KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Zmeny v pôsobení sestier

Slúžme ľuďom na ich ceste ku Kristovi svedectvom živej viery, lásky, pokory a jednoty.   svätý Vincent de Paul

.

V zmysle Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok došlo k zmene pôsobiska sestier:

 • sestra Svätoslava a sestra Adriána26. 2. 2009: s. M. Bonu si Pán povolal do večného života z komunity sestier v Užhorode
 • 17. 3. 2009: Pán si povolal do večného života z Košíc  s. M. Editu.
 • 13. 5. 2009: s. M. Ignácia Hriňová, novozvolená generálna predstavená prichádza z Rumunska - zo Satu-Mare do komunity sestier v Ružomberku-Generalát.
 • 1. 7. 2009: s. M. Ružena Múdra prichádza do komunity sestier v Ostrihome z komunity sestier v Ružomberku-Generalát
 • 1. 9. 2009: s. M. Ludvika Pajonková - prichádza z Ríma, Pápežského kolégia do Ružomberka, generalátu.
 • 1. 9. 2009: s. M. Beatrix Turácová - prichádza z Ružomberka, generalátu do Ríma, Pápežského kolégia.
 • 1. 9. 2009: s. M. Miroslava Mušutová - prichádza z Ríma, Pápežského kolégia do komunity v Ríme u kardinála Tomku.
 • 1. 9. 2009: s. M. Cyrila Balážecová - prichádza z komunity v Ríme u kard. Tomku do komunity v Ríme, Pápežské kolégium.
 • 1. 9. 2009: s. M. Marcelína Poláková - prichádza z Vrícka, provincie do komunity sestier v Turčianskych Tepliciach.
 • 1. 9. 2009: s. M. Oľga Weissová - prichádza z Vrícka do komunity sestier v Partizánskom
 • 1. 9. 2009: s. M. Blažeja Kubániková - prichádza z Partizánskeho do komunity sestier vo Vrícku.
 • 1. 9. 2009: s. M. Viliama Fidlerová - prichádza z Turčianskych Teplíc do komunity sestier v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 31
 • 1. 10. 2009: s. M. Vincenta Tvrdoňová - prichádza z Užhorodu do Rheshen - Albánsko.
 • 1. 10. 2009: s. M. Antónia Kršková - prichádza z Turčianskych Teplíc do Rheshen - Albánsko.
 • 1. 10. 2009: s. M. Luciana Žiaková - prichádza z Vrícka do Rheshen - Albánsko
 • 6. 10. 2009: s. M. Aniceta Trstenská - prichádza z Vrícka do Užhorodu (Ukrajina).
 • 18. 11 2009: s. M. Lujza Dragošková - prichádza z Vrícka do Rachova (Ukrajina).
 • 18. 11. 2009: s. M. Zuzana Tovtyn - prichádza z Vrícka do Rachova (Ukrajina).
 • 18. 11. 2009: s. M. Svätoslava Ilku - prichádza z Užhorodu do Rachova (Ukrajina).
 • 18. 11. 2009: s. M. Klára Kučak - prichádza z Perečína do Užhorodu (Ukrajina).
 • 18. 11. 2009: s. M. Angelika Hapak - prichádza z Perečína do Užhorodu (Ukrajina).
 • 20. 11. 2009: Pán si povolal do večného života z Vrícka  s. M. Patianu. >>>
 • 23. 11. 2009: Pán si povolal do večného života z Vrícka  s. M. Margarétu. >>>
 • 29. 11. 2009: s. M. Magdaléna Gajdošíková - prichádza z Turčianskych Teplíc do Vrícka.
 • 30. 11. 2009: s. M. Damiana Vatahová - prichádza z Trenčína do Turčianskych Teplíc.
 • 30. 11. 2009: s. M. Ladislava Matúšová - prichádza z Trenčína do Vrícka.
Sprevádzajme sestry, ktoré začínajú svoju službu na nových pôsobiskách, modlitbami...
  

Kongregáciu v súčasnosti  tvorí 152 sestier, ktoré pôsobia v 18 komunitách vrátane generalátuprovincie. Junioriek, t.j. sestier s dočasnými sľubmi je sedem.

Vekové zloženie sestier je od 24 do 89 rokov.

Zmeny pôsobiska sestier - rok 2008 (získať viac informácii)  
 • 25. 3. 2008: s. M. Salustia prichádza zo Starej Ľubovne do komunity sestier v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 31
 • 24. 4. 2008: s. M. Svätoslava prichádza z Vrícka do komunity sestier v Užhorode
 • 24. 4. 2008: s. M. Adriana prichádza z Užhorodu do komunity sestier vo Vrícku
 • 16. 6. 2008: s. M. Ružena, generálna predstavená, menovala s. M. Belarmínu za generálnu ekonómku.
 • 27. 6. 2008: s. M. Blandína odchádza z komunity sestier v Košiciach-Šaci
 • 9. 7. 2008: s. M. Hermana prichádza zo Starej Ľubovne do komunity sestier v Košiciach-Šaci
 • 10. 7. 2008: s. M. Beatrix prichádza zo Starej Ľubovne do komunity sestier v Ružomberku - generalát.
 • 12. 7. 2008: s. M. Lucia prichádza zo Starej Ľubovne do komunity sestier vo Vrícku
 • 11. 8. 2008: s. M. Bronislava prichádza z Partizánskeho do komunity sestier v Košiciach-Šaci 
 • 11. 8. 2008: s. M. Patrícia prichádza z Rožňavy do komunity sestier v Partizánskom
 • 11. 8. 2008: s. M. Alojzia prichádza z Rožňavy do komunity sestier v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 31
 • 15. 8. 2008: s. M. Petra - požiadala generálnu predstavenú o exklaustráciu. Sestra M. Ružena, generálna predstavená udelila s. M. Petre exklaustráciu na dva roky. Počas exklaustrácie býva          s. M. Petra u rodičov v Lodne (Lodno č. 247, 023 34  Kysucký Lieskovec). 
 • 20. 8. 2008: s. M. Priska prichádza z Vrícka do komunity sestier v Kežmarku
 • 26. 8. 2008: s. M. Oľga prichádza z Kežmarku do komunity sestier vo Vrícku
 •   8. 9. 2008: s. M. Agneška prichádza z Vrícka-provincie do komunity sestier v Rožňave
 • 1. 12. 2008: s. M. Silvia prichádza z Vrícka do komunity sestier v Ríme
 • 1. 12. 2008: s. M. Lujza prichádza z Ríma do komunity sestier vo Vrícku

"Žijeme ako sestry v jednej rehoľnej rodine. Láska k Pánovi, to isté povolanie, spoločná cesta a ten istý cieľ nás združili vo vzájomnej spoluzodpovednosti.
Dôvera, veselosť, vzájomná úcta a láska sú predpoklady pre naše spoločné nažívanie."
(Konštitúcie 88. 90.)