KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Boj proti hladu na Haiti - štvrtý ročník zbierky (r. 2010)

Návrat na základnú stránku

Boj proti hladu - pomôžme HAITIHAITI - krajina o ktorej sme pred pár rokmi len tušili, že leží niekde na západnej pologuli, sa nám stala blízka. Osudy ľudí v nej, nám nie sú ľahostajné. Haiti 12. januára 2010 zasiahlo silné zemetrasenie. Veľké zemetrasenie bolo však iba ďalším veľkým úderom pre ostrovnú krajinu, ktorú aj predtým trápila bieda a hlad.

Slováci svoj záujem o pomoc Haiti dokazovali dávno pred zemetrasením, ktoré na biedu a naliehavosť pomoci upozornilo celý svet. Hrubý výnos z vlaňajšieho (r. 2009)  tretieho ročníka celoslovenskej zbierky Boj proti hladu, ktorá prebiehala ešte pred ničivým živlom, bol 302 386,72 €. Spolu počas všetkých troch ročníkov sa vyzbieralo už viac ako 784 tisíc eur (vyše 23,5 milióna Sk). Zbierka organizovaná Vincentskou rodinou na Slovensku pokračuje aj tento rok s cieľom, ktorý je po zemetrasení ešte aktuálnejší: zmierniť ťažké osudy, ktoré obyvateľov ostrovnej krajiny postihli po zemetrasení.

Modlitba sprevádzajúca zbierku „Boj proti hladu":

Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal,
že chudobných budeme mať vždy medzi sebou.
Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych.
Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku,
aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.
Otče náš...
.
.

Štvrtý ročník zbierky

HAITI - sestra Anna Ciganpalová v činnosti

V tomto ročníku zbierky je možné pomôcť hladujúcim na Haiti už od júla cez darcovské SMS správy, a to až do 31. októbra 2010. Stačí poslať správu v tvare DMS VINCENT na číslo 877 v sieti ktoréhokoľvek mobilného operátora na Slovensku. Cena správy je 1 euro.

Takisto je možné posielať peniaze na účet: číslo účtu 20286026/6500 s názvom: „Boj proti hladu" v Poštovej banke a to priamo prevodmi z účtu prispievateľa, alebo poštovými poukazmi.

Štvrtý ročník zbierky vyvrcholí tak ako každý rok hlavnou kampaňou - predajom medovníčkov v termíne od 15. septembra do 10. októbra 2010.

Organizátori nezabúdajú ani na duchovnú podporu zbierky. Deň modlitieb za Haiti sa bude konať 9. septembra. Okrem osobných modlitieb budú na tento úmysel obetované aj adorácie a sväté omše. Dňa 11. septembra budeme modlitbou ruženca v rádiu Lumen spoločne prosiť nášho Boha za úspešný priebeh zbierky a zmiernenie biedy v tejto krajine. Po ukončení zbierky sa uskutoční Deň vďaky za zbierku 26. novembra 2010.

Sestra Anna Cigánpalová zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky, v súčasnosti pôsobiaca na Haiti, zdôrazňuje, že pomoc je neustále vítaná. „Situácia je bezvýchodisková, stále sa odpratávajú dôsledky zemetrasenia zo začiatku roka. V súčasnosti máme obdobie dažďov, keď sme neustále premočení v provizórnych podmienkach pod stanmi. Veľa ľudí trpí nachladnutiami, alebo zápalom pľúc, na ktorý nemáme dostatok liekov. Situáciu ešte zhoršili dva hurikány, ktoré zmietli ľuďom stany a zobrali im aj to málo, čo im ostalo," uviedla v telefonickom rozhovore s organizátormi zbierky.

Požehnanie apoštolského nuncia Mons. Mario Giordana >>>

Projekty podporené z minuloročnej zbierky

Minulý rok bolo podporených viacero projektov. Pokračovali sme v podpore projektov sestier Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky, ktoré pomáhajú najchudobnejším obyvateľom  Haiti. Vytvorili sme základinu pre dlhodobý projekt mikropôžičiek a mikrofinancovania v spolupráci s ostatnými vetvami vincentskej rodiny

Na osobnú žiadosť pápežského nuncia Jeho Excelencie Mária Giordana sme podporili dve školy. Jedna je vo výstavbe a druhá má 1300 žiakov základnej školy a 400 žiakov v prípravke. Poslednou podporenou aktivitou sú malé poľnohospodárske projekty, ktoré realizuje páter Augustín Vrecko, ktorý pôsobil 20 rokov na Haiti. Cieľom aktivity je viesť obyvateľov k samostatnosti aby si dokázali sami vypestovať úrodu a byť nezávislí.

Projekt spája celé Slovensko

HAITIZa tri roky, počas ktorých Slováci pomáhajú chudobným na Haiti, sa vykonalo v prospech ľudí v tejto krajine veľa užitočného. Zbierka Boj proti hladu, ktorá spája dobrých ľudí na celom Slovensku dokazuje, že vieme dať nielen peniaze, ale aj modlitby, obety a veľa času obyčajných ľudí, ktorí sa spájajú pri realizácii zbierky. Pečú, balia a predávajú medovníčky, navštevujú farnosti.

Viac informácií o zbierke:  http://www.bojprotihladu.sk/ 

Kontakt pre médiá:

 • Kristián Libant     0902 108 581
 • Anna Kováčová    0918 545 219

Vincentská rodina na  Slovensku  zastrešuje nasledovné organizácie:

 • Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku,
 • Združenie mariánskej mládeže,
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku,
 • Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul na Slovensku,
 • Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul,
 • Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárky,
 • Rodina Nepoškvrnenej,
 • Depaul Slovensko
 • a Združenie Zázračnej medaily.
 Deň vďaky - 26. november 2010 - budeme spoločne svojimi modlitbami, pôstom a obetami ďakovať za tohoročnú zbierku pre hladujúcich na Haiti. Vo verejnej zbierke Boj proti hladu, ktorej štvrtý ročník sa skončil 31. októbra 2010, sme vyzbierali vyše 260 tisíc EUR. Viac v správe o. Kristiána Libanta CM. Fotodokumentácia: fotka č. 1, fotka č. 2, fotka č. 3

 Ministerstvo vnútra SR potvrdilo dňa 14. 12. 2010 vyúčtovanie verejnej zbierky Boj proti hladu - pomôžme Haiti za rok 2010. Čistý výnos zbierky bol 265 043,13 €. Vzhľadom k tomu, že až v decembri 2010 prišlo od Fóra donorov vyúčtovanie darcovskej SMS, bude požiadané v týchto dňoch o doplnenie vyúčtovania zbierky za rok 2010, t.z. čistý výnos sa ešte zvýši... Srdečná vďaka v mene chudobných všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.


Haiti
Boj proti hladu - pomôžme HAITI - oficiálna stránka: http://www.bojprotihladu.sk/
Vincentínska rodina na Slovensku
Sestry satmárky sa zapájajú do zbierky:  rok 2007 - rok 2008 (vr. fotografií z pečenia srdiečok) 
Prírodné katastrófy:  rok 2008 - rok 2010
Prezentácia o činnosti sestier vincentiek na Haiti >>> 
List s. M. Teresy, vizitátorky na Haiti - október 2010 >>>
Misijná činnosť sestier satmárok
Plagát - Boj proti hladu r. 2010 - na stiahnutie TUBoj proti hladu - rok 2010 (plagát na stiahnutie)