KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2018


vianoce_2018

 

 

Nech čas Vtelenia
je časom hlbokej vnútornej kontemplácie
pokory nášho Boha
a neutíchajúcej vďaky

za Jeho osobnú účasť v našich životoch.

Nech je náš každodenný život
oslavou Lásky,
ktorá sa stala človekom.

 

Požehnané a milostiplné
vianočné sviatky i každý deň nového roka.

 

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky

 

 

 


 MariaDar Panne Márii

Chcete obdarovať Pannu Máriu z príležitosti sviatku jej Nepoškvrneného počatia? Viac nájdete na stránke Rodiny Nepoškvrnenej .


s_BenedictaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Benedictu Máriu Raškovskú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 12. novembra 2018 v 88. roku života a 67. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou  budú dňa 17. novembra 2018 o 10:00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Benedicty >>>

 vdp. Hromjak vo Vrícku Ku koreňom zasväteného života vo Vrícku

10. novembra 2018 prijal HEDr. Ľuboslav Hromják, Phd. pozvanie sestier Satmárok a v prvom cykle prednášok "Ku koreňom zasväteného života" nás vo Vrícku uvádzal do dejín i duchovnosti počiatkov zasväteného života. Ponúkol nový pohľad na asketiku a panenstvo v období prvotnej Cirkvi a prenasledovania v prvých storočiach. Ako vzor sestrám predstavil sv. Filoménu, pannu a mučenicu. Pozvanie prijali aj sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa zo susedného rehoľného domu. Naše vzájomné stretnutie sme ukončili sv. omšou v kaplnke sestier.


RN_seminar_2018Seminár Rodiny Nepoškvrnenej v Koclířově

11. - 14. októbra 2018 sa uskutočnil seminár pre členov Rodiny Nepoškvrnenej v Českomoravskej Fatime v Koclířově pri Svitavách. Seminár, zameraný na vnútorné uzdravenie, viedol vdp. Peter Holbička, dekan z Kysuckého Nového Mesta a vdp. Ľudovít Gabriška z Červeného Kameňa.

Čítaj viac >>>
foto >>>

 s_Magdalena Prijatie rehoľného rúcha

29. augusta 2018 sme v našom rehoľnom spoločenstve slávili 176. výročie založenia našej Kongregácie. Tento deň sa stal pamätným i pre našu postulantku Zuzanu Gočikovú, ktorá v komunite sestier vo Vrícku prijala rehoľné rúcho a s ním i nové rehoľné meno - sestra Mária Magdaléna.

Našej najmladšej spolusestre prajeme, aby ju jej patrónka sprevádzala po ceste rehoľného života a aby sa jej pripodobňovala v láske ku Kristovi.

fotky zo slávnosti >>>

 kalendar_2019 Rodina Nepoškvrnenej Vám ponúka

Tento rok Vám Rodina Nepoškvrnenej ponúka okrem stolového kalendára 2019 i  niečo viac. Bližšie informácie nájdete TU.

Svoje objednávky adresujte priamo na: Rodina Nepoškvrnenej, 038 31 Vrícko č. 190 alebo na e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com, prípadne zavolajte na číslo: 043/49 33 741.


 jubilea_slubov_2018Slávenie jubileí a obnovy rehoľných sľubov

11. august 2018 bol pamätným dňom našich spolusestier, ktoré si pripomenuli deň zloženia svätých sľubov v našej Kongregácii.

Pri rannej svätej omši v kaplnke rehoľného domu vo Vrícku sme ďakovali za veľké Božie diela v živote s. Rafaely Babjakovej, ktorá slávila 70 ročné jubileum sľubov.  P. Róbert Režný, CSsR sa vo svojej kázni zameral na pohľad späť. Skladaním svätých sľubov vstupujeme do Božej rieky, ktorá tu v podobe nášho zakladateľa, prvých sestier... bola už dávno pred nami. V duchu pripomenutia si toho, že kráčame v šľapajach sestier, ktoré tu boli pred nami a teraz nám pomáhajú v živote a v zachovávaní našej charizmy sa niesla celá slávnosť s. Rafaely.

foto zo 70. jubilea sľubov >>>

V kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku si pripomenulo šesť sestier 25 ročné jubileum sľubov a dve sestry juniorky obnovili svoje sväté sľuby na jeden rok.

            25. jubileum:                                                                               Obnova sľubov:
- s. Bernarda Lopatovská    - s. Kamila Miženčíková                 - s. Terézia Hadryová
- s. Dagmar Drobňáková    - s. Karmela Smiechová                 - s. Fides Baranová
- s. Damiana Vatahová       - s. Priska Hovancová

P. Róbert sa spoločne s nami zamýšľal nad výrokom sv. Otca Františka: "To najlepšie, čo kedy bolo na tejto zemi, povstalo zo spolupráce Ducha Svätého a Panny Márie - Boží Syn, Ježiš Kristus." Pri každom povolaní sa spája nebo so zemou, preto aj my nech sme nositeľkami Ježiša Krista vo svete.

foto z 25. jubilea sľubov >>>

 s. Lucia a postulantky Júlia a Monika Vstup do postulátu

Na sviatok Premenenia Pána, 6. augusta 2018, vstúpili kandidátky Júlia a Monika do ročnej formácie postulátu. Viac o postuláte i samotnej slávnosti sa dozviete   TU.


vylet_dobrovolnikov_hospic_2018 Dobrovoľníci hospicu na výlete v Poľsku

13. júna 2018 navštívili dobrovoľníci a zamestnanci nášho Hospicu Milosrdných sestier susedné Poľsko. Čo videli a ako tento spoločný čas prežili Vám porozpráva koordinátorka dobrovoľníkov s. Eva Litviaková  TU.


stretnutie_RN_2018_Turzovka Rodina Nepoškvrnenej na Turzovke - Živčákovej

23. júna 2018 sa stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej na Turzovke - Živčákovej.

