KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta - Ružomberok

AKTUALITY        >>> na stránke školy >>>

Škola sa už 6. krát zapojila do akcie Noc čítania Biblie. Vyučujúci pripravili pestrý program, ktorý deťom pomohol lepšie spoznať evanjelium svätého Matúša. Zapojili sa aj do vysielania rádia Lumen, odniesli si svoje výrobky a zážitky z nezabudnuteľnej noci.

 nocbib1.jpg (200x133 px, 12.7 kbyte)    nocbib3.jpg (237x133 px, 14.7 kbyte)

viac fotiek>>>

Počas 3. a 4. apríla 2017 do našej školy vstupovali budúci prváci, aby ukázali čo v nich je.                   Zapísalo sa ich 44.

zszapis2.jpg (200x133 px, 44.6 kbyte)zszapis3.jpg (200x133 px, 42.5 kbyte)

 

Do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku vstúpili 19. a 20. januára 2015 budúci školáci, aby sa zapísali do prvého ročníka. V septembri sa tešíme na 38 prvákov.

    ... ukážem, čo už viem ...

 

V dňoch 20. a 21. januára 2014 sa konal zápis prvákov  do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku.

zapisa.jpg (200x133 px, 7.0 kbyte)zapisb.jpg (200x133 px, 6.2 kbyte)zapisc.jpg (200x133 px, 5.1 kbyte)zapisd.jpg (200x133 px, 8.1 kbyte)zapise.jpg (133x200 px, 5.8 kbyte) Drahí naši budúci prváci, veľmi sa na Vás tešíme.

 

zápis prvákov 2013.. v dňoch 21. a 22. januára 2013 sa konal zápis prváčikov do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku.  ...Zapísalo sa 47 prváčikov :)

zápis prvákov 2013...zápis prvákov 2013

Ďakujeme všetkým rodičom detí za dôveru a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2013/14.

Prváci 2012 Dňa 3. septembra 2012 do prváckych lavíc Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku zasadlo 47 prváčikov. Blahoželáme ✿  ... Viac fotografií >>>

Zápis prváčikov :). Zápis prváčikov :).. v dňoch 23. a 24. januára 2012 sa konal zápis prváčikov do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku.  ...Zapísalo sa 41 prváčikov :)

Oznam2% dane pre ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku  

Milí rodičia a priatelia Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku!
Je tu čas daňových priznaní, tak Vás chceme poprosiť, aby ste na nás nezabudli, keď sa budete rozhodovať, komu poskytnete 2 % z daní. Darovaním 2 % z Vašich daní nič nestratíte, ale naopak, my tým veľa získame. Povedzte to všetkým Vašim príbuzným a známym. Všetkým darcom ďakujeme!  Viac >>>

OznamZápis do 1. ročníka na ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Riaditeľstvo Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa bude konať 23. a 24. januára 2012 v priestoroch školy od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa. Zápisné je 10,- €. Viac informácií na stránke školy: http://vincent.edupage.org/

TEŠÍME SA NA VÁS :)


Divadelná hra: Marcelíno - chlieb a vínoDETI  rodičom a deťom

Dňa 25. mája 2008 sa v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku uskutočnil program DETI RODIČOM A DEŤOM, ktorý pripravili žiaci Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku z príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov a Dňa detí. Pripravili ho spolu so svojimi pedagógmi pre svojich rodičov, spolužiakov a kamarátov.

viac >>>

zápis do prvej triedyZápis do prvej triedy 

Dňa 21. a 22. januára 2008 sa v priestoroch Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku konal zápis prvákov. Do prvého ročníka sa zapísalo 42 deti.

Ďakujeme všetkým rodičom detí za dôveru a ďakujeme i všetkým, ktorí svojimi modlitbami podporovali naše úmysly.  


