KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Materská škola sv. Lujzy - návšteva knižnice (marec 2011)

...v knižnici :)Keďže marec je mesiacom kníh, vybrali sme sa všetci škôlkári Materskej školy sv. Lujzy, aj väčší, aj menší, spolu na výlet, na návštevu Mestskej knižnice v Ružomberku.

Niektorí z nás ešte v knižnici nikdy neboli, a tak to bol pre mnohých nový zážitok. Pani učiteľky nám poradili ako sa v knižnici slušné deti správajú a preto byť potichu a počúvať zaujímavé rozprávanie tety knihovníčky o knihách, bolo pre nás hračkou. Videli sme detské pani učiteľka Elenka :)rozprávkové knihy od výmyslu sveta - staré, aj nové, známe a aj také rozprávky, o ktorých sme predtým nikdy nepočuli. Jednu rozprávočku nám prečítala aj teta a potom nám dokonca dovolila prezerať a listovať si v rozprávkach samým.

Všetkým sa nám v knižnici veľmi páčilo a sľúbili sme tete, že isto ju ešte prídeme niekedy spolu navštíviť...možno o rok :)

príspevok spracovala: pani učiteľka Elenka Chachaľáková

 Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku

Fotografie

...takto krásne vieme kráčať po schodoch - za sebou :) :) :)

... po ceste sme stretli aj rozospatú včielku Maju :) ... vyhrievala sa na slniečku

pozorne sme si poprezerali knižnicu...so záujmom počúvame rozprávočku...
sledujeme dobrodružstvá v rozprávočke o včielke Maji, ktorú nám teta premietla :)