ČÍTAJ  VIAC>>>
foto>>>

butkov1_2018Sestry na hore Butkov

8. júna 2018, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sa sestry z komunity vo Vrícku boli poďakovať za Jeho milosrdnú lásku v skalnom sanktuariu Božieho Milosrdenstva na hore Butkov.

Viac na stránke komunity>>>

Stretnutie_RN_2018 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

Pri príležitosti 160. výročia lurdských zjavení Vás v sobotu 23. júna 2018 pozývame na spoločné stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke - Živčákovej.

Bližšie informácie o organizácii dopravy a o programe stretnutia nájdete  :TU:

Stretnutie bude fotograficky dokumentované a fotografie budú neskôr zverejnené na našej stránke.


ceman_70r_knazstva.JPG (150x225 px, 40.1 kbyte)Kanonik Jozef Čeman oslávil 70. výročie kňazskej vysviacky

30. mája 2018 si duchovný otec v komunite vo Vrícku, vdp. Jozef Čeman, pripomenul 70. výročie svojej kňazskej vysviacky. Za toto vzácne jubileum poďakoval slávením svätej omše v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, ktorej predsedal Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval Mons. Tomáš Gális, žilinský diecézny biskup s viacerými kňazmi.

Tento deň bol veľkým povzbudením pre všetkých, ktorí ho mohli s duchovným otcom stráviť - pre jeho príbuzných, farníkov, priateľov a sestričky Satmárky, ktoré sa na túto slávnosť zišli z rôznych komunít.

foto  >>>
poďakovanie duchovného otca Jozefa >>>
rozhovor s duchovným otcom Jozefom >>>

 

Novoknazi_2018 Modlitby za novokňazov

Jednou z aktivít Rodiny Nepoškvrnenej je duchovná pomoc novokňazom. Modlitbou a obetovaním sa snažíme sprevádzať našich kňazov v ich neľahkej službe. Už od roku 1979 pred kňazskými vysviackami dostanú adresu člena RN, ktorý sa po zrelom uvážení rozhodol takto pomáhať niektorému z novokňazov do konca svojho života. Pán Boh povoláva kňazov do svojej vinice, ale je aj na nás veriacich, aby sme sa za nich modlili a obetovali. Takto im budeme pomáhať, aby zvládali situácie života, aj tie ťažšie, ktoré sa im neraz stavajú do cesty.

Prosíme členov Rodiny Nepoškvrnenej, aby sa aj tento rok pripojili k modlitbe za našich novokňazov. Tí, ktorí majú záujem, nech sa prihlásia na adrese Rodiny Nepoškvrnenej .

Vopred Vám aj za našich budúcich novokňazov ďakujeme.


dobrovoľnici RN Duchovná obnova dobrovoľníkov

10. - 13. mája 2018 sa v exercičnom dome vo Vrícku uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej. Duchovnú obnovu pre nich viedol kapucín otec Leopold Nemček.

Otec Leopold bol pre všetkých veľkým povzbudením v láske, dobrote a otvorenosti srdca pre Ježiša. Duchovná obnova sa niesla v znamení milosrdného Ježiša. Takto povzbudzoval aj našich dobrovoľníkov a povzbudil ich k sviatosti zmierenia. Otec Leopold veľmi rád vysluhuje túto sviatosť. Okrem duchovného programu prebehla v sobotu pracovná porada ohľadom blížiacich sa akcií RN, s ktorými nás všetkých oboznámila s. Alica, štatutárny zástupca RN. Na porade sme privítali aj generálnu a provinciálnu predstavenú sestier satmárok - s. Pavlu a s. Blažeju.

Združenie Rodiny Nepoškvrnenej potrebuje okrem chorých a trpiacich aj tých, ktorí im budú pomáhať a budú nápomocní v tomto diele. Dúfame, že aj s. Bernadeta sa za nás u Pána Boha prihovára.

foto >>> 

Kanonik Jozef Čeman

Kanonik Jozef Čeman       Kanonik J. Čeman a vdp. Š. Hýrošš

"... vernému služobníkovi nášho Pána Ježiša Krista, príkladnému duchovnému pastierovi, mužovi modlitby..."

Na slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára 2018, Mons. Marián Chovanec vymenoval nášho dlhoročného duchovného otca komunity vo Vrícku, vdp. Jozefa Čemana, za honorárneho kanonika Banskobystrického biskupstva. Otec biskup tak urobil z príležitosti 70. výročia kňazskej vysviacky duchovného otca a z vďačnosti za jeho vernú službu.


 Do komunity v Ružomberku 5. januára 2018 prišli naše kandidátky Júlia Labudová a Monika Kučerová.

viac o kandidatúre>>>