Oslavy sv. VincentaOslavy sviatku svätého Vincenta 

Sviatok svätého Vincenta sme v Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku začali svätou omšou za účasti všetkých žiakov a zamestnancov školy vo farskom kostole. Svätú omšu celebroval Mgr. Peter Nákačka - ružomberský kaplán.  V kázni nás povzbudil, že "každý z nás sa má stať pracovníkom na Božej roli, bojovníkom o záchranu človeka."

Pane pohnutí tvojím príkladom a príkladom tvojho služobníka svätého Vincenta sa chceme teraz na Teba obrátiť s podobnou prosbou ako kedysi slepec: "Pane daj, aby sme videli." Aby sme videli ľudskú biedu, aby naše srdcia mali oči, tak ako Tvoje...

Viac o oslavách sv. Vincenta  >>>

Začiatok školského roku 2007/2008

 Svätou omšou 3. septembra 2007 vo farskom kostole sme si vyprosovali dary Ducha Svätého pre nový školský rok. Pani riaditeľka, Mgr. Mária Brejková, s. Angela, slávnostným príhovorom zahajila nový školský rok. Osobitne privítala prváčikov a nových žiakov. Všetkým popriala veľa síl a úspechov v novom školskom roku.
V závere príhovoru sme si modlitbou spomenuli na nášho žiaka - Šimonka Kabelíka, ktorý odišiel spomedzi nás v dôsledku tragickej dopravnej nehody.  Dňa 5. septembra 2007 na miestnom cintoríne v Ružomberku sme sa s ním rozlúčili.  V nádeji sme spojení...
ZŠ sv. Vincenta má v školskom roku 2007/2008 373 žiakov; z toho 35 prváčikov.  Naše učiteľské "rady" sa rozšírili. Do pracovného pomeru sme prijali: Mgr. Janu Telehaničovú - sr. M. Martinu, ktorá  vyučuje slovenský jazyk a náboženstvo a Mgr. Miroslavu Martinkovú, ktorá vykonáva funkciu školského špeciálneho pedagóga. Okrem toho máme novú jednu externú pracovníčku, Annu Schomberger Dr., ktorá vyučuje nemecký jazyk.  

Zapísala: Mgr. L. Ivančáková - s. Belarmína

Krížová cesta v školskej kaplnke...

Tiché stretnutie Matky so Synom...Krížová cesta je kráľovskou cestou Cirkvi. Kto nesie svoj kríž, dôsledne nasleduje Majstra v jeho šľapajach. Kristovo utrpenie je cesta bolesti, ale súčasne aj cesta našej nádeje a istého víťazstva.  

Krížová cesta  v kaplnke Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku  9. marca 2007 bola zvlášť mimoriadna, nakoľko jednotlivé zastavenia hrali žiaci 4. A triedy. Všetkým, ktorí pomohli pripraviť túto krížovú cestu, zo srdca ďakujeme a prajeme im zapálené srdce pre Pána a Jeho vec.

viac informácií  ›››

Karneval 2007Školský KARNEVAL 

Deň po vysvedčení sa žiaci ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku tešili na ŠKOLSKOM KARNEVALE......

Za pomoci rodičov si žiaci pripravili krásne masky. Naozaj bolo čo obdivovať - pestré nápady, super fantázia a k tomu všetkému nechýbala ani dobrá nálada a skvelá hudba...

viac informácií›››


Dve percentá z dane - nič Vás to nestojí a nám pomôžete 

vyučovanie

...pomôžete ZÁKLADNEJ  ŠKOLE sv. Vincenta v Ružomberku. Financie, ktoré škola takto získa, budú slúžiť žiakom školy, a to v týchto oblastiach: na vzdelávanie - zabezpečenie výpočtovej techniky, výukové programy, vybavenie školskými pomôckami, rozvoj duchovných hodnôt, podpora zdravia, športu detí aj zdravotne postihnutých, nákup športového zariadenia.

