KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Sestry na Ukrajine – Užhorod

Dom sestier v Užhorode

Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:

Duchnovicz 21
Zakarpatska oblasť
88000   Užhorod
Ukrajina


  


Kaplnka v kláštore v Užhorode


Poslanie komunity

Sestry sa venujú chorým, opusteným – najmä po duchovnej stránke, pomáhajú aj materiálne a tiež poskytujú pomoc podľa potrieb chorých.sestra M. BonaPán si povolal do večného života s. M. Bonu

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za svoju spolusestru M. Bonu Jusztínu Juhasz, ktorú Pán povolal do večného života dňa 26. februára 2009 z Užhorodu vo veku 87 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Božej a blížnym.

Svätá omša za zomrelú sestru M. Bonu bude v Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja v Užhorode dňa 28. februára 2009 o 11 hod. 

 Zo života s. M. Bony  >>> 

Fotografie

Posviacka kaplnky 8.11.2014

Na posviacke kaplnky boli aj sestry zo Slovenska

Užhorod 24.4.2008: s.Adriana, s.Pavla, s.Vincenta, s.Svätoslava

Užhorod 24.4.2008: s.Noemi, s.Svätoslava, s.Vincenta

sestra Vincenta v službe

sestra Adriana prichádza na pomoc... (rok 2007)

návšteva s. Pavly v Užhorode - s.Vincenta, s.Pavla, s.Angelika, s.Klára, s.Svätoslava (rok 2007)

rozlúčka so s. Pavlou (rok 2007)