KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Cesta do Albánska na prelome rokov 2010/2011

... milosrdné sestry v Albánsku >>>
 
Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej bolesti. (Hans Kung)


... prišla nečakaná správa ... a sesterská láska bez odkladu konala. ... vybavili sme si cestovné poistenie, vložili sme do auta niekoľko škatúľ so šatstvom pre chudobných, školské potreby pre albánske deti, zbalili najnutnejšie osobné veci a doobeda na Silvestra - 31. 12. 2010 sme sa vydali (s.M.Pavla a s.M.Noemi) na cestu do Albánska k našim sestrám.

...cesta nám ubiehala spokojne; poznali sme ju už dobre, veď to bolo už 4. krát, čo sme z Vrícka smerovali do albánskych hôr...
... za hranicou medzi Maďarskom a Chorvátskom sme vošli na chorvátsku časť diaľnice, nabrali rýchlosť  130 a zrazu - ani nevieme odkiaľ, zjavil sa pred predným sklom auta veľký vták, ktorému sa už nedalo vyhnúť. ... bola to sekunda, ... zatvorila som oči a myslela som, že prerazí dovnútra auta cez predné sklo. ... ale vták sa zvrtol a zrazil sa s ľavým bočným spätným zrkadlom nášho auta. Boli sme vystrašené a zároveň vďačné anjelom za viditeľnú pomoc na našej ceste...
...bol to zvláštny pocit - celou diaľnicou tiahnucou sa Chorvátskom sme nestretli takmer žiadne auto. Všetci boli doma a čakali príchod nového roku...
...kde nás zastihli prvé sekundy roku 2011?  ... presne nad prímorským Dubrovníkom. ... bolo to krásne pozorovať tie najrôznejšie ohňostroje. Žiarili tými najradostnejšími farbičkami a hviezdičkami...
 ...pomaly sme prešli pobrežím Jadranského mora, ktoré patrí Chorvátsku, časť Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore... a vstúpili sme do Albánska. Keď sme od albánskych hraníc išli smerom na Tiranu, mali sme dlhý čas pred očami krásny polmesiac a nad ním jasne žiariacu hviezdičku. ... bol to nádherný pohľad - ako Ježiško v jasličkách a nad ním Hviezda - Hviezda, ktorá i nás sprevádzala a opäť a znova nás uisťovala, že Ježiš so svojou láskou je s nami... vždy.
...zišli sme z cesty, ktorá viedla do Tirany a zamierili sme do hôr, v ktorých je učupená dedinka Bushkash a v nej naše sestry. Už sme sa na ne veľmi tešili...
...bolo nad ránom, ešte bola tma a v horách hustá hmla. ... nebolo vidno ani na krok. ... pomaličky, pomaličky sme „hľadali cestu" a snažili sme sa vyhnúť každej priepasti. Nie je tam v horách zvykom, že by značka upozorňovala na to, že cesta sa z časti odtrhla... 
Anjeli viedli naše auto... boli sme šťastné, keď sme v hmle uzreli svetielko - bola to baterka, ktorou nám už mávali na znamenie naše sestry, naše mladé a statočné misionárky...
...bolo že to radosti zo stretnutia :)
...napriek únave sme ešte spolu privítali nový rok, potešili sme sa spolu v teplúčku a žiare ohníka tancujúceho v  krbe, tešili sme sa, že sa navzájom máme, že sme spolu...
Bolo už ráno. My sme si išli troška oddýchnuť po ceste a sestry misionárky chystali obed a pripravovali všetko potrebné na sv. omšu, ktorá sa poobede mala konať v ich dome pre ľudí z Bushkashu a pre nás...
.
svätá omša...na zvuk zvonov sa ľudia z Bushkashu začali schádzať na sv. omšu. ... podávali si ruky a priali si navzájom i nám do nového roku. ... my sme sa iba usmievali, keďže nevieme po albánsky. ... ale vôôôôbec to nevadilo. Láska - to bola tá reč, ktorej sme všetci rozumeli...
Svätú omšu celebroval don Franko, misionár z Talianska, ktorý v tejto oblasti pôsobí už niekoľko rokov. Po svätej omši sme sa tešili spoločným chvíľam i v prítomnosti don Franka a neskôr i mladého misionára Tomáša zo Slovenska, ktorý taktiež pôsobí v tejto diecéze.
...spomínali sme tie najrôznejšie zážitky. ...dozvedeli sme sa o osudoch mnohých rodín, ktoré tu v albánskych horách žijú, o ich životných podmienkach, o mnohých chorých, ktorých skrývajú rodiny v domčekoch, o návštevách našich sestier v rodinách, o vítanej pomoci, ktorú privádzame zo Slovenska, ... dozvedeli sme sa o prírastku na našom dvore - o mačiatku, ktoré má za úlohu v letných mesiacoch odplašiť hadov-návštevníkov, ... sestry nám rozprávali ako boli pomáhať v chudobnej rodine pri zabíjačke prasiatka, ako tamojší udia ...slovenské ľudové pesničky...mäsko priamo v izbe, v tej jedinej izbe, v ktorej varia, spia a žijú, ... sestry nám rozprávali o záplavách, ktoré boli, o tom, ako boli niekoľko dní bez el.energie, so žiariacimi očkami nám rozprávali o deťoch, ktoré denne prichádzajú na kláštorný dvor, o hrách s nimi, spievaní a katechizovaní ... boli to nádherné a srdečné chvíle zdieľania sa s radosťami i bolesťami misionárskeho života...
...sestry sa úprimne tešili, že v Albánsku od roku 2010 začala fungovať aj ambasáda SR. ... tešili sa srdečným vzťahom s abassadorom SR - p. Ivanom Švedom (Embassy of the Slovak republik, Rruga Skenderbeu 8, Tirana, Albania, emb.tirana@mzv.sk)
.
...a Bushkash na začiatku roku započul aj tie krásne slovenské ľudové pesničky :) Bola to krásna radostná a veľmi srdečná atmosféra...
Prvý deň roku 2011 sa chýlil ku koncu... a nastal nový - nedeľa - a čas začiatku nášho návratu na Slovensko... ešte sme spoločne prežili svätú omšu, zbalili sme si veci, rozlúčili sa ...
Domov, do Vrícka sme sa vracali už tri...
.
...bolo dopoludnie, nebolo hmly, a tak sme začali schádzať z hôr... posledné obdobie dažďov veľmi poškodilo horské cesty ... mnohé jamy a na viacerých úsekoch strhnutá polovica cesty. Zjazdná polovica - to miestami nebola polovica ani na šírku jedného auta, iba na šírku kolies. ... na jednom mieste (bolo do dole kopcom, jeden pruh cesty bol strhnutý do rokliny) ... stála som na kopci, snažila sa nasmerovať kolesá správne na nestrhnutý pruh cesty, ktorý i tak bol nahnutý do rokliny... (veľmi som sa bála) ... išla som pomaličky a auto sa prirodzene nakláňalo smerom do rokliny ... strach bol veľký, pribrzdila som a strach mi nedovoľoval ísť ďalej... ale nedalo sa už vrátiť. ... sestry misionárky mali tento úsek zjazdený a posmeľovali ma: „Noemi, neboj, poď..." ...ale ja som sa bála. Mala som otvorené okienko na aute - a bola som pripravená chytiť sa rukou plota popri ktorom som sa púšťala dolu - márna snaha o záchranu v prípade, že by sa mi auto začalo šmýkať dolu...
...bola to chvíľa, kedy som v sebe veľmi citeľne musela prekročiť svoj veľký strach, pustiť brzdu a pomaly sa spustiť aj s posádkou dolu. ... anjeli to zvládli, prešli sme tento úsek šťastne ale mne sa chvela každá jedna bunka. ... bola to pre mňa osobne veľká škola dôvery.
...ďalšie nie milé prekvapenie nás čakalo na diaľnici v Chorvátsku. ... už bola tma, bola hmla, začalo snežiť a strhol sa veľmi silný vietor. Na jednotlivých úsekoch diaľnice blikali výstrahy varujúce pred silným vetrom, rýchlosť bola znížená na 40 km/h ... pevne som držala volant a bojovala som s vetrom. ... boli sme vysoko na pilieroch, vietor bol silný ... taký silný, že miestami posúval svojou silou naše auto ako škatuľku. ... ale opäť sme pocítili, že anjeli celou svojou silou stáli pri nás...

