KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Deň sv. Lujzy v našej materskej škole...

sv. Lujza de Marillac15. marca 2011 si pripomíname sviatok svätej Lujzy, patrónky našej Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku.

Tento deň sme z tohto dôvodu prežili slávnostnejšie, než inokedy. Zavítali k nám do škôlky žiaci zo Spevokolu sv. Lujzy zo Základnej školy sv. Vincenta s milým kultúrnym a hudobno-náboženským programom. Keďže spevokol školy nesie vo svojom názve meno sv. Lujzy, oslávili sme náš sviatok spoločne - vďakou Pánu Bohu a veselými detskými piesňami, ukazovačkami:  "Pane, Bože, tebe spievam", "Kto stvoril?", "Na jazere"... a mnohými ďalšími. Súčasťou programu bolo aj pekné divadielko O červenej čiapočke, ktoré sa deťom veľmi páčilo a aj nám dospelým... :-) V triede sme sa o ňom ešte porozprávali a zahrali sme sa aj na Červenú čiapočku.

Máme radosť, že tak ako za svojho života spolupracovali sv. Vincent  a sv. Lujza, tak aj my sme prežili tento sviatok spolu a vo vzájomnom obohatení... :-)

príspevok spracovala: pani učiteľka - sestrička Fabiola Zvalová Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku
Fotografie