Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, prijímateľ príspevkov z verejnej zbierky DEŇ NARCISOV, veľmi pekne ďakuje všetkým darcom...

Sestra M. Hermana 

  

Ranná káva v Televízii LUX

....začiatok dňa zo života obyčajných kresťanov: sestra M. Hermana z Košíc.

Záznam z relácie Ranná káva zo dňa 14. apríla 2009:  tu


Tehlička pre Sudán  

Tehlička pre Sudán

Počas pôstneho obdobia sa žiaci ZŠ s MŠ sv. M. Križina v Krásnej nad Hornádom zapojili do akcie "Tehlička pre Sudán".

Táto akcia nebola len zbierkou peňazí za účelom postaviť školu v Sudáne, ale išlo hlavne o zrieknutie sa drobností a stavanie si schodov do neba. Žiaci vyzbierali takmer 300 eur. Cena jednej tehličky bola 10 centov, takže naši žiaci sa usilovali postaviť veľké schodište do neba. (fotografie: 1., 2.)  (Sestry:  Košicie-Šaca)


Deň počatého dieťaťa - 25. marec25. marec - Deň počatého dieťaťa

Podporujem myšlienku Dňa počatého dieťaťa, lebo sám som bol prijatý mojou mamičkou, ktorá sa, aj napriek odporúčaniam lekárov, aby sa ma zbavila, rozhodla darovať mi život. Ale nielen preto. Máme schopnosť darovať život, a tá nesmie byť zneužitá ani poškvrnená.

Daniel Hevier
spisovateľ, textár, pesničkár


Pán si povolal do večného života s. M. Editu

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za svoju spolusestru M. Editu Kláru Ďurkovičovú, ktorú Pán povolal do večného života dňa 17. marca 2009  z Košíc  vo veku 83 rokov a v 58. roku zasvätenia sa službe Božej a blížnym.

Pohrebné obrady začnú svätou liturgiou v grécko-katolíckom Chráme Narodenia presvätej Bohorodičky Panny Márie v Košiciach (Moyzesova ulica) dňa 23. marca 2009 (pondelok) o 13. hodine.


POMOC pre Hospic v TrenčínePomoc pre HOSPIC...

Radi by ste pomohli so zabezpečovaním starostlivosti o pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne?

Ponúkame Vám možnosť spolupodieľať sa na financovaní hospicu, a tak sa pripojiť k darcom so šľachetným srdcom.

Aj vďaka Vášmu daru budeme môcť byť pri tých, ktorí to potrebujú a aj vďaka Vám im budeme môcť naďalej pomáhať...              ĎAKUJEME.   

viac informácii >>>

sestra M. BonaPán si povolal do večného života s. M. Bonu

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za svoju spolusestru M. Bonu Jusztínu Juhasz, ktorú Pán povolal do večného života dňa 26. februára 2009 z Užhorodu vo veku 87 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Božej a blížnym.

Svätá omša za zomrelú sestru M. Bonu bude v Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja v Užhorode dňa 28. februára 2009 o 11 hod. 

 Zo života s. M. Bony  >>> 

Stretnutie RN 2. 5. 2009 v ŠaštíneStretnutie Rodiny Nepoškvrnenej - pozvánka

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 2. mája 2009 (sobota) v Šaštíne.

Program stretnutia:

 1. 10.00 hod. - Príhovor sestry M. Bernadety Pánčiovej
 2. 10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
 3. 14.00 hod. - Modlitba rozjímavého ruženca
 4. 14.35 hod. - Pobožnosť so záverečným požehnaním.

Všetkých Vás srdečne pozývame. 


Stretnutie dievčat so sestrami SatmárkamiAko bolo?

... nové priateľstvá   ♥   výlet   ♥   spoločná modlitba   ♥   rozhovory   ♥   adorácia   ♥  prekvapenie ...

V dňoch 6. -  8. 2. 2009 sa v Ružomberku uskutočnilo stretnutie s dievčatami, ktoré chceli prežiť víkend „Pod jednou strechou so sestrami Satmarkami".  Na stretnutie prišlo 10 dievčat ...                                                                     viac o stretnutí >>>

Dcéry kresťanskej lásky z Haiti ďakujú Slovensku a posielajú správy

HaitiDcéry kresťanskej lásky z provincie Haiti ďakujú z hĺbky srdca za podporu zo zbierky zo Slovenska:  „Boj proti hladu".

V mene všetkých osôb postihnutých, detí i starcov, chorých a hendikepovaných, ktorí vďaka prijatému daru pocítili trochu úľavy, našli nádej do života, možnosť nasýtiť sa... vyslovujem veľké, veľké poďakovanie...  Boh, ktorý sa nenechá prevýšiť v štedrosti, nech Vám odmení najhojnejšími milosťami z neba.

viac o situácii na Haiti a o tom, ako budú peniaze zo zbierky použité >>>

Slávka Luščíková - aj ona sa v hospici 11. 11. 2007 narodila pre večnosť...

Hospic je pôrodnica pre večnosť... 

V Katolíckych novinách č. 7 bol publikovaný článok o Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Možete si ho prečítať:   1. strana , 2. strana.


 Darujte 2 % zaplatenej dane za rok 2008

Pripájame sa k prosbe neziskovej organizácie Refugium, n. o.        o pomoc poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2008. Jednou z činností n.o. Refugium je prevádzka Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

>>> viac informácií vrátane tlačív

Benedikt XVI.Posolstvo pápeža pre choré deti...

Tento rok sa naša pozornosť Benedikta XVI. v posolstve pre chorých osobitne zameriava na tie najslabšie a bezbranné stvorenia, deti, a to na tie spomedzi nich, ktoré sú choré a trpia.

"Osobitne pozdravujem vás, drahé choré a trpiace deti: pápež vás objíma s otcovskou láskou spolu s vašimi rodičmi a príbuznými a uisťuje vás, že sa bude za vás zvlášť modliť..."                     viac >>>


...zhotovovanie biblických postavičiek...Biblické postavičky

Sestry z komunity Šaca (s. M. Serafína, s. M. Bronislava, s. M.  Hermana) a sestra z Kežmarskej komunity ( s.M.  Irena) sa stretli na pôde Biblického diela vo Svite.

Toto stretnutie nebolo náhodné. Sestry sa tu stretli, aby sa naučili pracovať s biblickými postavičkami.

Skôr ako začali pracovať s postavičkami, si ich museli najskôr urobiť. A tak dvojdňová práca priniesla svoje úspechy v podobe postavičiek, ktoré sa rôznym spôsobom používajú pri katechéze...                                          viac >>>


Dve percentá z dane - nič Vás to nestojí a nám pomôžete... 

vyučovanie

...pomôžete ZÁKLADNEJ  ŠKOLE sv. Vincenta v Ružomberku. Financie, ktoré škola takto získa, budú slúžiť žiakom školy, a to v týchto oblastiach: na vzdelávanie - zabezpečenie výpočtovej techniky, výukové programy, vybavenie školskými pomôckami, rozvoj duchovných hodnôt, podpora zdravia, športu detí aj zdravotne postihnutých, nákup športového zariadenia.

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj tento rok rozhodnúť, kam pôjdu 2 % Vami zaplatenej dane...            viac informácií a tlačivá ›››


Duchovné obnovy vo Vrícku - ROK 2009

 Milosrdné sestry pozývajú na duchovnú obnovu do Vrícka:

 • 11. 6. - 14. 6.  - duchovná obnova pre ženy
 • 16. 7. - 19. 7.  - duchovná obnova pre ženy
 • 28. 7. - 31. 7.  - duchovná obnova pre dievčatá od 16 do 19 rokov
  • Obnova pre 16-19 ročné dievčatá sa nesie pod názvom: STUDŇA. ...ak túžite po hlbšom spoznaní Pána Ježiša alebo len tak po Jeho blízkosti - táto duchovná obnova je skvelou príležitosťou na stretnutie s Pánom "pri studni"...
 • 20. 8. - 23. 8.  - duchovná obnova pre dievčatá nad 20 rokov
 • 15. 10. - 18. 10.  - duchovná obnova pre ženy
 • 22. 10. - 25. 10.  - duchovná obnova pre manželské páry
viac >>>

Spojenie s Ježišom - námet na duchovné obnovy

Našla som toho, koho moja duša miluje. (por. Veľpieseň 3,4) - namaľovala sestra M. Rudolfa BalážecováNámet pre duchovné obnovy počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov budeme čerpať v prevažnej miere z knihy Spojenie s Ježišom a evanjeliová kontemplácia od  Krištofa Wonsa SDB.

 1. 1. časť -  Spoločenstvo s Bohom-podstata života  *  Žijem, pretože Boh chcel byť so mnou  *  Túžba po Bohu žije vo mne  *  Rana v našej túžbe po Bohu  *  Ježiš uzdravuje moju túžbu po Bohu  *  Moja odpoveď na Božiu túžbu...
  1. Výňatok z 1. časti duchovnej obnovy:  "Ak siahneme do kníh Starého zákona, vidíme že výzva k viere v Boha, o ktorej ľud neustále počuje, je v samej podstate pozvaním k intímnemu a silnému vzťahu medzi Bohom a človekom. Obráťme svoju pozornosť na dva slovotvorné korene, ktoré sa používajú v Starom zákone na opísanie skutočnosti viery. Prvý  - aman - predstavuje pocit sily a istoty; označuje potvrdenie, priľnutie, zjednotenie, zväzok, uzol. Druhý - batach - znamená pocit bezpečia a dôvery; označuje postoj spoľahnutia sa na niekoho, postoj dôvery, nájdenie opory...."                                                                                   viac >>>

Stretnutie dievčat so sestrami Satmárkami v Ružomberku - pozvánka

... nové priateľstvá   ♥   výlet   ♥   spoločná modlitba   ♥   rozhovory   ♥   adorácia   ♥  prekvapenie ...

... nové priateľstvá ... výlet ... spoločná modlitba ... rozhovory ... adorácia ... prekvapenie ...

Máš 15 a viac?
Pozývame Ťa na víkendovku 6. - 8. februára 2009 pod jednou strechou so sestrami Satmárkami v Ružomberku.
Stretneme sa:     6. 2. 2009 o 18.00 hod. pri farskom kostole alebo na Nám. A. Hlinku (31) v Ružomberku.
Zober si:    spacák, karimatku, 3 €, otvorené ♥
Prihlás sa:   e-mailom na adrese: satmarky@satmarky.sk alebo telefonicky: 043-4933 157, 0908-844291
Tešíme sa na Teba...
za sestry Satmárky:    sestra M. Lucia

zápis do prvej triedyZápis do 1. ročníka (19. - 20. 1. 2009)

Riaditeľstvo  Základnej školy sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, Ružomberok oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 19. januára 2009 do 20. januára 2009 v priestoroch školy  od 14.00 hod. do 17.00  hod. Je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť jeho rodný list. Zápisné: 8 € .
Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí, nakoľko pre školu neplatí rajonizácia.

 • Škola ponúka:
  • v čase mimo vyučovania prácu v niektorých z  18 krúžkov
  •  vzdelávanie v cudzom jazyku už od 1. ročníka
  • prácu na počítači ako i prácu s internetom pre žiakov v dvoch učebniach výpočtovej techniky
  • výchovu založenú na princípoch kresťanského humanizmu
  • služby špeciálneho pedagóga
  • príjemné, zdravé a bezpečné prostredie
  • pre žiakov prvého stupňa pobyt v škole v prírode a plavecký výcvik
  • pre žiakov druhého stupňa lyžiarsky výcvik 


Viac informácii o škole nájdete na stránke školy:   http://vincent.edupage.org/

Mgr. Mária Brejková - s. M. Angela
riaditeľka školy

5. benefičný ples - pozvánka

Refugium o.z. v Trenčíne pozýva na 5. benefičný ples na podporu činnosti Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Ples sa uskutoční 24. januára 2009 (začiatok o 19.00 hod.) v reštaurácii Tatima v Trenčíne (pod Trenčianskym hradom). Zlosovateľné vstupenky je možné zakúpiť si  v o.z. Refugium, Súvoz 739, Trenčín u p. Oľgy Malíkovej: mailto:asistent@refugium.sk, 0902-911450.


Rok 2008 Rok 2008
Rok 2007 Rok 2007
Rok 2006 Rok 2006