KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Stretnutie sestier s dievčatami - február 2009

Pod jednou strechou so setrami Satmarkami  


V dňoch 6. -  8. 2. 2009 sa v Ružomberku uskutočnilo stretnutie s dievčatami, ktoré chceli prežiť víkend „Pod jednou strechou so sestrami Satmarkami".  Na stretnutie prišlo 10 dievčat - z Ružomberka, Popradu, Starej Ľubovne i z Černovej.

Naše stretnutie sme začali svätou omšou vo farskom kostole, po ktorej sme šli na večeru k sestričkám do kláštora. Po večeri sa dievčatá ubytovali v priestoroch našej základnej školy sv. Vincenta. Po krátkej „ubytovacej" prestávke sme sa stretli v triede, ktorá bola prispôsobená nášmu stretnutiu.

Pred tabuľou s. M.  Beatrix urobila studňu, ktorá bola symbolom nášho stretnutia. Týmto stretnutím sa niesla myšlienka zo state z evanjelia „Ježiš a Samaritánka". Úvodné slovo mala pre nás pripravené s. M. Vojtecha a oboznámila nás s témou stretnutia. A keďže sme sa nepoznali, potrebovali sme sa zoznámiť. Každá z nás dostala do ruky papierovú košieľku, na ktorú mala napísať to, čo by sme o nej mali vedieť (meno, vek, súrodenci, záľuby, vzory, šport,...). Potom sme - podľa indícii na košieľke - rozprávali o sebe. Takto sme spoznávali jedna druhú a stavali sme sa navzájom bližšími. Na záver piatkového stretnutia sme mali spoločnú modlitbu a išlo sa spať, pretože na druhý deň nás čakalo milé prekvapenie: išli sme na výlet.

V sobotu, po výborných raňajkách (mňam, mňam, mňam), sme sa celé natešené posadili do áut a vybrali sme sa na vytúžený výlet - do Prosieckej doliny, aby sme objavili krásu prírody a hlavne jednu zaujímavú „vec"- potok, ktorý tečie cez túto dolinu a na jednom mieste sa zrazu stratí pod zemou. Bol to nádherný výlet, pri ktorom sme obdivovali nielen krásu okolo nás, ale aj krásu srdca každej z nás. Keďže sme v prírode vyhladli, potrebovali sme sa posilniť - hlavne na tele. A cestou späť sme „nasýtili" aj duše - spoločnou modlitbou ruženca, ktorý sme sa modlili rozjímavým spôsobom. Na konci túry sme zastali na mieste, kde sa náš potôčik strácal a tam sme mali milú aktivitku: k vode sme postavili džbán, do ktorého sme dlaňami naberali vodu a spolu s vodou sme do džbána vkladali svoje starosti, problémy, ťažkosti,... Potom sme sa striedali pri nesení džbána a modlili sa za vypočutie vložených prosieb.

Po návrate z Prosieckej doliny sme si pochutnali na výbornom obede a mali sme krátky oddych. Po ňom nasledovala ďalšia aktivitka. Sestra M. Beatrix nám rozdala papiere s textom evanjelia o Samaritánke. V texte sme hľadali osoby, veci, prostredie, ktoré by sa dalo vymodelovať. Po ich nájdení sme sa pustili do práce: modelovali sme Ježiša, Samaritánku, studňu, vrch, slnko, učeníkov,.... Tie sme poukladali na podložku. Ďalej sme vymodelovali postavičku, ktorá znázorňovala nás a po krátkom rozjímaní sme svoju postavičku položili so zapálenou sviečkou na to miesto, kde by sme sa chceli nachádzať pri stretnutí Ježiša so Samaritánkou. Po uložení postavičiek sme ešte zotrvali v modlitbe a rozmýšľaní o stretnutí, ktoré Samaritánke zmenilo život.

Večer nás ešte čakala najkrajšia časť dňa: svätá omša, ktorú odslúžil p. kaplán Peter Nákačka. Medzi obetnými darmi bol aj džbán, naplnený vodou z potôčika. Pri svätej omši sa nám pán kaplán aj prihovoril. Jeho príhovor bol zameraná na „našu" stať a poukázal v ňom na to, že Ježiš vedel o živote, minulosti Samaritánky a predsa sa jej prihovoril a poprosil ju o vodu. Touto prosbou jej vyjadril, že si ju váži a má ju rád. Chcel jej pomôcť naplniť srdce pravou láskou. Na záver svätej omše nás povzbudil, aby sme sa aj my ku každému správali tak, ako Ježiš k Samaritánke. Po svätej omši sme mali tichú adoráciu a po nej zaslúžený oddych - spánok - veď deň bol veru náročný.

Nedeľu sme začali spoločnou modlitbou ranných chvál v kaplnke so setričkami a po raňajkách sme sa odobrali do „našej" triedy. Tam nás znova s. M. Beatrix viedla staťou o Samaritánke. Vyhľadávali sme z textu vlastnosti Ježiša a Samaritánky, ktoré sme neskôr písali na postavy Ježiša a Samaritánky, nakreslené na kartóne. Zároveň sme sa zamýšľali nad sebou, čím je pre nás sám Kristus, čím sa podobáme Samaritánke. Po aktivitke sme spoločne šli na detskú svätú omšu a po svätej omši na obed. Obedom sa naše milé stretnutie s dievčatami skončilo. Ďakovali sme Bohu za krásne spoločné dni prežité s Ním a za každú jednu z nás.

Bohu vďaka za všetko.

spracovala: sestra M. Martina
   • Kedy budú ďalšie stretnutia?
    • Námestovo:  27. - 29. 3. 2009
    • Kežmarok:     17. - 19. 4. 2009
    • Vrícko:            28. - 31 .7. 2009 
   • Chcela by si aj Ty prísť alebo sa niečo spýtať?     Napíš:  srmata@centrum.sk
     
Fotografie

Zoznamovanie - príprava košieľok: Čo tam napísať?

Naše zoznamovacie košieľky

Studňa - symbol nášho stretnutia

Výlet do Prosieckej doliny - úžasná krajina

Krása prírody darovaná nám Bohom. Vďaka, Ti, Pane, za tú nádheru!

Malý občerstvovací odpočinok - posilnenie tela

Modlitba ruženca za nás i našich blížnych - posila duše

Pane, spolu s vodou vlievam do džbána aj svoje túžby, prosby a ťažkosti...

Modelovanie postavičiek k stati o Samaritánke

Naše vydarené dielo

K postavičkám z evanjelia sme postavili aj seba spolu so zapálenou sviečkou

Svätá omša v priestoroch školskej kaplnky

Adorácia pri sviečkach

Práca s textom evanjelia- hľadanie vlastnosti Krista a Samaritánky

Nájdené vlastnosti Krista na postavičke z kartóna

Aj Samaritánke sme našli jej vlastnosti v stati - tu je dôkaz

Rozlúčka v jedálni pred odchodom - bolo nám faj celý víkend (zdal sa nám nejaký krátky)