KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých - 25. apríl 2009

Dňa 25. apríla 2009 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 17 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   september - október - november - december  2008.

Stretli sme sa pri slávení Eucharistie, ktorú celebroval vdp. dekan Milan Kupčík, aby sme Pánu Bohu spolu ďakovali za životy našich drahých, za to, že nám pomáhal v našich súženiach a aby sme pre našich drahých i pre nás samých prosili potrebné milosti.

Slávnosť sa niesla v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

...keď sa lúčime s milovaným človekom, ktorého už na zemi neuvidíme, tlačia sa nám slzy do očí... Do tmy, ktorú prežívame vo svojom srdci nám však svieti SVETLO Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. On vie, čo prežívame a chce byť pre každého jedného z nás i svetlom, i nádejou, i povzbudením... Ježiš, ktorý premohol smrť láskou...
Naši drahí zosnulí sa stretli v živote s láskou - s láskou tých, s ktorými prežívali roky života... ...stretli sa s láskou i v Hospici Milosrdných sestier. Naši drahí mali lásku v srdci a dnes, veríme, sú v nebi a hovoria: Dobre je nám TU.
My sme ešte len na ceste...
Rozlúčka s našimi najdrahšími nás chce povzbudiť, aby sme mali SVETLO, aby sme mali v lámpách OLEJ pri vstupe do večnosti ako múdre panny z podobenstva. A čo je tým svetlom, tým olejom? Je ním naša láska - láska k Bohu a láska k blížnym, láska medzi nami.
Nech naši drahí orodujú za nás, aby sme sa všetci spolu raz tešili z pohľadu na Pána.... (myšlienky z homílie)

 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch:  september - október - november - december 2008

 •    10. 9. 2008     Anna Šramková                   (Nové Sady)
 •    12. 9. 2008     Gustáv Kunik                        (Piešťany)
 •    20. 9. 2008     Eva Prechácková                (Dubodiel)
 •    25. 9. 2008     Ivan Jakuš                            (Krivosúd - Bodovka)
 •    26. 9. 2008     Zuzana Šikudová                 (Melčice)

 

 • 10. 10. 2008     Ľudovít Hanec                     (Trenčín)
 • 26. 10. 2008     Jozef Kútny                          (Drietoma)
 • 28. 10. 2008     Hermína Benková               (Melčice)

 

 •    7. 11. 2008     Ing. Viera Marendiaková   (Bratislava)
 •    8. 11. 2008     Pavol Gomola                       (Kostolná - Záriečie)
 • 10. 11. 2008     Štefan Hodulík                     (Smolenice)
 • 30. 11. 2008     Vilma Miková                        (Považská Bystrica)

 

 •    9. 12. 2008     Ján Madový                         (Chocholná - Velčice)
 • 14. 12. 2008     Božena Salvianyová           (Trenčín)
 • 19. 12. 2008     Elena Izraelová                    (Soblahov)
 • 22. 12. 2008     Eva Guldánová                     (Trenčín)
 • 27. 12. 2008    František Hatnančík            (Dubnica nad Váhom)   

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - viac  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

...všade tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Božom mene, všade tam je Božia láska... a láska Božia bola i medzi nami, ktorých spájala i láska k našim drahým.

...všetko stíchlo, hudba so spevom skrásnela... a my sme sa cítili ako v predsieni neba... Začala svätá omša - obeta z lásky.

...láska Božia sa nás dotýkala a vlievala potešenie cez Slovo Božie: Duše spravodlivých sú však v BOŽÍCH RUKÁCH (Kniha múdrosti 3,1). A každý rád nechal na sebe spočinúť to slovo láskavej útechy, že i ten náš najdrahší, ktorého už nemáme medzi sebou, je v rukách milujúceho Boha...

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom... tieto slová preplietali slová 42. žalmu: Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou...

Počas spoločnej modlitby veriacich (prosieb) boli 17 pacienti symbolicky zapísaní do KNIHY ŽIVÝCH. Za všetkých tých drahých, ktorí sú zapísaní v Knihe živých Hospicu, denne vystupujú modlitby pred Pána...

...a LÁSKA a DOBROTA BOHA sa sprítomnila pred nami a pozvala nás, aby sme ju prijali do svojich sŕdc a aby sme ňou naplnení bolí dobrotiví a láskaví k ľuďom navôkol...

Sestra M. Dobroslava - MUDr. Anna Lakatošová poďakovala príbuzným za to, že zverili svojich najdrahších v tých najťažších chvíľach do starostlivosti Hospicu... ...a od stola erucharistického pozvala príbuzných na malé agapé...

...zaspomínali sme si na chvíle prežité s našimi drahými...

...cítili sme sa ako jedna veľká rodina...

...umenie počúvať...

...a tú dobrotu, lásku, nehu, súcitenie i dúhovú nádej i úsmev, ktorý hladí, mohol v týchto spoločných chvíľach zacítiť každý...

...a ešte pár pohľadov do prípravy agapé...

...aby boli chlebíčky čo najlepšie...

...do každého jedného koláčika či chlebíčka starostlivo každý pridával aj milý úsmev...