KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

RADOSŤ v mojom živote (Vrícko 2011)

Duchovná obnova na tému: RADOSŤ v mojom živote (Magnifikat Lk 1, 26-56) pre dievčatá 19-25 ročné, ktorá sa konala vo Vrícku v dňoch 12. - 15. júla 2011, bola vedená formou bibliodrámy. Táto forma duchovnej obnovy je zameraná na jeden evanjeliový text, na ktorý sa pozeráme z rôznych uhlov pohľadu. Rozmýšľanie nad evanjeliovými textami nás privádzalo k reflexii vlastného života a zamysleniu sa nad svojím životom.

Radosť z nášho života sa často vytráca. Akoby sme si pamätali len to zlé, choré a čierne. Ale nie je to tak. Krása, láska, pravda a dobro v našom živote majú svoje miesto. Len možno menej kričia. A tak sme zbierali čriepky mozaiky radosti v konkrétnom živote každého človeka. Mozaiku sme tvorili pantomímou, rozhovorom, krátkymi dramatizáciami, kresbou, hudbou, čítaním rozprávok a samozrejme osobnou modlitbou pred Sviatostným Darcom Radosti.

spracovala:  s.M.Hermana,  s.M.Serafína,  s.M.Damiána
Viac fotografií zo stretnutia na FacebookuStretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook>>>
POZVÁNKY   ;-) ... P o z v á n k y    >>>
Stretnutia - duchovné obnovy dievčat - roky: 2008 - 2009 - 2010 >>>
Fotografie

A posielal ich po dvoch...

Toto ma oslovilo na vychádzke

Radosť vyjadrená gestom

Hnev vyjadrený gestom

Moje telo je tiež určené na vzkriesenie

Rozjímanie nad obrazom

Rozjímanie nad západom slnka

A toto všetko mi môj obraz porozprával...

Moje rozjímanie cez gesto

Kvet, ktorý rastie v tŕní

Lúč prechádzajúci oknom

Stredobod života kresťana - svätá omša

Orfove nástroje - hudba súčasť radosti

Praktická ukážka...

...a prvá skúška

Precítenie svojej "hudby"

Začíname pracovať s Písmom

Prvé rozjímanie nad Slovom - Zvestovanie

Zvestovanie na zatvorených krídlach oltárov

Rozjímanie a práca, ora et labora

Stále nás sprevádza Slovo

Liturgia hodín - vešpery

Adorácia

Liturgia hodín - ranné chvály

Rozjímanie nad Slovom - Navštívenie

A opäť - ora et labora, modlitba a kreslenie

Prvá časť oltárov je ukončená

Začína sa pracovať na druhej časti - Navštívenie

Krátke zamyslenie nad Slovom

Krátke zamyslenie pred homíliou

Orfove nástroje v akcii

Bongo pod rukami s. Serafíny

Vytúžený obed :-)

S. Katarína nad nami bdie

Horúčava...a oddych

Hudobné rozjímanie

Magnifikat - radosť a spev,

ale aj ťažké rozjímanie.

Mária

Velebí moja duša Pána, lebo...

Prejaviť radosť

Porozmýšľať nad radosťou v mojom živote

Vymodliť si dar radosti

Hlad je hlad aj keď je obnova

Večerné čítanie rozprávok

Toto je môj oltár radosti

A takto je to v mojom podaní

Pán zhliadol na poníženosť svojej služobnice

Zákruty života

Nie je ľahké sa vyjadriť

Velebí moja duša...

Boh je láska, napriek tme

Moje "Raduj sa a spievaj"

Zvestovanie ako sms-správa

Vidieť lásku uprostred tmy

Návšteva u Alžbety alebo zákruty života

A takto je to v mojom podaní

Radosť je dar

Všetko so všetkým súvisí

Nie je ľahké sa vyjadriť

Pozorné počúvanie

Človek a Boh - jedno srdce

Radostný úsmev

Posledné zamyslenie