KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Milosrdné sestry na Ukrajine - v Rachive - rok 2010

Privitanie...

  

. . . Vítame Vás na Rachivsku . . .

...od nášho príchodu do Rachiva uplynul pomaly rok. ... každý deň prežívame s vďakou.

...prinášame Vám pohľad do uplynuleho roku 2010, v ktorom sme sa venovali predovšetkým katechizácii detí a službe chorým.

Srdečné pozdravy pripájajú - s. M. Svatoslava, s. M. Lujza a s. M. Zuzana

komunita sestier v Rachove >>>
Viac o pôsobení sestier aj na stránke farnosti Rachov >>>
Fotografie

...stretnutie vincentínskej rodiny v Snatine na Ukrajine z príležitosti 350. výročia od smrti sv. Vincenta a sv. Lujzy...

...stretnutie vincentínskej rodiny v Snatine....

...stretnutie vincentínskej rodiny v Snatine...

...stretnutie vincentínskej rodiny v Snatine...

...Vítame Vás na Rachivsku...

...diecézne mládežnícke stretnutie v Mukačeve.

...kresťanský letný tábor v Jasini (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Jasini (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Jasini (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Jasini (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...kresťanský letný tábor v Okruhli (Ukrajina)

...farský kresťanský tábor v Rachive (Ukrajina)

...farský kresťanský tábor v Rachive (Ukrajina)

...farský kresťanský tábor v Rachive (Ukrajina)

...farský kresťanský tábor v Rachive (Ukrajina)

...účasť na Konferencii z príležitosti 350. výročia od smrti sv. Vincenta a sv. Lujzy v Celie (Slovinsko)

...návšteva Slovinska...

...Konferencia (Celie-Slovinsko)

...návšteva Slovinska...

...návšteva Slovinska...

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie

...z návštevy u chorých...

...z návštevy u chorých...

...zo stretnutia s chorými deťmi...

október 2010 - provinciálna vizitácia