KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - DAR ŠĽACHETNÉHO SRDCA

D ô l e ž i t é

Projekt Dar ŠĽACHETNÉHO SRDCA pokračuje od 19. 5. 2017 na novej stránke hospicu www.hospictn.sk

Nižšie uvedené informácie sú v oblasti výšky darov platné len do 19. 5. 2017.

 Pozývame Vás na novú stránku pomoci hospicu: www.hospictn.sk

 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne 

D a r   ŠĽACHETNÉHO SRDCA

Aj vďaka Vám, vďaka Vášmu daru budeme môcť byť pri tých, ktorí to potrebujú  a budeme im môcť naďalej pomáhať.      

Ď A K U J E M E ...  

O projekte Dar šľachetného srdca,  prečo vznikol a ako je možné sa zapojiť.  (získať viac informácií)

Nižšie máte možnosť vidieť schému oddelenia Hospicu... (získať viac informácii)  

««   december 2008   »»
1. PODLAŽIE
Izba č. 1
lôžko
1-1
Izba č. 2
lôžko
2-1
lôžko
2-2
Izba č. 3
lôžko
3-1
lôžko
3-2
Izba č. 4
lôžko
4-1
Izba č. 5
lôžko
5-1
lôžko
5-2
Izba č. 6
lôžko
6-1
Izba č. 7
lôžko
7-1
Izba č. 8
lôžko
8-1
lôžko
8-2
2. PODLAŽIE
Izba č. 11
lôžko
11-1
lôžko
11-2
Izba č. 12
lôžko
12-1
Izba č. 13
lôžko
13-1
lôžko
13-2
Izba č. 14
lôžko
14-1
lôžko
14-2
Izba č. 15
lôžko
15-1
lôžko
15-2
Izba č. 16
lôžko
16-1
Izba č. 17
lôžko
17-1
Izba č. 18
lôžko
18-1
Kontaktné údaje
Priezvisko a meno (názov spoločnosti):
Adresa bydliska (sídlo spoločnosti):
Vystupovať anonymne:
nie áno
Email (neverejný):
Telefón (neverejný):
Web stránka:
Poznámka:
(neverejná a nepovinná položka)

Potrebovali by ste vedieť ďalšie informácie o projekte DAR ŠĽACHETNÉHO SRDCA?  Napíšte nám >>>

Správou projektu Dar šľachetného srdca a nadačného fondu (IBAN: SK80 1100 0000 0026 2603 0497) je poverená: sestra M. Noemi, riaditeľka hospicu
Použitie darov nájdete TU

11. mája 2017

budú sláviť Milosrdné sestry vo Vrícku ďakovnú svätú omšu za všetkých darcov hospicu.
Denne vyprosujeme potrebné milosti našim dobrodincom.