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj tento rok rozhodnúť, kam pôjdu 2 % Vami zaplatenej dane...

viac informácií›››

zápis do prvej triedyZápis do prvej triedy 

Dňa 15. a 16. januára 2007 sa v priestoroch Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku konal zápis prvákov. Do prvého ročníka sa zapísalo 40 deti.

Ďakujeme všetkým rodičom detí za dôveru a ďakujeme i všetkým, ktorí svojimi modlitbami podporovali naše úmysly.

viac informácií  ›››     


Návšteva zo Združenia Mariánskej mládežeNávšteva zo Združenia Mariánskej mládeže 

16. januára 2007 malé spoločenstvo Združenia Mariánskej mládeže v našej ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku navštívili: s. Beáta Kasášová - Národná koordinátorka ZMM a p. Tomáš Brezáni, CM - Národný direktor ZMM.
Povzbudili nás, aby sme zostali verní Panne Márii v ZMM, dôverovali jej a s Ňou kráčali po ceste, ktorá vedie k Bohu.
Vypracovala: s. Belarmína

Návšteva zo Združenia Mariánskej mládeže

Návšteva zo Združenia Mariánskej mládeže


vianočný program (2006)Vianočný program v škole 

Žiaci našej školy si pravidelne pripravujú vianočný program pre svojich spolužiakov, aby im spríjemnili atmosféru najkrajších sviatkov v roku.

Dôkazom toho, sú nasledovné fotky...
Spracovala: s. Vojtecha

viac fotografií›››     


  Náš sadrový BETLEHEM

...mladí umelci......začalo sa to takto:  Jedného dňa sestrička Rudolfa poslala Aďu D. a Braňa do obchodu, aby kúpili piaflór na náš sadrový betlehem. Barbora, Anička, Aďa B. a sestrička Rudolfa šli do ateliéru. Došli tam aj Aďa s Braňom a začali vyrezávať z piaflóru tváre. Ostatní vyrezávali telá z dreva, pridávali k tomu handry a papier. Tváre sme mali vyrezané a tak sme ich ponorili do sadry. Ešte veľa vecí sme potrebovali dotiahnuť, ale mali sme už málo času, lebo betlehem už mal byť o pár dní hotový. Tak sme prišli do školy aj v sobotu. Na betlehem sme minuli 40 -50 kg sadry. Museli sme čakať, kedy sadra zaschne, ale sme mohli urobiť menšie úpravy.

Bol to môj najvýtvarnejší zážitok...a s radosťou by som čosi takéto zopakovala, až na to upratovanie ateliéru....                                                                                                                                               viac informácií  ›››  


 Koleda - 5. január 2007 Koleda v ZŠ sv. Vincenta - rok 2007

Dna 5. januára 2007 sa v Základnej škole sv. Vincenta konala koleda - požehnanie školy. Úvodné obrady požehnania začali v riaditeľni cez školský rozhlas, takže všetci vyučujúci a žiaci si to mohli vypočuť. Po prečítaní evanjelia, požehnaní kriedy a tymianu, p. riaditeľka s. Angela prečítala prosby. Potom už nasledovala samotná koleda. Koledovalo sa v dvoch skupinkách. Príjemnú atmosféru koledy obohatili naši žiaci svojim spevom.

Spracovala: s. Belarmína Ivančáková

Koleda v ZŠ sv. Vincenta - rok 2007

Koleda v ZŠ sv. Vincenta - rok 2007

Koleda v ZŠ sv. Vincenta - rok 2007


15. výročie založenia   Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku

Oslava 15. výročia školyZákladná škola sv. Vincenta si v roku 2006  pripomína 15. výročie svojho  založenia. Pred 115. rokmi  - v r. 1891 bola v pôvodnej budove zriadená dievčenská meštianska škola. V tejto škole mali Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky  na starosti katolícku výchovu a vzdelanie žiakov (s krátkym prerušením, až do r. 1948).

Po páde totality mestské zastupiteľstvo v Ružomberku oslovilo našu Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok,  so zámerom obnoviť  činnosť školy.      

viac informácií  ›››