KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2011

fNávrat na základnú stránku
 Dar šľachetného srdca     ... pomôžte nám pomáhať  >>> Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...

  ... spomienky na letné stretnutia s dievčatami vo Vrícku :)

 ... 9. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle  >>>

  Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. Modestu  Margitu Žofajovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 28. decembra 2011 vo veku 81 rokov a v 59. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú vo Vrícku dňa 30. decembra 2011 (piatok) a začnú o 10.30 hod. v kostole sv. Bartolomeja.

viac zo života s. M. Modesty >>>

Mikuláš :)... poobede 5. decembra 2011 do našej Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku zavítal sv. Mikuláš a dobrým deťom rozdal darčeky :)
My sme mu z vďaky zaspievali a zarecitovali ✿ Viac fotočiek >>>

Advent 2011 ADVENT si každý deň pripomíname s deťmi Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku modlitbou pri adventých vencoch. Krásne adventné venčeky, ktoré pomáhali dotvoriť deti, nám prišiel na začiatku adventu 28. decembra 2011 posvätiť pán kaplán Marián Hlavatý.
Spoločne sme sa pri tom pomodlili za nás i za rodičov ♥ Viac fotografií >>>  

Klauni u nás :)... Na odpust svätého Ondreja - 30. novembra 2011 - sa zastavili u nás v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku  KLAUNI :)
Ukázali nám rôzne klaunovské kúsky a niektoré sme si mohli aj vyskúšať Viac fotografií >>>   

OznamZimné prázdniny

Oznamujeme rodičom detí, že Materská škola sv. Lujzy bude v čase zimných prázdnin od 26. 12. 2011 do 8. 1. 2012 zatvorená. Nástup detí do škôlky je 9. januára 2012 (v pondelok).

V priatok 23. 12. 2011 bude škôlka otvorená podľa počtu prihlásených detí. Ak máte záujem záväzne prihlásiť dieťa na piatok 23. 12. 2011, zapíšte ho, prosíme, na zoznam visiaci na nástenke v šatni škôlky.

OznamStretnutie s Mikulášom 

Všetky dobré deti, blíži sa Váš čas; o chvíľočku zavíta k nám svätý Mikuláš!
Pre každého chlapčeka a dievčatko pripravil si malé sladké prekvapko.
Všetky sladké dobroty ukryl do batôžka... A kedy ich rozdá? ... 5. decembra 2011.
Srdečne pozývame aj rodičov našich detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v budove Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku v pondelok 5. 12. 2011 o 15.30 hod.
.

... sviečočka a modlitbička za dušičky ...... 3. novembra 2011 deti z Materskej školy sv. Lujzy na cintoríne v Ružomberku spoločne a každý osobitne zapálili sviečočky a pomodlili sa za dušičkyViac >>>

sestra M. Ružena... Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. Ruženu  Martu Múdru ✿, ktorú Pán povolal do večného života z Hospicu Milosrdných sestier (Trenčín) dňa 20. novembra 2011 v skorých ranných hodinách vo veku 58 rokov a v 37. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym. Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú v Ružomberku dňa 24. 11. 2011 (štvrtok) a začnú o 10.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja.    

... zo života sestry M. Ruženy >>>
... správa TK KBS >>>

Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen  

 Riaditeľské voľno v ZŠ sv. Vincenta (Ružomberok) - oznam

Mgr. Mária Brejková - s. M. Angela, riaditeľka Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku udeľuje na 24. novembra 2011 riaditeľské voľno žiakom 5. - 9. ročníka.

