KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Rodina Nepoškvrnenej na Turzovke - Živčákovej

stretnutie_RN_2018_Turzovka

 

Okrem denného duchovné spojenia prostredníctvom modlitby posvätného ruženca sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej každoročne stretávajú na niektorom pútnickom mieste na Slovensku, občas aj na Velehrade, a jubileá Rodiny Nepoškvrnenej slávia v Martine, kde Rodina Nepoškvrnenej vznikla.

V sobotu 23. júna 2018 sa pri príležitosti 160. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch, ktoré sa slávi v tomto roku, stretli v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke - Živčákovej.  Členovia sa takto stretávajú, aby sa vzájomne povzbudili vo viere, aby spoločne ďakovali i prosili. Tohtoročného stretnutia sa napriek chladnému a daždivému počasiu zúčastnilo viac ako päťtisíc pútnikov z celého Slovenska, ale aj z Čiech a Moravy. Niektorí prišli vlakom, iní osobnými autami, no najviac ich prišlo asi na 80 autobusoch či mikrobusoch.

Spoločný program sa začal príhovorom, ktorý predniesol rektor tohto pútnického kostola p. Ondrej Sabó, MSSCC. Téma, ktorej sa venoval bola: "Panna Máriu ako vzor nášho putovania." Páter Ondrej spomenul aj svoju osobnú skúsenosť so sestričkou Bernadetou, zakladateľkou Rodiny Nepoškvrnenej, s ktorou mal možnosť po svojom návrate zo štúdií v adventnom období navštíviť jednu z väzníc. Bol to pre neho veľmi silný zážitok, keď videl, s akou láskou sa táto útla sestrička venuje tvrdým mužom, ktorí mali na svojom konte už všeličo. Podanie ruky a odovzdanie malého balíčka dojalo každého z nich.  

Páter pripomenul, že celý život človeka je putovaním a Panna Mária nás učí, ako správe putovať. Naša nebeská Matka sa neustále skláňa k svojim synom a dcéram. V Lurdoch, vo Fatime i na iných miestach vyzýva k obráteniu a k modlitbe. Komu je adresovaná výzva: „Obráťte sa!" „Neraz si myslíme," povedal páter Ondrej, „že tieto slová sú adresované veľkým hriešnikom. Tým druhým, nie nám. Mária ich však hovorí tým, ktorí ju počúvajú, teda každému z nás."  V závere svojej prednášky v krátkosti uvažoval o siedmych bolestiach Panny Márie a aplikoval ich na bolesti a ťažkosti, ktoré prežíva dnešný človek.

Vyvrcholením stretnutia členov Rodiny Nepoškvrnenej je vždy slávenie svätej omše. Keďže stretnutie sa konalo na území žilinskej diecézy, hlavným celebrantom svätej omše bol Mons. Tomáš Galis, ktorému je v rámci KBS zverený aj Svetový apoštolát Fatimy. Spolu s ním koncelebrovalo 18 kňazov. Niekoľkí kňazi aj počas svätej omše vysluhovali sviatosť zmierenia.

Otec biskup pripomenul minuloročné sté výročie fatimských zjavení a svoju účasť na svätorečení fatimských detí priamo vo Fatime. Povzbudil nás slovami Svätého Otca Františka, ktoré vtedy povedal: „Máme Matku! Máme mamu!" Z kríža zazneli slová Pána Ježiša: „Hľa, tvoja Matka! Hľa, tvoj syn!" Tieto slová nemožno od seba oddeliť.  

Otec biskup poukázal aj na veľkú úlohu, ktorú v živote mnohých chorých a členov Rodiny Nepoškvrnenej zohrala sestrička Bernadeta. Bola to práve ona, ktorá mnohých chorých naučila obetovať svoju chorobu, naučila ich ponúknuť Bohu seba, naučila ich, čo znamená stať sa darom pre všetkých. Koľkí chorí našli v Rodine Nepoškvrnenej útočisko, našli zmysel života a naozaj sa stali darom!

V spoločných modlitbách veriacich počas svätej omše sme prosili za kresťanov na celom svete, zvlášť za našich chorých a trpiacich bratov a sestry, za všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej, za ochranu posvätnosti rodiny a každého ľudského života, za mladých, ktorí hľadajú svoje životné povolanie... Prosili sme tiež, aby Pán na príhovor našej nebeskej Matky vypočul nielen prosby, s ktorými prišli pútnici na Turzovku - Živčákovu, ale aj prosby tých, ktorí sa s nimi duchovne spájali prostredníctvom Rádia Lumen. Po svätom prijímaní sa všetci účastníci stretnutia zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Pannu Márie.

Počas obedňajšej prestávky si mohli všetci uctiť relikvie svätých detí z Fatimy - Františka a Hyacinty, ktoré Rodine Nepoškvrnenej spolu so zástavou Svetového apoštolátu Fatimy daroval v závere minulého roka otec biskup Tomáš Galis.

Spoločný program pokračoval prednáškou vdp. Jozefa Bagina z Višňového na tému Novéna k Pompejskej Panne Márii. Táto prednáška mnohých veľmi oslovila práve pre silu jeho osobného svedectva o účinkoch spomínanej novény v jeho farnosti i osobnom živote. Skôr ako odznelo naozaj krásne svedectvo, v krátkosti priblížil život, poblúdenie aj obrátenie veľkého apoštola modlitby ruženca Bartolomeja Longa ako aj vznik novény k Pompejskej Panne Márii.

Náš duchovný program pokračoval modlitbou ruženca svetla. Nasledovala krátka adorácia Oltárnej sviatosti a sviatostné požehnanie.

Každý z účastník stretnutia dostal ako malý darček brožúrku Novéna k Panne Márii z Pompejí. Svätú omšu, modlitbu ruženca i adoráciu sprevádzal svojím spevom zbor z Námestova.

Nech Pán prijme obety spojené s putovaním, nech vypočuje naše prosby, ktoré sme mu predkladali prostredníctvom Panny Márie - Matky Cirkvi. Kiežby sme dokázali prichádzať k Mame, ktorá má otvorené srdce a roztvorenú náruč, aby nás mohla prijať a objať, ako nás k tomu povzbudil otec biskup Tomáš.

Stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej nie sú určené len pre členov tejto veľkej duchovnej rodiny - sú otvorené pre všetkých. Sme radi, že aj na tohoročnom stretnutí pribudlo mnoho nových členov. Mnohí z nich sa už roky denne modlia ruženec a viacerí sa pre túto modlitbu rozhodli teraz. Povzbudení prednáškou vdp. Bagina sa viacerí rozhodli pre modlitbu novény k Pompejskej Panne Márii. Prajeme im, aby sa im toto ich rozhodnutie podarilo uskutočniť, aby napriek prekážkam, ktoré určite nebudú chýbať, vytrvali v modlitbe a obsiahli milosti, o ktoré budú prosiť. Budeme radi, ak nám na adresu Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku zašlú svoje svedectvá o vypočutí modlitieb novény.

Vďaka Bohu i Márii za spoločne prežité chvíle na Turzovke - Živčákovej!

Sr. M. Alžbeta Lukasová

 foto>>>