KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Prvé tri sestry Satmárky v Albánsku

31. marca 2009 napísal Mons. Cristoforo Palmieri CM, biskup diecézy Rrëshen (severná časť Albánska) sestre M. Pavle Draganovej, našej provinciálnej predstavenej list, v ktorom možno okrem iného čítať aj toto: „...sme chudobní na všetko, aj na služobníkov evanjelia, a preto sa obraciam na Vás s prosbou, aby ste prišli ohlasovať evanjelium našim bratom najrozličnejším spôsobom a svedectvom Vášho zasväteného života. ...príďte do Albánska, pretože ako hovorieval svätý Vincent: ´jedna vec je počuť rozprávať o chudobných a druhá vec je vidieť ich v skutočnosti.´ Verím, že Váš príchod k nám Vás neznechutí, lebo budete vidieť, akí v skutočnosti sme a ako žijeme v Pánovi. Pozývame Vás, aby sme sa o toto všetko s Vami podelili..."

...a tak - vedené Duchom Božím, doprevádzané modlitbami spolusestier a blízkych, vo svetle našich Konštitúcii, ktoré hovoria: „Vo volaní doby počúvame Boží hlas a snažíme sa mu vyhovieť stále novými cestami. Hľadať, stále hľadať, to je spôsob, ako poskytnúť príbytok Kristovi v tomto svete.", vydali sme sa podvečer 19. apríla 2009 na prvú cestu k blížnym do Albánska - nájsť spôsob ako poskytnúť Kristovi príbytok v tomto svete...  viac >>>

...obdobie od apríla až do októbra 2009 sa nieslo v duchu modlitieb za poznanie Božej vôle. Za účelom poznať Božiu vôľu, navštívila koncom júla generálna predstavená s. M. Ignácia spolu so s. M. Pavlou, provinciálnou predstavenou slovenskej provincie ešte raz diecézu Rrëshen v Albánsku. ...opäť sa presvedčili o tom, že "žatva je veľká a robotníkov málo"...

...a tak predstavení rehole, vedení Božím Duchom, vysielajú na prelome septembra a októbra 2009 - v jubilejnom roku svätého Vincenta (350. výročie smrti sv. Vincenta a sv. Lujzy) a tiež v jubilejnom 80. roku od založenia slovenskej provincie - vysielajú do Albánska tri sestry, ktoré prejavili záujem o službu chudobným v Albánsku:

  • sestru M. Vincentu    Danu Tvrdoňovú
  • sestru M. Antóniu      Andreu Krškovú
  • sestru M. Lucianu     Kristínu Žiakovú

Sestry od októbra 2009 začnú štúdium albánskeho jazyka, ktorý je potrebný pre misijné pôsobenie v tejto krajine...

Prvá cesta do Albánska - máj 2009 >>>

Fotografie

...28. septembra 2009 poobede, deň po sviatku svätého Vincenta de Paul, patróna rehole a deň pred sviatkom troch archanjelov, zhromaždili sa sestry komunity vo Vrícku, aby vyprevadili svoje spolusestry na cestu do Albánska...

...sprevádzané modlitbami spolusestier a blízkych, vydali sme sa na 1400 kilometrovú cestu do Albánska. ...sprevádzalo nás slniečko - nielen to žiariace na oblohe ale i To v srdciach...

...pred obedom 29. 9. 2009 sme dorazili do mesta Rrëshen, k domčeku neďaleko katedrály, k domčeku, v ktorom budú sestry bývať počas svojho štúdia albánštiny.

...po krátkom oddychu sme sa stretli pri modlitbe vešpier a pri slávení svätej omše - pre sestry na dlhší čas poslednej v slovenčine.

...sestra M. Luciana prečítala Božie slovo na ten deň...

...sestra M. Antónia predniesla žalm...

...po skončení sv. omše sme navštívili katedrálu. ...a spravili sme si fotku pre spomienku na dnešný deň - deň príchodu našich prvých sestier misionárok do Albánska.

...a ešte jedna fotka - s kňazom zo Slovnenska Tomášom Kuníkom, ktorý pôsobí ako misionár v Albánsku.

...celá streda sa niesla v duchu prípravy priestorov bývania pre sestry - vybaľovanie toho, čo sme priviezli zo Slovenska, dokupovanie toho, čo bolo potrebné, upratovanie. ...a večer v ten deň po modlitbe vešpier, odovzdala sestrám sestra M. Pavla kríže, z ktorých žiari láska Ježiša, ktorý neváhal podstúpiť aj utrpenie, aby nás vykúpil. Láska Ježiša, ktorého sestry nasledujú, bude im posilou v ťažkých chvíľach, ktoré iste nebudú chýbať...

...nad ránom 1. októbra 2009 sa vrátil z ciest otec biskup Cristoforo a privítal sestry na území jeho diecézy. Na fotografii: po pravici otca biskupa: s. M. Antónia, po jeho ľavici: s.M.Vincenta a s.M.Luciana. ...a nastal čas rozlúčky. Tri naše sestry zostávajú v Albánsku a my (s.M.Pavla a s.M.Noemi) sme sa vrátili šťastne na Slovensko... Zostávame však všetky v spojení, veď s láskou nosíme každá vo svojom srdci toho istého Ježiša...