OznamRiaditeľské voľno v MŠ sv. Lujzy (Ružomberok)  - oznam

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 24. novembra 2011 (štvrtok) bude Materská škola sv. Lujzy zatvorená (riaditeľské voľno), nakoľko sa uskutočnia pohrebné obrady a svätá omša za zomrelú sestru M. Ruženu - Martu Múdru, hospodárku MŠ.
Pohrebné obrady začnú svätou omšou o 10.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.
Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Stretnutie dobrovoľníkov hospicu - rok 2011 ... dňa 5. novembra 2011 sa v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne zišli dobrovoľníci hospicu ... prežili krásne chvíle a načerpali, aby mohli rozdávať v službe chorým. Viac >>>

 Modlitba za zdravie s. M. Ruženy

Pozývame Vás k spoločnej modlitbe vďaky Pánu Bohu za život našej spolusestry M. Ruženy a zároveň prosby o jej uzdravenie z nevyliečiteľnej choroby - o zázračné uzdravenie na príhovor nášho zakladateľa otca biskupa Jána HámaSpoločný deviatnik modlitieb sa v celej provincii koná  v dňoch 4. -12. novembra 2011.

 Zápis do Knihy živých

Dňa 12. novembra 2011 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   apríl  - august  2011:

     
 20. 4. 2011 Imrich Szabó  Bratislava 
24. 4. 2011  Pavol Martišík  Považská Bystrica 

     
  2..5. 2011  Milan Hanus, Ing.   Horňany 
  6. 5. 2011  Jitka Šebeková  Trenčianske Teplice 
24. 5. 2011  Etela Kubalová  Pusté Úľany 
28. 5. 2011  Agnesa Škrovánková  Košeca 
29. 5. 2011  Mária Blašková  Nové Mesto nad Váhom 
30. 5. 2011  Ľubomír Belica  Trenčín 

     
  7. 6. 2011 Štefan Rukovanský  Dubnica nad Váhom 
14. 6. 2011  Róbert Barényi  Košeca 
18. 6. 2011  Jozefína Remšíková  Bohunice 
22. 6. 2011  Ján Rocskár  Trenčín 
29. 6. 2011  Anna Rajsáková  Trenčianske Teplice 

     
  7. 7. 2011 Anton Chlebana   Trenčín
  8. 7. 2011  Kamil Turák  Horné Sŕnie 
13. 7. 2011  Anna Zavadinková  Melčice - Lieskové 
20. 7. 2011  Zdena Dzurianiková  Považská Bystrica 
25. 7. 2011  Cecíli Živčicová  Horná Poruba 
26. 7. 2011  Miroslav Novotný  Beluša 
31. 7. 2011  Margita Hlúbiková  Dolné Kočkovce 

     
  1. 8. 2011  Jozef Betík  Bošáca 
  4. 8. 2011  Rudolf  Godál Trenčín 
  9. 8. 2011  Eva Jakubíková Bánovce nad Bebravou 
  9. 8. 2011  Rozália Cibíková  Piešťany 
19. 8. 2011  Miroslav Marvánek  Čachtice 
22. 8. 2011  Oľga Čermáková  Trenčianske Teplice 
23. 8. 2011  Pavel Kotrha  Trenčín 
24. 8. 2011  Eleonóra Bartová  Handlová 

Program:
 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Kolektív Hospicu sa teší na spoločné stretnutie s príbuznými pacientov...

 Príspevok od sestier v Ríme

V týchto dňoch navštevujeme cintoríny, aby sme sa modlili za tie osoby, ktoré nás už opustili. Chodievame tam navštíviť ich, aby sme im takýmto spôsobom, nanovo, vyjadrili svoje city, aby sme znova pocítili ich blízkosť... (z prejavu Benedikta XVI. na generálnej audiencii 2. 11. 2011 http://www.vaticanradio.net/slo/Articolo.asp?c=534364 )
Spravili sme takto aj tu v Ríme, keď sme 1. novembra  popoludní navštívili jeden z rímskych cintorínov, na ktorom sme sa pomodlili za našich drahých zosnulých.
... po príchode na citnorín
... modlitby ...
Modlitby viedol vicerektor Slovenského ústav sv. Cyrila a Metoda Marek Haratim. Modlili sme sa pri hrobke, v ktorej sú pochovaní Slováci, ktorí pôsobili v Ríme. Niektoré mená nám boli celkom neznáme. Bol s nami aj otec Kardinál Jozef Tomko a radi sme si vypočuli jeho spomienky na každého, ktorého meno je na tabuli.
.... tu odpočívajú ...
 
