KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Milosrdné sestry v Rachive - Nemocnica - detské oddelenie (rok 2011)

Kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. (Mt 18,5) 

Deti v Rachive...Od novembra 2009 pôsobia Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky v Rachive na Ukrajine. Od roku 2010 začala sestra M. Zuzana  Mariana Tovtyn pracovať na detskom oddelení v tamojšej nemocnici.

Sestra M. Zuzana nám o svojej práci napísala: "...pracujem na detskom oddelení v nemocnici. U nás nemocnica je skôr útulok. V poslednom období vznikla na oddelení sociálna služba, ktorá navštevuje rodiny a predovšetkým sleduje to, v akých podmienkach deti žijú. Mnohé deti žijú v neľudských podmienkach, nie raz bývajú rodičmi týrané. Ak sociálna komisia spozoruje v rodinách takýto problém, deti rodičom odoberú a prevezú ich k nám. My ich poumývame, zbavíme ich vší a po dvoch-troch týždňoch na detskom oddelení sú deti prevezené do detského domova. Najhoršie je, že súrodenci bývajú rozdelení do detských domovov podľa veru; napr. dve deti do jedného detského domova, tretie do iného a štvrté do tretieho domova. Je to pre deti - súrodencov veľmi ťažké. ... sú to deti, ktoré si prežili týranie zo strany rodičov-alkoholikov a akoby to nestačilo, ešte sú aj rozdelené do rôznych detských domovov...
... takéto deti nám na oddelenie dovážajú každý mesiac. Za to obdobie, ktoré na oddelení pracujem, prijali sme už 24 takýchto detí a iba pre jedno dievčatko sa podarilo nájsť náhradných rodičov. Ostatné deti išli do detských domovov.
Snažím sa o to, aby deti počas obdobia, ktoré trávia v našej nemocnici, dostali z mojej strany čo najviac lásky. Deti túžia po láske a pozornosti. Mám pocit, že si ich tam nikto nevšíma, akoby všetkým "liezli na nervy". Nie je ochota sa o tieto deti starať, nakŕmiť ich. Keď sú deti maličké, keď ešte nechodia, nehovoria ... tak tam celý deň plačú...
Všetky deti ma volajú mama. ... Nosím im oblečenie, ktoré mi pomáha obstarať otec László.
Vďaka pomoci otca Lászla môžem obstarať pre deti plienky, pretože často deti sestra M. Zuzana s deťmi majú počas dňa iba jednu plienku, sú celý deň mokré a v dôsledku toho maju na zadočku rany.
Deti, ktorých fotky pripájam, sú deti-štyria súrodenci, ktorí boli rodičmi-alkoholikmi týrané. Staršie dievča povedalo, že sa jej nechce žiť, pretože nikomu nie sú potrební. ... na budúci týždeň deti odchádzajú do detských domovov. Taktiež budú rozdelené. Staršia, ktorá už tomuto rozumie, veľmi plače... To, čo musia prežívať je strašné a veľmi ťažké...
...takže takáto je moja práca - starám sa o takéto deti. ... okrem tohto, prinášam jedlo ostatným deťom, ktoré so svojimi matkami ležia na oddelení. 

Sestra M. Zuzana všetkých pozdravuje a prosí o modlitbu aj za tieto deti.

... ÚSMEVY :) detí v Rachivskej nemocnici nech sú veľkým ĎAKUJEM všetkým deťom zo Slovenska, ktoré im darovali svoje hračky ... 
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky v Rachive >>> 
Fotografie