KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - 2 % z dane

Hospic v Trenčíne >>>   

Venujte Vaše 2 % zaplatenej dane... Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj tento rok 2017 rozhodnúť, kam pôjdu 2-3% Vami zaplatenej dane za rok 2016. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým organizáciám, medzi ktoré patrí Hospic Milosrdných sestier - môžete nám takto pomôcť postarať sa o nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu choroby (zväčša onkologickej), zomierajúcich, ktorí bez špecializovanej pomoci trpia neznesiteľnými bolesťami.


Nejde o daň naviac, ľudia a firmy - a teda i Vy - môžete rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.


 Ako postupovať?

... podrobný postup ako nám môžete poukázať svoje 2% nájdete TU

... miesto pre Vašu otázku: email-logo1.jpg (685x681 px, 61.1 kbyte)

  Tlačivá a údaje o prijímateľovi?

 

 Údaje o prijímateľoví

 Obchodné meno: Refugium
 Sídlo: 911 01  Trenčín,  Súvoz 739
 Právna forma: občianske združenie
 IČO: 3 4 0 5 9 9 4 6
 Platná registrácia:
http://rozhodni.sk/institution/refugium/ 

 TLAČIVÁ na stiahnutie:

 
  Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane    
  Potvrdenie o zaplatení dane  

  

 Načo sa takto získané financie v Hospici použijú? 

Financie, ktoré pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne získa občianske združenie Refugium, budú v priebehu roku 2017 použité na zabezpečenie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu choroby, zomierajúcich hospitalizovaných v našom Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  

V roku 2016 Refugium n.o. prijalo vo forme 2% dane čiastku 25.870,51 €, ktorá bola použitá na krytie nákladov na lieky a zdravotnícky materiál pre pacientov hospicu (37%), nákladov na el.energiu, plyn, vodu (37%), strava pre pacientov (8%), čistiace prostriedky (8%), pranie prádla pacientov (6%), a na skvalitnenie životného prostredia pacientov hospicu (4%).

V roku 2015 Refugium n.o. prijalo vo forme 2% dane čiastku 22.167,25 €, ktorá bola použitá na krytie nákladov na lieky a zdravotnícky materiál pre pacientov hospicu (55%), nákladov na el.energiu, plyn, vodu (31%), maľovanie (5%) a na skvalitnenie životného prostredia pacientov hospicu (9%).

V roku 2014 Refugium n.o. prijalo vo forme 2% dane čiastku 22.749,25 €, ktorá bola použitá na krytie nákladov na lieky a zdravotnícky materiál pre pacientov hospicu (47%), ostatný zdr. materiál (5%), nákladov na el.energiu, plyn, vodu (45%) a na skvalitnenie životného prostredia pacientov hospicu (3%). 

 

Vyúčtovanie prijatých 2 % dane z príjmov -  rok 2007 - rok 2008  - rok 2009 - rok 2010   - rok 2011

Kronika HOSPICU

Reflexie našich pacientov a ich príbuzných nech sú Vám veľkou vďakou...
Ďakujeme.
 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb.