KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Materská škola sv. Lujzy RK . . . KRÍŽOVÁ CESTA (2011)

Kríž je znakom spásy  ♥ 

... na krížovej ceste ...Aby sme lepšie prežili pôstne obdobie, vybrali sme sa 19. apríla 2011 na púť z Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku  ku Kalvárii . . .

Keďže kalvária je pripomienkou krížovej cesty Pána Ježiša, aj my sme sa ju na tomto mieste pomodlili. Podobne ako Pán Ježiš, tak aj každý z nás si niesol, síce omnoho menší, kríž so svojím menom. Pri každom zastavení krížovej cesty sme si o ňom povedali a porozmýšľali, čo by sme mali urobiť pre to, aby sme my boli lepší a kríž Pána Ježiša bol ľahší.

Aj keď bolo veľmi horúco, podarilo sa nám vyjsť až na vrchol Kalvárie. Stoja tam tri kríže, o ktorých sme si porozprávali. Pomodlili sme sa pri nich za našich rodičov.

Unavení na tele, ale posilnení na duchu sme sa vrátili do našej škôlky...

Príspevok napísali pani učiteľky 

 Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku

Fotografie

... sme už takmer všetci poobliekaní, máme vestičky, aby nás autá videli :)

... a už začíname krížovú cestu ...