... tu odpočívajú ...
... Kto sú?

V Taliansku sa cintoríny trochu líšia od tých našich na Slovensku (cintorín vo Florencii):

    
  
V duchu sme „zaleteli" k hrobom, v ktorých odpočívajú naši najbližší, naše spolusestry a naši známi...
Svätý Otec nás vo svojom dnešnom príhovore povzbudil: „Slávnosť všetkých svätých a Spomienka na všetkých zosnulých nám hovoria, že iba ten, kto dokáže v smrti rozpoznať veľkú nádej môže tiež žiť životom, ktorý vychádza z nádeje...
A prostredníctvom návštevy cintorínov a modlitieb za našich zosnulých sme s láskou nanovo pozvaní, aby sme si s odvahou obnovili našu vieru vo večný život, ba aby sme žili s touto veľkou nádejou a svedčili o nej celému svetu, že za prítomnosťou niečo existuje. Práve viera vo večný život dáva kresťanovi odvahu ešte intenzívnejšie milovať túto našu zem a pracovať na budovaní jej budúcnosti, aby sme jej dali skutočnú a bezpečnú nádej.
    

  

A tak povzbudení vo viere sme s odvahou vykročili milovať. Milovať svoju spolusestru, brata, človeka vedľa mňa, ale aj túto našu zem a pracovať na budovaní jej budúcnosti, aby sme jej dali skutočnú a bezpečnú nádej.

OznamKrúžky v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku 

 • V školskom roku 2011/2012 môžu deti Materskej školy sv. Lujzy navštevovať tieto krúžky:
  • hudobný krúžok (s hrou na flautu) - býva v pondelok v čase 12.20 - 12.50 hod.
   • krúžok vedie p. učiteľka Jirotková
  • krúžok anglického jazyka - býva v utorok v čase 12.20 - 12.50 hod. (1. skupina), 13.00 - 13.30 hod. (2. skupina)
   • krúžok vedie p. učiteľka Chachaláková

OznamOznam riaditeľky Materskej školy sv. Lujzy - RK - zastupovanie hospodárky 

 • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 1. 11. 2011 bude s. Ruženu Múdru - hospodárku MŠ zastupovať Mgr. Mária Šlichtíková.
  • Osobne alebo telefonicky sa na Mgr. Šlichtíkovú môžete obrátiť denne v čase od 9.30 - 11.30 hod. 
  • Privítali by sme, keby sa všetky platby (pobyt, strava, rodičovský fond)  uskutočňovali prevodom na účet MŠ. 
  • V nevyhnutných prípadoch - mimo pracovného času Mgr. Šlichtíkovej -  prevezme hotovostnú platbu za dieťa od rodiča učiteľka MŠ.
  • Odhlasovať dieťa zo stravy môžete naďalej ráno telefonicky alebo osobne u učiteľky MŠ - do 7.15 hod.  .
  • Číslo telefónu a číslo účtu Materskej školy sv. Lujzy nájdete tu

OznamOznamy riaditeľky - zasielanie e-mailom

Rodičia, ktorí majú zájem dostávať oznámenia riaditeľky Materskej školy sv. Lujzy formou e-mailu, nech o to požiadajú na adrese skolka@satmarky.sk

 ... 8. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: OBRÁTENIE II.  >>>

Benefičný koncert 2011 Dňa 23. októbra 2011 sa v Trenčíne konal Benefičný koncert na podporu činnosti Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Výnos koncertu bol 605,20 €, ktoré už pomáhajú zabezpečovať starostlivosť o pacientov hospicu. Všetkým darcom ďakujeme... (fotografie z koncertu)  

 Mgr. Ivana Hudecová sa  dňa 1. októbra 2011 ujala funkcie riaditeľky neziskovej organizácie Refugium, ktorá je zriaďovateľom Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne >>> 

OznamZmena úhrady za stravu - od 1. 10. 2011 

Od 1. 10. 2011 sa mení poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za stravu dieťaťa v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku - zákonný zástupca bude priespievať  na stravu dieťaťa  denne sumou 1,12 € (z toho: desiata: 0,26 €, obed: 0,64 €, olovrant: 0,22 €).

 ... Rodina Nepoškvrnenej ponúka stolový  kalendár na rok 2012. Viac informácií >>>

 ... ďalšia časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: OBRÁTENIE >>>

 Dňa 20. septembra 2011 obohatila komunitu našich sestier v Albánsku (Bushkash) sestra M. Beatrix. Komunitu misionárok v Albánsku teraz tvoria 4 sestry, z ktorých tri pôsobia priamo v Albánsku (s.M.Vincenta, s.M.Antónia, s.M.Beatrix) a jedna - s.M.Luciana - osobitným spôsobom podporuje misionársku činnosť sestier svojimi modlitbami a obetami, ktoré prináša v boji s ťažkou chorobou - na Slovensku. Sestra M. Luciana sa na Slovensko vrátila z Bushkashu v januári 2011.

    ... sestry na Slovensku (vo Vrícku) vyprevádzajú (18.9.2011) svoju spolusestru Beatrix na cestu do Albánska - na nové misionárske pôsobenie...

... sestra M. Pavla, provinciálna predstavená - uviedla s. Beatrix do nového misionárskeho prostredia  ... 

 

  

Srdečnosť je drobná minca lásky.(Konštitúcie 95)

 Pri slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala vo Vrícku dňa 17. 9. 2011 prijala Janka Hadryová rehoľné rúcho Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a nové rehoľné meno: sestra Mária Terézia. Jej rehoľnou patrónkou sa stala bl. Matka Tereza z Kalkaty.  Blahoželáme ✿

Janka H. - prijatie rehoľného rúcha...

... keď mi Láska dala znamenie, nasledujem ju aj keď jej cesty sú strmé ...

Janka pri starších spolusestrách...

Svätý Duchu, láska vyliata do sŕdc, ... daj jej milosť ukazovať ľuďom dobrotu a ľudskosť nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
(Ján Pavol II. - Vita consecrata 111)

Rodičia sprevádzajú dcéru...

... rodičia v sprievode sestier vovádzajú svoju dcéru do chrámu ...

Prijatie rehoľného rúcha...

Janka, príjmi rehoľné rúcho ako znak tvojho zasvätenia sa Ježišovi Kristovi. Nech Ti slúži k osobnému posväteniu a k dobru blížnych...

 
Janka H. - sestra M. Terézia - prijatie rehoľného rúcha
s.M.Ignácia (generálna predstavená) .... s.M.Terézia ....  s.M.Pavla (provinciálna predstavená)

 

Jana Hadryová, odteraz sa v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok budeš volať sestra Mária Terézia  

... sestra M. Terézia - moja cesta povolania >>>  

Boj proti hladu...Zbierka na pomoc chudobným   - BOJ PROTI HLADU

Vincentská rodina  organizuje 5. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase.

Pomôcť môžete:
modlitbou
✿ poslaním darcovskej SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877 od 1. júla do 31. októbra 2011. (Cena darcovskej SMS je 1 €.)
Haiti... chudoba na každom kroku...kúpou medovníkového srdiečka, hlavná kampaň je od 15. septembra do 9. októbra 2011
finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu, variabilný symbol: 2011, účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul

Viac na stránke: Boj proti hladuwww.bojprotihladu.sk

   

 sestra M. Vojtecha a Janka :)Keď Vám dá Láska znamenie, nasledujte ju aj keď jej cesty sú strmé... (K. Gibran)

S radosťou v srdci Vám oznamujem, že 17. septembra 2011 o 10.30 hod. v Kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku príjmem rehoľné rúcho v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.   

Jana Hadryová

... moja cesta povolania >>>  

zväčšiť obrázok... v priebehu prázdnin - v auguste 2011 - sestra M. Rudolfa vyzdobila vnútorné priestory Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku nádhernými nástennými maľbami   :)  ... vyzdobená škôlka už túžobne očakáva prvý školský deň, aby v plnej kráse mohla do svojho náručia prijať 45 detí :)  ... Viac >>>

OznamMaterská škola sv. Lujzy - nový školský rok 2011/2012

Do nového školského roku 2011/2012 dňa 5. septembra 2011 nastúpi do Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku 45 detí, na ktoré sa už veľmi tešíme :) ... Zoznamy detí v triedach a oznamy pre rodičov nájdete v aktualitách MŠ >

 Dňa 14. augusta 2011 o 10.30 hod. sa vo Vrícku v Kaplnke Nepoškvrnenej Panny Márie konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. František Honíšek CM a koncelebroval vdp. Jozef Čeman.  Pri tejto sv. omši si tri sestry obnovili dočasné sľuby a oslávili sme spoločne jubilejné sľuby našich sestier. Viac >>>

sestra M. Cyrenea... Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. Cyreneu Margitu Kopcsányiovú ✿, ktorú Pán povolal do večného života z Vrícka dňa 11. augusta 2011 v popoludňajších hodinách vo veku 88 rokov a v 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym. Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 16. augusta 2011 (utorok) o 10.30 hod. v kostole sv. Bartolomeja. Viac zo života s. M. Cyreney >>>   

 ... ďalšia časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: MODLITBA  >>>

Cesta LÁSKY - cesta BLAHOSLAVENSTIEV

Cesta LÁSKY - cesta BLAHOSLAVENSTIEV  

V polovici prázdnin - v dňoch 28. - 31. 7. 2011  sa vo Vrícku stretli 11-14 ročné dievčatá, aby sa navzájom posilnili vo viere a potešili z pekných priateľstiev. Téma tohto stretnutia bola zameraná na Blahoslavenstvá ako na cestu lásky ♥. Dievčatá sa zamýšľali nad tým, čo sú blahoslavenstvá, či sú vobec moderné a či sa dá podľa nich žiť v dnešnej dobe. Blahoslavenstvá naozaj predstavujú cestu lásky k Bohu, k ľuďom i k sebe samému. Pomáhajú žiť evanjelium v konkrétnych životných udalostiach. ... viac >>>

OznamV zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na návrh Rady školy bola zriaďovateľom menovaná od 1. augusta 2011 za riaditeľku Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku Mgr. Katarína Zvalová - sestra M. Fabiola.

Oznam... na konci školského roku navšívil našu Materskú školu sv. Lujzy v Ružomberku ujo fotograf a "vymaľoval" na krásne fotografie svojim fotografom všetky deti, ktoré v tento deň prišli do škôlky :) ... našich Mravčekov a Slnečničky ...

Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku (júl 2011)

Školský rok 2010/2011 

 MRAVČEKOVIA :) ... šk. rok 2010/2011

Mravčekovia :)

 SLNEČNIČKY :)  ... šk. rok 2010/2011

Slnečničky :)

 ... ďalšia časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle  >>>

Stretnutie dievčat :)

  

Tajomstvo BOŽEJ DOBROTY

V dňoch 20. - 23. júla 2011 Vrícko rozkvitlo 7-10 ročnými dievčatami ✿✿✿ ... v krásnom údolí Malej Fatry v tieto dni vykvitlo až 42 dievčat :) ... a spolu so štyroma sestričkami satmárkami: Karmelou, Klárou, Renátou a Kristiánou - sa snažili odhaľovať tajomstvo BOŽEJ DOBROTY  ♥  ... viac >>>

RADOSŤ v mojom živote...RADOSŤ v mojom živote   (Magnifikat Lk 1, 26-56)

V dňoch 12. - 15. júla 2011 sa vo Vrícku konala duchovná obnova pre dievčatá 19-25 ročné na tému RADOSŤ v mojom živote... dievčatá zbierali čriepky mozaiky radosti v konkrétnom živote každého človeka. Mozaiku tvorili pantomímou, rozhovorom, krátkymi dramatizáciami, kresbou, hudbou, čítaním rozprávok a samozrejme osobnou modlitbou pred Sviatostným Darcom Radosti.   Viac >>>

Deti v Rachive...  ... sestra M. Zuzana nám napísala o svojom pôsobení na detskom oddelení v Nemocnici v Rachive >>>

 Zápis do Knihy živých

Dňa 25. júna 2011 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   december 2010  - juanuár-február-marec  2011:

4. 12. 2010

Anna Mocková   Piešťany

5. 12. 2010

Emil Krško   Kameničany
   6. 12. 2010 Ján Kaša   Trenčianske Stankovce
   7. 12. 2010 Katarína Miakišová Zliechov 
 10. 12. 2010  Zuzana Mazáková  Trenčín
 13. 12. 2010 Rudolf Híreš   Valaská Belá
 14. 12. 2010 Vladimír Klasovitý  Vrbovce 
 18. 12. 2010  Mária Neckářová Trenčín - Biskupice 
 20. 12. 2010 Jozef Jánošík   Horné Srnie
 23. 12. 2010 Jozef Vilímek  Chocholná - Velčice 
 24. 12. 2010 Rudolf Šponiar  Čertov 

11. 1. 2011   Kamil Rajník Dubnica nad Váhom 
19. 1. 2011   Gabriela Hatyinová Považská Bystrica 
23. 1. 2011  Ľubomír Filiač Beluša - Podhorie 
28. 1. 2011   Mgr. Mária Rybárová Trenčín 

14. 2. 2011  Jozefína Robotová  Trenčianska Teplá 
19. 2. 2011  Miroslav Gabriel  Hrabovka 
24. 2. 2011  Zuzana Říčková  Považská Bystrica 
26. 2. 2011  Milan Buzáš  Prievidza
26. 2. 2011  Helena Balážová  Dolná Breznica 

14. 3. 2011  Mária Barišová  Skalka nad Váhom 
14. 3. 2011  Drahomíra Šopíková  Horná Súča - Trnávka 
17. 3. 2011  Ján Čechvala  Podolie 
21. 3. 2011 Helena Mišurová  Piešťany 
26. 3. 2011  Don Anton Hlinka  Bratislava 
31. 3. 2011  Emília Benková  Stará Turá 

Program:
 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Kolektív Hospicu sa teší na spoločné stretnutie s príbuznými pacientov...

OznamRiaditeľstvo Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku oznamuje rodičom, že materská škola bude v čase letných prázdnin otvorená v mesiaci JÚL pre tie deti, ktoré sa na tento mesiac prihlásili.  

OznamV zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve (§ 4 ) sa v priestoroch Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku dňa 10. júna 2011 uskutoční výberové konanie na vymenovanie riaditeľky Materskej školy sv. Lujzy. Uchádzačky, ktoré v stanovenom termíne zaslali prihlášky do výberového konania, pozvánku a bližšie informácie obdržali poštou.

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej  Dňa 4. júna 2011 sa na Velehrade uskutoční stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej.