... doobeda 3. 1. 2011 sme došli šťastne do Vrícka ...

Dnes  ráno (4.1.) som držala v rukách svoje Sväté Písmo a čítala o Utíšení búrky na mori: „Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on (Ježiš) spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „PANE, ZACHRÁŇ NÁS, HYNIEME!" On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Potom vstal, pohrozil vetru i moru a NASTALO VEĽKÉ TICHO." (Mt 8, 23-26)

... a vo svetle týchto slov som pozerala i na svoju malovernosť a svoj strach v búrkach dní, obzvlášť tých posledných ... vo svetle Božieho Slova som sa učila pozerala na dni, ktoré sú pred nami...

Nebeský Otče, posilni moju slabú vieru. ... dôveru v to, že „som drahá v tvojich očiach, vzácna a že ma miluješ." (Iz 43, 4a) ... že to i mne a nielen v búrkach života, ktoré sa často odohrávajú na hladine srdca, hovoríš: „Neboj sa, veď som s Tebou ja." (Iz 43, 5a)  ...

... nastalo veľké ticho ... Pane, posilni našu vieru a dôveru v búrkach, ktoré opäť prídu... Amen.

... si drahá mojim očiam, vzácna a ja Ťa milujem. Neboj sa, veď som s Tebou ja.  (Iz 43, 4a. 5a)
Fotografie

...svätá omša...

...svätá omša...

...svätá omša - prinášanie obetných darov...

...obetný dar - chlebík, ktorý upiekla albánska žena.

...dievčatá pri stromčeku, ktorý spolu tvorili v kostolíku pri kláštore.

...dievčatá pri stromčeku, ktorý spolu tvorili v kostolíku pri kláštore.

... sestrička Pavla udržiavala teplo rodinného rehoľného krbu...

...príjemné chvíľky - stretnutie s don Frankom.

...novoročné sesterské spoločenstvo...

...chvíle s kňazom Tomášom.

...spoločné chvíle :)

...najväčšia izba klauzúry, ktorá v zime slúži aj ako spálňa. Iba v nej je kúrenie - krb.

...pohľad do izby sestier.

...pohľad do izby sestier.

...pohľad do kláštornej kuchyne

...pohľad na kláštor sestier. V ľavej časti je klauzúra a v pravej kostolík.

...toto je darček od albánskej ženy - vlastnoručne vyrobené papučky :)