KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Svätá Lujza de Marillac - patrónka materskej školy v Ružomberku

Sv. Lujza de MarillacZa patrónku našej materskej školy sme si zvolili sv. Lujzu.

Lujza de Marillac žila veľké dielo kresťanskej lásky celým svojim srdcom ako žena a kresťanka a vtlačila do neho svoju osobnosť. Cesta, ktorou kráčala bola často hrboľatá, no ona bola vždy pripravená podriadiť sa vedeniu Ducha Svätého.

Sv. Lujza de Marillac sa narodila v roku 1591. Jej otec bol francúzsky šľachtic a člen parlamentu. Svoju dcéru dal vychovávať do kláštora sestier dominikánok. Tu žila do svojich trinástich rokov a nadobudla dobré vzdelanie. Ovládala latinčinu, mala výtvarný talent. Lujza tam mala všetko, okrem materinskej lásky. Keď mala dvadsať rokov, uvažovala, že vstúpi do rehole kapucínok. Provinciálny predstavený, ktorý rozhodoval o jej prijatí, ju však  nepokladal za dostatočne silnú pre prísny klauzúrny život a oznámil jej, že Boh má s ňou iné plány. V roku 1613 sa teda Lujza vydala za mešťana Antona le Gras. Zamilovala si manžela a rovnako sa tešila synovi Michalovi, ktorý sa im narodil. Krátko po smrti biskupa Františka Saleského, ktorý jej bol dobrým priateľom, mala raz pri svätej omši hlboký duchovný zážitok. Bolo to na sviatok Ducha Svätého 4. júna 1623. Lujza pocítila Božiu blízkosť a uistenie, že príde čas, keď bude môcť zložiť rehoľné sľuby. Jej život poznačilo stretnutie s Vincentom de Paul. Keď Lujze zomrel manžel, celkom sa oddala kresťanskej dobročinnosti pod Vincentovým vedením. Pomohol jej založiť Inštitút Dcér kresťanskej lásky. Lujza po tom, čo zomrel jej manžel a syn odišiel do seminára, prijala vo svojom dome mladé dievčatá, ktoré chceli slúžiť chudobným. Takýto bol začiatok Sestier sv. Vincenta. V roku 1634, keď prijala sľuby a získala si veľké množstvo kandidátok, spísala regulu pre komunitu. Precestovala celé Francúzsko, zakladala nové domy pre chudobných a chorých. Zomrela v roku 1660. Pápež Pius XI. ju v roku 1934 kanonizoval a pápež Ján XXIII. ju vyhlásil za patrónku sociálnej starostlivosti a sociálnych pracovníkov.

Podľa vzoru sv. Lujzy, našej patrónky, za hlavný cieľ pre harmonický rozvoj detí predškolského veku pokladáme učiť ich slúžiť iným s odovzdaným srdcom a ísť im v tom príkladom.

sv. Lujza de MarillacV priestoroch Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku sa nachádzajú ostatky svätej Lujzy de Marillac - patrónky škôlky. S veľkou vďakou sme ich prijali cez p. Dr. Viktora Kunaya, CM PhD - provinciála Misijnej spoločnosti v Budapešti od Rumunskej provincie sestier vincentiek - provinciálneho domu z Oradei. V liste, ktorý sprevádzal ostatky sv. Lujzy čítame: "Boh je pôvodcom dobra v živote človeka. Sv. Lujza de Marillac bola veľmi vnímavá na dobro a tomu dobru učila aj prvé sestry. Je príkladom jednoduchosti, veľkej pokory a lásky. Všetko, čo konáme, robíme na Božiu slávu, oslavu jeho mena a pre dobro človeka."  P. Viktor Kunay, CM  posiela požehnanie pre všetkých, ktorým škôlka slúži...

Duch Lujzy de Marillac >>>

 Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku