KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Tajomstvo BOŽEJ DOBROTY (Vrícko 2011)

 

V dňoch 20. - 23. 7. 2011 Vrícko rozkvitlo 7-10 ročnými dievčatami ... v krásnom údolí Malej Fatry v tieto dni vykvitlo až 42 dievčat :) ... a spolu so štyroma sestričkami satmárkami: Karmelou, Klárou, Renátou a Kristiánou - sa snažili odhaľovať tajomstvo BOŽEJ DOBROTY ♥

... všetci vieme, že Pán Boh je dobrý, ale predsa nie vždy prežívame jeho dobrotu. Odpoveď, prečo tomu tak je, nám dala tajnička, ktorá sa skladala zo 4 slov. Každý deň nášho stretnutia sme sa večer dozvedeli jedno slovo a zistili sme, že  BOŽIU  DOBROTU  PREŽÍVAME,  KEĎ -   SA  SNAŽÍME  BYŤ  DOBRÍ.

 Veľkou pomocníčkou v našom snažení nám bola Panna Mária. S ňou sme sa modlili, hrali i brali si príklad z jej života. Prvou čnosťou o ktorú sme sa snažili bola POSLUŠNOSŤ. Vo štvrtok, hneď ráno, sme sa rozdelili do 4 skupín, v ktorých sme pracovali po celý čas. Každá skupinka mala názov podľa zvieratka, lebo aj od nich si môžeme brať príklad poslušnosti. Vždy robia iba to, čo do nich Pán Boh vložil, ako ich stvoril.   1. skupinka boli Lastovičky - vedúcou bola s. Karmela.  2.skupinka: Motýliky - s. Klára, 3. skupinka: Psíčkovia - s. Renáta, 4. skupinka: Ovečky - s. Kristiána.

O tom, ako dopadli ľudia, ktorí neposlúchali Pána Boha sme urobili komiksy. Noe a potopa, Adam a Eva vyhodení z raja, Jonáš a veľryba, príbeh Samsona a Dalily.

Noe a potopa (komiks)  Adam a Eva vyhodení z raja (komiks)  Jonáš a veľryba (komiks)  Samson a Dalila (komiks) 

Popoludní sme si vyskúšali šikovnosť pri rôznych hrách. Keďže nám pršalo, museli sme súťažiť v miestnostiach, ale aj tak sme zažili veľa radosti a zábavy :) ... napríklad štafety s loptou, preberanie šošovice ako Popoluška, vedomostné testíky z náboženstva, divadielka, Sibír - obliecť na seba čo najviac vrstiev oblečenia do 5 minút :)

       

 Štvrtok aj piatok sme mali o 11:15 hod. svätú omšu, na ktorej sme spievali rôzne piesne s ukazovačkami.

Našou hymnou bola pieseň Malé koníky ľúbi Boh...

 

Keď sa vonku trochu ukázalo slniečko, využili sme to tanečne pri Erko-tancoch.

        

 Po chutnej večeri sme pozerali rozprávky: Macko Pú, Na vlásku, Princ egyptský.

Pred spaním ako aj ráno sme v kaplnke predniesli Nebeskému Otcovi svoje vďaky, prosby, piesne a pomodlili sa spolu aj desiatok ruženca. Na izbách sme sa snažili dodržiavať poriadok, lebo aj ten sa bodoval a veru nie všetci mali vždy plný počet.

Strom pokory a naše predsavzatia ako pomáhať druhým...V piatok sme si hovorili o POKORE a službe druhým. Do našich dlaní  na symbolickom strome pokory sme napísali, ako chceme pomáhať druhým. Pri stole sme sa tiež snažili myslieť na svojich susedov a obslúžiť ich.

Popoludní sme sa vybrali na Púť s Pannou Máriou. Na stanovištiach sme si vyskúšali: hladných kŕmiť, smädných napájať, chorých liečiť, vyčistili sme autobusovú stanicu od odpadkov. Chudobným máme pomáhať aj oblečením, tak sme mali vytvoriť čo najdlhšiu šnúru z oblečenia, podľa toho, kto sa čoho zriekol a doniesol zo svojho šatníka. Tento krát to však mohli byť len horné časti oblečenia.

        

Každý večer sme sa tešili na Poštu pre Teba. Z krabičky sme vyberali lístočky, ktoré mohol napísať hocikto hocikomu pre radosť.

 V sobotu sme zhodnotili všetky aktivity, zrátali body, rozdali ceny.

  Každý dostal zázračnú medailu Panny Márie , s ktorou môže zažiť zázraky, ak ju bude nosiť, modliť sa a robiť dobré skutky. Do zošitov si deti poznačili čnosti Panny Márie a urobili autogramiádu. A nakoniec si z krabice plnej prekvapení na pamiatku a za usilovnosť každý vytiahol nejakú milú pozornosť. Každý odchádzal domov spokojný a plný zážitkov i nových priateľstiev.

 Tešíme sa už teraz na ďalšie stretnutie o rok :)

spracovali:  s.M.Karmela,  s.M.Klára,  s.M.Renáta, s.M.Kristiána
Viac fotografií zo stretnutia na FacebookuStretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook1. album  ...  2. album
POZVÁNKY  ;-) ... P o z v á n k y    >>>
Stretnutia - duchovné obnovy dievčat - roky: 2008 - 2009 - 2010 >>>