KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Milosrdné sestry na Ukrajine - v Rachive

Rachov (Ukrajina)Adresa:

Rím.-kat. parafia
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky
ul. Miru, 20
Rachiv - Zakarpatská oblasť
Ukrajina  90 600 
web-farnosti: http://rrkp.hhrf.org/ 

Sestry v komunite


Poslanie komunity

Komunita sestier v Rachive vznikla 18. novembra 2009. Prvými sestrami, ktoré tvorili komunitu boli s. M. Svätoslava, s. M. Lujza a s. M. Zuzana.

Sestry sa vo farnosti Rachiv venujú katechizácii, práci s mládežou, apoštolátu chorých.

         
Deti v Rachive...
Rachiv - nemocnica - detské oddelenie (r. 2011)
     
Prvý rok pôsobenia sestier v Rachive...
Prvý rok pôsobenia sestier v Rachive (r. 2010)
         

Výroba a požehnania adventných venčekov (r. 2009) >>>
Aktivity vo farnosti (vr. uctenia si relikvii sv. Terezky) >>>
Stranka CM na Ukrajine - sestry Satmarky >>> 
Fotografie

...pôsobenie sestier medzi mládežou (rok 2010)

...pôsobenie sestier medzi mládežou (rok 2010)

...medzi chorými deťmi (rok 2010)

...provinciálna vizitácia (október 2010) ... fotografia pri pomníku nenarodeným deťom pri farskom kostole v Rachive.

...mesto Rachov, nové pôsobisko sestier (r. 2009)

...kostolík v Rachove. Nachádza sa hneď vedľa fary.

Fara v Rachove. V tejto budove sú priestory klauzúry sestier.

...spoznávanie mesta. Prechod cez rieku Tisu.

Prvý deň v Rachove - 18. november 2009. (na fotografii s.Lujza a s.Svätoslava)

Prvá nedeľa v Rachove - slávnosť prvého sv. prijímania (r. 2009). Sestry pripravili svoju prvú výzdobu kostolíka... (na fotografii s.Zuzana)

Na prvú adventnú nedeľu 2009 sa sestry zúčastnili výroby a požehnania adventných venčekov farníkov.

...adventné venčeky sa naozaj podarili....pri fare všetci spolu postavili veľký adventný veniec.

...bol to asi najväčší adventný veniec aký sestry videli :-)