KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Provinciálny dom - Vrícko

Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:Provinciálny dom

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky
038 31   Vrícko č. 195

tel.: 043 - 4901 703
tel.: 0917 350 111 

 

 

 


    • provincia_rada_2019

Poslanie komunity

Sídlo provinciálnej predstavenej sa v roku 1988 prenieslo z Ružomberka do Vrícka.

Provinciálnou predstavenou je v súčasnosti sestra M. Belarmína Ivančáková, ktorá prevzala vedenie slovenskej provincie po s. M. Blažeji Kubánikovej.

Táto komunita sa podľa Konštitúcií Kongregácie usiluje podporovať duchovné a časné dobro sestier celej slovenskej provincie. Zabezpečuje duchovné cvičenia pre sestry slovenskej provincie, pripravuje texty, ktoré slúžia na duchovnú obnovu, usmerňuje a podporuje apoštolskú a charitatívnu službu sestier v jednotlivých komunitách a stará sa aj o formáciu (kandidatúra, postulát , noviciát, juniorát) a vzdelávanie sestier. Okrem toho má na starosti aj materiálne a ekonomické záležitosti provincie, správu diel rehole, ktorými sú Rodina Nepoškvrnenej, Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku, Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku  a Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne.

Najmä tu, v provinciálnom dome, sa stretáva provinciálna predstavená so svojou radou, aby spoločne prerokovali dôležité Kaplnka Božieho Milosrdenstva v provinciálnom dome vo Vrícku záležitosti provincie. Práve z tohto domu často odchádza auto s provinciálnou predstavenou na cestu do niektorej z komunít alebo kvôli vybavovaniu rôznych záležitostí provincie.

Najdôležitejším miestom domu je kaplnka Božieho Milosrdenstva, v ktorej členky komunity spoločne, ale aj súkromne, predkladajú Pánovi svoje prosby za celú provinciu, za sestry zverené do ich starostlivosti, za všetkých, ktorí ich prosili o modlitby; tu ďakujú, odprosujú a tu čerpajú silu pre plnenie zverenej služby.

 

Uvedenie s. M. Belarmíny Ivančákovej do úradu provinciálnej predstavenej (13. 7. 2019) >>>
Uvedenie s. M. Blažeji Kubánikovej do úradu provinciálnej predstavenej (13. 7. 2013) >>>
Vincentínska rodina >>>  
Rehoľné sľuby - rok 2008 - skladanie doživotných  -  obnova dočasných a jubilejných   >>>
Stretnutie s Vincentínskou rodinou v Gumpendorfe (r. 2007)   ›››
Návšteva u Milosrdných sestier v Bolzáne (r. 2007)  ›››
Skladanie rehoľných sľubov - rok 2007 - prvých (február) - prvých a jubilejných - doživotných  >>>
Voľby r. 2007 >>>

Fotografie

Jasaj Bohu, celá zem, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Hovorte Bohu: Aké úžasné sú tvoje diela... (Žalm 66, 1-3) ...jarný úsmev sestry M. Pavly z Užhorodu (Ukrajina 2008).

...záber z provinciálnej vizitácie u sestier v Rachive na Ukrajine (október 2010)

...sťahujeme sestry: M.Luciánu, M.Vincentu, M.Antóniu z Vrícka na misie do Albánska (jeseň 2009) ... http://www.satmarky.sk/pg/svet_albansko_prvesestry/

...ubytovali sme sestry misionárky v Albánsku ... a toto je záber z katedrály v Rrësheni...

...lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. (Žalm 91, 11-12)

...na stavbe - škôlka v Ružomberku. "Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú." (Žalm 127, 1) ... http://www.satmarky.sk/pg/skolstvo_MS_stavba/

...v novozriadenej Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku www.skolka.satmarky.sk

...návšteva zariadenia Milosrdných sestier - JESUHAIM v Severnom Taliansku. ... http://www.satmarky.sk/pg/informacie_bolzano/

Veselé srdce rozlieva jas po tvári... (Kniha prísloví 15, 13)

...v lete s deťmi :) ... http://www.satmarky.sk/pg/info_2010_dievcata1/

... :) ... chvíle voľna - oslavy menín s. Pavly (2010) ... vedomostná súťaž MILIONÁR :)

... spoločná fotka z osláv menín - súťažiaci, povzbudzujúci, s.M.Pavla s rodičmi :)

...apríl 2005 - stavba hospicu v Trenčíne je v plnom prúde...

...pravidelná účasť na zasadaniach správnej a dozornej rady prevádzkovateľa nášho Hospicu v Trenčíne (www.hospic.satmarky.sk)

...triedenie a zakladanie spisov ... registratúra.

...s úsmevom ide všetko lepšie :)