KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Obnova a jubileá rehoľných sľubov (Vrícko: 14. 8. 2011)

Dňa 14. augusta 2011 o 10.30 hod. sa vo Vrícku v Kaplnke Nepoškvrnenej Panny Márie konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. František Honíšek CM a koncelebroval vdp. Jozef Čeman. 

 

 

Sestra M. Ignácia Hriňová, generálna predstavená počas svätej omše znova s radosťou prijala obnovu dočasných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti sestier junioriek. V tento deň obnovili svoje sľuby tieto sestry:

 • s. M. Zdenka        Reháková
 • s. M. Zuzana         Tovtyn
 • s. M. Nikola           Jurčová

Pripomenuli sme si krásne 25., 60. a 65.-ročné jubileum rehoľných sľubov našich sestier.

 • 25.-ročné:    s. M. Ludvika       Pajonková
 • 60.-ročné:
   • s. M. Benedicta   Raškovská
   • s. M. Anzelma     Zaťkovičová
   • s. M. Beata       Gavulová
   • s. M. Blažena   Giertlová
   • s. M. Eudoxia   Trabalíková
   • s. M. Gabriela  Škvarková
   • s. M. Judita      Jandeková
   • s. M. Metodia   Gavulová
   • s. M. Viktória    Náhla
   • s. M. Zita   Podstrelená
 • 65.-ročné:    
   • s. M. Eulógia   Babjaková  

Vzdávali sme spolu vďaky Trojjedinému Bohu za milosť povolania týchto našich spolusestier a v modlitbe sme pre ne vyprosovali milosť vytrvalosti a pomoc Božiu, aby mohli i naďalej byť znakom Božej lásky pred všetkými ľuďmi.

Fotografie

... slávnostná sv. omša ...

... bohoslužba Slova ...

... homília otca Františka ...

... obnova dočasnej profesie ...

... obnova jubilejných sľubov ...

... obnova jubilejných sľubov ...

... obnova jubilejných sľubov ...

... obnova jubilejných sľubov ...

... anjelské spevy ...

... bohoslužba obety ...

... bohoslužba obety ...... slová vďaky ...


... príhovor s. M. Ignácie ...

... príhovor s. M. Pavly ...... s. M. Ludvika - 25. ročné jubileum sľubov ...

... sestry juniorky ...

... sestry jubilantky ...

Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie vo Vrícku (14.8.2011)

Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie vo Vrícku (14.8.2011)