Program stretnutia:
10.00 hod. - Príhovor
10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
14.00 hod. - Modlitba rozjímavého ruženca
14.45 hod. - Pobožnosť so záverečným požehnaním

OznamDňa 31. mája 2011 o 16.30 hod. sa uskutočnilo ustanovujúce zasadanie Rady školy pri  Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku.   Členmi novovzniknutej Rady školy sú:

 • Členovia Rady školy: 
  • Ing. Rastislav Galan, PhD.  - predseda rady školy  (zástupca rodičov) 
  • Bc. Lenka Jirotková   - podpredseda rady školy  (zástupkyňa pedagog. zamestnancov) 
  • PaedDr. Katarína Babicová  (zástupkyňa rodičov) ˇ
  • Alena Šulíková     (zástupkyňa nepedagogických zamestnancov) 
  • Mgr. Mária Brejková - s. M. Angela             (zástupkyňa zriaďovateľa) 
  • Mgr. Mária Drobňáková - s. M. Dagmar     (zástupkyňa zriaďovateľa) 
  • Mgr. Henrieta Žilková - s. M. Noemi            (zástupkyňa zriaďovateľa) 
 • Kontakt: 

Školský dvor...... pracovníci zo Záhradníctva Švitko - Ružomberok - ukončili práce s výsadbou stromčekov, kríkov, kvetiniek a trávnika na školskom dvore pri Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku. ... teraz už čakáme na dážď a potom na slniečko, aby trávička vyrástla a deti sa mohli do sýtosti na krásne farebnom ihrisku hrať.   Viac fotografií >>> 

Deň MATIEK ...Prvé májové piatkové popoludnie (6. mája 2011) patrilo v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku  všetkým mamám.   Viac >>>

... na krížovej ceste ...Aby sme lepšie prežili pôstne obdobie, vybrali sme sa 19. apríla 2011 na púť z Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku  ku Kalvárii . . .  Viac >>>

 ... 21. 5. 2011 (sobota) - Od ucha k duchu - na vlnách rádia LUMEN (http://www.lumen.sk/) - živá relácia na tému "Slovenskí chorí na púti v Lurdoch " ...  Moderuje: Pavol Jurčaga

12. slovenská púť do Lurd Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v dňoch od 5. do 13. mája 2011  organizuje 12. slovenská púť do Lúrd. Viac informácií >>>

Veľká noc 2011
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.   Aleluja.
Nádej, radosť a pokoj, ktoré pramenia z tajomstva zmŕtvychvstania Ježiša Krista,
nech naplnia Vaše srdce,
aby ste s novým odhodlaním dokázali svojím životom svedčiť dnešnému svetu,
že   JEŽIŠ JE VÍŤAZ.
Toto pre Vás v modlitbách vyprosujú
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky
Veľká noc 2011

... škôlkari v knižnici :)... naši škôlkari navštívili knižnicu :)

Deň narcisov - 15. apríl 201115. apríl 2011 - Deň narcisov

...aj v mene Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli a prispejú...

V roku 2010 prijalo Refugium n.o. pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne z verejnej zbierky DEŇ NARCISOV finančnú pomoc 1.500 EUR.

Sklad SOLIDARITY v Bratislave... humanitárny SKLAD SOLIDARITY v Bratislave ... kde darovať znamená pomáhať... Cieľ - pomáhať  núdznym postaviť sa znovu na vlastné nohy, a tým bojovať za elimináciu chudoby a jej dosahov.

sestra M. Akvilina Rosová Dňa 5. 4. 2011 sa vrátila do domu nášho Otca naša spolusestra Mária Akvilína - Zuzana Rosová  v 88. roku života a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym. ... R.I.P.  Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 8. apríla 2011 o 14.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.  Zo života s. M. Akvilíny  >>>

Ihrisko :) ... na dvore pri Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku nám vykvitli farebné šmýkačky, vláčik, hojdačky, tabuľa, lavička a pohyblivé schody  >>>

OznamKongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov   v y h l a s u j e    dňa 4. apríla 2011 výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku.  Viac o predpokladoch a požiadavkách >>>

sestra M. SynkletikaDňa 31. 3. 2011 sa vrátila do domu nášho Otca naša spolusestra Mária Synkletika - Margita Takáčová v 85. roku života a v 65. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym. ... R.I.P.  Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 2. apríla 2011 o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.  Zo života s. M. Synkletiky  >>>

