KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

12. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

12. slovenská púť do Lurd Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v dňoch od 5. do 13. mája 2011  zorganizovala 12. 12. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (rok 2011)slovenská púť do Lúrd.

 

S touto púťou putovalo spolu 649 pútnikov, ktorých vekové rozpätie je od 1 do 90 rokov.

Fotoalbumy z 12. púte Rodiny Nepoškvrnenej nájdete tu >>>

12. slovenská púť do LurdCestovný poriadok

Odchod mimoriadneho rýchlika dňa 5. mája 2011 je plánovaný zo železničnej stanice Košice o 12.33 hod. a do stanice v Lurdoch by mal prísť dňa 7. mája 2011 o 7.55 hod. Pútnici nastupujú a vystupujú v staniciach: Košice, Kysak, Spišská Nová Ves, Poprad-Tatry, Ružomberok, Martin, Žilina, Trenčianske Teplice, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava, Bratislava-hlavná stanica.  Príchod a odchod do jednotlivých staníc nájdete v cestovnom poriadku: tu

12. slovenská púť do Lurd...púť vo vysielaní Rádia Lumen

Rádio LUMENPozývame Vás putovať duchovne spolu s nami do Lurd k Preblahoslavenej Panne Márii a podporovať nás svojimi modlitbami. Môžete sa s nami spojiť v slávení svätých omší a v modlitbe prostredníctvom Rádia Lumen. ... sledujte, čo Vaši blízki prežívajú na tomto milostivom pútnickom mieste... Program vysielania Rádia Lumen z LURD >>>

 

   Druhé organizačné pokyny pre pútnikov boli z Vrícka prostredníctvom Slovenskej Pošty odoslané dňa 21. apríla 2011.  Záber je z chystania obálok s pokynmi, ktoré obsahujú informácie o cestovnom poriadku, príspevku, poistení, organizácii, ubytovaní a stravovaní vo vlaku i v Lurdoch a iné užitočné informácie.

   
10. púť do Lurd
Spomienka na 10. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd v roku 2007 
 
Púť do Lurd v roku 2009 
 

Prosba o modlitby...  
. . . vybavovanie púte je sprevádzané veľkými ťažkosťami, a preto Vás prosíme o vrúcne modlitby . . .
. . . ĎAKUJEME . . .