KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Cesta LÁSKY - cesta BLAHOSLAVENSTIEV (Vrícko 2011)

V polovici prázdnin - v dňoch 28. - 31. 7. 2011  sa vo Vrícku stretli 11-14 ročné dievčatá, aby sa navzájom posilnili vo viere a potešili z pekných priateľstiev. Téma tohto stretnutia bola zameraná na Blahoslavenstvá ako na cestu lásky. Dievčatá sa zamýšľali nad tým, čo sú blahoslavenstvá, či sú vobec moderné a či sa dá podľa nich žiť v dnešnej dobe. Blahoslavenstvá naozaj predstavujú cestu lásky k Bohu, k ľuďom i k sebe samému. Pomáhajú žiť evanjelium v konkrétnych životných udalostiach.

spracovala:  s.M.Marta, s.M.vlasta, s.M.Oľga, sr.M.Vojtecha
Viac fotografií zo stretnutia na FacebookuStretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook1. album  .... Stretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook2. album  ... Stretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook3. album 
POZVÁNKY   ;-) ... P o z v á n k y    >>>
Stretnutia - duchovné obnovy dievčat - roky: 2008 - 2009 - 2010 >>>
Fotografie

...milá zoznamovačka formou klbka...

...veselé kamarátky :)

...klbko priateľstva sa už rozmotalo...

...otázka znela: aké povolanie by som chcela robiť v budúcnosti?

...predstavenie témy...

...čo nás asi čaká?

...a osemsmerovka (súťažne)...

...večerná modlitba...

...Tebe spievam, Pane, Teba chválim...

...lebo Tvoje milosrdenstvo trvá naveky...

...blahoslavenstvá - o čom sú?

...sr. Oľga to krásne vysvetlila...

...volá sa to: Reč na vrchu...

...ktoré blahoslavenstvo mi je blízke?

...chcem ich všetky vedieť...

...teraz si to iste zapamätám...

...sr. Oľga ohúrila aj sr. Martu :) ...

...už mi je to jasné...

...ešte niečo nakreslím a bude to hotové...

...musí byť úžasné - žiť tie blahoslavenstvá...

...páči sa mi to...

...ktorá ruka je tá moja?

...ááá...už sme sa konečne rozmotali...

...ešte jedna akrobácia a už to bude...

...aktivita, ktorá pomohla lepšie rozvinúť tému...

...musím povedať, že sa mi to páči...

...do tejto ruky napíšem niečo o sebe...

...a čo bolo fajn? Prečítajte si...

...ahojtééé, akurát ideme na obed...

...už sa nevieme dočkať, čo to bude...

...tomu sa hovorí aktívna siesta...

...oddych po obede...

...časopis AHA zaujme v každom čase...

...raz, dva, tri...ktorá to vyhrá?

...ako je tu "fajne"...

...som vyššia ako tento dom...

...milá sr. Marta, všetko NAJ k vaším meninám...

...naša hymna sa len tak ozývala...

...kto uhádne, aké blahoslavenstvo žil sv. František?

...skupinka s názvom: Blahoslavení chudobní...

...títo sa volajú: Blahoslavení plačúci...

...a máme tu: Blahoslavených tichých...

...žeby to boli Lační a smädní po spravodlivosti?

...ááá...Blahoslavení milosrdní...

...toto sú Blahoslavení čistého srdca...

...naši Blahoslavení pokojní...

...nakoniec to najlepšie: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť...

...takto nás videli lastovičky a vrabce...

...čo sme tam videli? Hádajte...

...aha, čo tam letí!!!

...úprimné prosby k nášmu Pánovi...

...radostné vďaky nášmu Pánovi...

...sv. omša s otcom Františkom...

...milý príhovor otca Františka...

...toto je moje Telo, ktoré sa obetuje za vás...

...stretnutie s Kristom v duši...

...miestečko, zvané slovenské Lurdy...

...Zdravas, Mária...

...rozjímanie nad tajomstvom ruženca...

...radosť, ktorá plynie z modlitby...

...ručná práca pre potešenie...

...zvinieme, navlečieme, prilepíme a...

...a...toto je výsledok...

...však je to kráááásneeee...

...pohľad zhora...

...pre zmenu pohľad zdola...

...malé experimenty kvôli kráse...

...dobrá partia, dobrá nálada...

...tajnička zo Svätého písma...

...toto slovo patrí sem...

...niekto sa nám tu schoval :)

...zamýšľam sa nad tým, ako mi tu bolo?

...naša oslávenkyňa...

... a tu druhá... všetko naj, naj, naj...

...prišiel čas vyhodnotiť skupinky...

...odmena pre víťazov...

...odovzdávanie ceny za dobrý skutok...

...dievčatá boli tiež odmenené za dobré skutky...

...chvíľa ticha pred naším Pánom...

...klaniam sa Ti, Pane, a chválim Ťa...

...požehnanie všemohúceho Boha...

...milý o. František, ďakujeme, že ste prišli...

...nastal čas vrátiť sa domov...

...ahojtééé a príďte zas...