KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých - 31. október 2009

Dňa 31. októbra 2009 o 10.00 hod. sa bude konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 21 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   január- február - marec  2009.

Program:

 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Pár myšlienok z homílie k evanjeliu o múdrych pannách zaznamenala sestra M. Ulrika:   "Smrť blízkeho človeka nás má priviesť k tomu, aby sme žili naplno. Zásoba oleja to je dobro, ktoré máme mať vo svojom srdci. Smrť blízkeho človeka nech nám pomôže k tomu, aby sme si vážili hodnoty v živote, ktoré sú večné. Vážme si Kristovu hodnotu vo svojom srdci. Dar pre nášho príbuzného zomrelého môže byť to, že budeme poriadne žiť, aby sme sa spolu stretli v nebi. Je to miesto, kde nebude trápenie, nebude slza, Boh to pripravil tým, ktorí ho milujú. Nech nás smrť blízkych neodiali od dobrotivého Pána Boha, ale nech nás posilní vo viere..."


 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch:       január - február - marec 2009

 •               3. 1. 2009         Ivan Jurica                         (Stará Turá)
 •               3. 1. 2009         Tatiana Vaňová                 (Trenčín)
 •             10. 1. 2009         Alexandra Zmeškalová     (Piešťany)
 •             14. 1. 2009         Ľudovít Kaššovic             (Štvrtok)
 •             14. 1. 2009         Štefánia Bieliková            (Beluša)
 •             25. 1. 2009         Ladislav Marko                 (Topoľčany)
 •             27. 1. 2009         Ján Adamčík                      (Považská Bystrica)
 •             31. 1. 2009         RNDr. PhMR. Lukáč Súkeník    (Topoľčany)
 •               8. 2. 2009         Danka Gavendová            (Trenčín)
 •             12. 2. 2009         Štefan Hančík                    (Trenčín)
 •             16. 2. 2009         Anton Krutý                        (Nižná)
 •             17. 2. 2009         Antónia Babčanová           (Dubnica nad Váhom)
 •               2. 3. 2009         Ľubica Kováčová               (Mníchova Lehota)
 •               5. 3. 2009         Mária Macúchová              (Žrnové)
 •               8. 3. 2009         Vladimír Šimoni                  (Ilava)
 •               9. 3. 2009         Anna Kubinová                   (Piešťany)
 •             14. 3. 2009         Dušan Plavecký                  (Trenčianska Teplá)
 •             17. 3. 2009         Jozef Čurgali                      (Ivanovce)
 •             25. 3. 2009         Miroslav Grufík                  (Trenčín)
 •             25. 3. 2009         Mária Fruniová                   (Nová Dubnica)
 •             30. 3. 2009         Anna Repková                    (Trenčín)

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - viac  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
spracovala: s. M. Ulrika
Fotografie

....takto sa začína naše stretnutie s pozostalými cca o 8 hod.

Na začiatku nás naši majstri voviedli do hĺbky sv. omše. Z ľava: Janka Vindišová, p. Hranica, Janko Vindiš a Terezka Rajská.

Kniha živých, ktorá nás nezabudnuteľné spája s tými, ktorí u nás prežili kúsik svojej životnej cesty.

...spoločenstvo tých, ktorí sú stále s tými, ktorí ich už predišli do večnosti...

p. Kašovic nám priblížil slová sv. Pavla

...a s. M. Gorazda predniesla prosby za blízkych nášmu spoločenstvu...

vdp. dekan Kupčín sa nám po evanjeliu o múdrych a nemúdrych pannách prihovoril asi týmito slovami, ktoré nám boli veľmi vzácne. Smrť blízkeho človeka nás má priviesť k tomu, aby sme žili naplno. Zásoba oleja to je dobro, ktoré máme mať vo svojom srdci. Smrť blízkeho človeka nech nám pomôže k tomu, aby sme si vážili hodnoty v živote, ktoré sú večné. Vážme si Kristovu hodnotu vo svojom srdci.

vdp. Kupčík pokračoval: Dar pre nášho príbuzného zomrelého môže byť to, že budem poriadne žiť, aby sme sa spolu stretli v nebi. Je to miesto, kde nebude trápenie, nebude slza, Boh to pripravil tým, ktorí ho milujú. Nech nás smrť blízkych neodiali od dobrotivého Pána Boha, ale nech nás posilní vo viere.

s. M. Dobroslava poďakovala pozostalým za dôveru, ktorú nám prejavili a pozvala nás na malé agapé

Radi sme si pospomínali

.....na radostné i ťažké chvíle

Najmladšia z účastníkov stretnutia s pozostalými bola krásna Chiara, ktorá sa prišla pomodliť za svojho dedka, ktorý je už určite v nebíčku

Spomienky, ktoré nás potešia

A takto sa teší službukonajúci personál na dobrú kávu z nového kávovaru, ktorý sme dostali od našich sponzorov- rod. Matulayových