Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'db17272'@'localhost' (using password: YES) in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/class/db.class.php on line 35
MYSQLDotaz:mysql_connectChyba:connect failed

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/class/db.class.php on line 36
MYSQLDotaz:mysql_select_dbChyba:no db

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/_function.php on line 123

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/class/db.class.php on line 41

Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/class/db.class.php on line 45
MYSQLDotaz:select min(year(den)) min_rok, max(year(den)) max_rok from hospic_lozko_stav

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/class/db.class.php on line 41

Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/class/db.class.php on line 45
MYSQLDotaz: select MONTH(hlo.den) mesiac, SUM(hlo.suma) suma, hlo.id_reguser, ru.meno, ru.adresa, ru.webstranka, ru.anonym from hospic_lozko_stav hlo inner join hospic_reguser ru on (hlo.id_reguser = ru.id) where (hlo.den>='2024/01/01') and (hlo.den<'2025/01/01') group by hlo.id_reguser, MONTH(hlo.den) order by mesiac, meno

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/class/db.class.php on line 119

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/html/satmarky.sk/public_html/stary/class/db.class.php on line 142
Satmárky - Hospic v Trenčíne - DARCOVIA so ŠĽACHETNÝM SRDCOM
KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic v Trenčíne - DARCOVIA so ŠĽACHETNÝM SRDCOM

Dary  ŠĽACHETNÝCH  SŔDC 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zoznam darcov,
ktorí svojim finančným darom pomohli a pomáhajú
pri starostlivosti o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne
Roky:    
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku  2024  pomáhajú s pokrytím nákladov spojených so starostlivosťou o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Aj vďaka pomoci Vášho ŠĽACHETNÉHO SRDCA môžeme pokračovať v krásnom diele lásky, ktoré sa snaží o zachovanie ľudskej dôstojnosti v ťažkej a pokročilej chorobe...

január 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

február 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

marec 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

apríl 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

máj 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

jún 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

júl 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

august 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

september 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

október 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

november 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

december 2024

Celkom pre mesiac spolu: € 0

Roky:    
NÁVRAT na základnú stránku pomoci Hospicu >>>

VÝZNAMNÍ SPONZORI    Hospicu Milosrdných sestier   - ĎAKUJEME!

 • Rok 2016
  • Mesto Trenčín - dar na plienky, zdravotnícky materiál, maľovanie a iné:  7 000 €
  • Nadácia Slovenskej sporiteľne - dar na enterálnu výživu, canisterapiu: 2 525 €
  • Národná banka Slovenska - dar na opiáty (lieky na tíšenie bolesti): 2 000 €
  • MOVYS Bratislava: 2 000 €
  • ACTAVIS s.r.o. Bratislava - dar na lieky:  774,30 €
  • Siemens - dar na opiáty: 500 €
     

 

Hmotný dar v hodnote 4 986,72 €:
plienky pre jednorazové pacientov a podložky
   
 

ISSO Prievidza ... ďakujeme!

   

ICT partner - ďakujeme!

 
Liga proti rakovine
Finančný príspevok 2 450 €
na nákup prenosného infuzného dávkovača, oxygenátora
 

Nadacia Tatra banky