...supéééér :)... deti v našej Materskej škole sv. Lujzy sa tešia zo šmýkania :)))

 ... dvor pri škôlke, na ktorom by malo už v pondelok 4.4.2011 začať prekvitať detské ihrisko, je už pripravený  >>>

Oslava sviatku sv. Lujzy...... 15. marca 2011 sme si spolu pripomenuli sviatok svätej Lujzy de Marillac, patrónky našej Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Viac  >>>

 ... ďalšia časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle:  V škole pravej lásky >>>

Karneval :)Dňa 3. marca 2011 o 13.30 hod. sa uskutočnil v priestoroch Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku náš prvý spoločný karneval, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili a pripravovali.   Viac  >>>

  . . . prišla jar a úpravy okolia Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku sú v plnom prúde . . .

 

 Zápis do Knihy živých

Dňa 12. marca 2011 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   august - september - október - november  2010.

Program:
 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Kolektív Hospicu sa teší na spoločné stretnutie s príbuznými pacientov...

25. marec - Deň počatého dieťaťa ... ŽIVOT JE KRÁSNY! Chráňme ho od počatia. ... 25. marec - Deň počatého dieťaťa...

OznamDňa 3. marca 2011 o 13.30 hod. sa  v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku bude konať KARNEVAL :)  Srdečne deti a rodičov pozývame na popoludnie plné úsmevov :)

OznamOZNAM O ZÁPISE DETÍ

Riaditeľstvo Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku oznamuje, že zápis detí na školský rok 2011/2012 sa nebude konať z dôvodu už naplnenej kapacity materskej školy.

Rozhodnutia o prijatí, príp. neprijatí detí, ktorých žiadosti o prijatie nám boli do 18. 2. 2011 doručené, rodičia obdržia poštou do kona marca 2011.

 Srdečne pozývame na duchovné obnovy do Vrícka >>>


Venujte Vaše 2% z dane...... Venujte, prosíme, Vaše 2 % zaplatenej dane r. 2010 Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Viac >>>

Slávnostné požehnanie a otvorenie Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku (29. 1. 2011) ... dňa 1. februára 2011 sa otvorili brány našej Materskej školy sv. Lujzy v Ružomerku. Viac  >>> 

OznamDňa 29. januára 2011 (v sobotu) o 16.00 hod. sa uskutoční požehnanie a otvorenie Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 67.  Pár záberov z dokončovacích prác >>>

OznamDňa 21. januára 2011 o 16.30 hod. sa v priestoroch ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku uskutočnilo stretnutie zástupcov zriaďovateľa a pedagogických pracovníkov MŠ s rodičmi detí, ktoré by mali od 1. 2. 2011 nastúpiť do Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Viac >>>

 Ministerstvo vnútra SR potvrdilo dňa 14. 12. 2010 vyúčtovanie verejnej zbierky Boj proti hladu - pomôžme Haiti za rok 2010. Čistý výnos zbierky bol 265 043,13 €. Vzhľadom k tomu, že až v decembri 2010 prišlo od Fóra donorov vyúčtovanie darcovskej SMS, bude požiadané v týchto dňoch o doplnenie vyúčtovania zbierky za rok 2010, t.z. čistý výnos sa ešte  zvýši... Srdečná vďaka v mene chudobných všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Viac o zbierke >>>

 Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku, pozýva budúcich prvákov na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA, ktorý sa uskutoční 19. a 20. jannuára 2011 v budove školy. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť jeho rodný list. Zápisné je 10,- €..   Viac >>>

 ...pozývame na VII. benefičný ples na podporu činnosti Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorý sa bude konať dňa 22. januára 2011 o 19.00 hod. v Gastrocentre Trenčín. Pozvánka.


 Dňa 14. januára 2011 sa uskutoční kolaudácia budovy, v ktorej bude fungovať Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku.

 ...o ceste z Vrícka do Albánska na prelome rokov 2010 / 2011  >>>

 


Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006