KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Seminár Rodiny Nepoškvrnenej v Koclířově

V Českomoravskej Fatime v Koclířově pri Svitavách prebehol 11. - 14. októbra 2018 seminár pre členov Rodiny Nepoškvrnenej, ktorý bol venovaný vnútornému uzdravovaniu. Seminár viedol vdp. Peter Holbička, dekan z Kysuckého Nového Mesta, spolu s vdp. Ľudovítom Gabrišom z Červeného Kameňa.

S otcom Petrom Holbičkom sme sa v prednáškach učili spoznávať, čo všetko nás blokuje, aby sme sa dokázali otvárať Bohu, Božiemu pôsobeniu, jeho milujúcemu Srdcu a Božej láske. Poukázal na to, že k tomu, aby sme to dokázali, nesmieme zabúdať na veľkú moc sviatostí v našom živote.

Miesto konania seminára Koclířov - národné centrum Fatimského apoštolátu ČR - Českomoravská Fatima spojilo Čechov a Slovákov do jednej rodiny. Pútnici Rodiny Nepoškvrnenej zo Slovenska a pútnici Fatimského apoštolátu ČR sa v sobotu 13. októbra stretli pri slávení slávnostnej svätej omše. V tento deň uplynulo 101 rokov od veľkého slnečného zázraku v roku 1917 vo Fatime v Cova da Iria. Z príležitosti tohto zázraku sa aj v tomto roku konala slávnosť vo Fatime v Portugalsku, ku ktorej sa pripojila aj Českomoravská Fatima. Slávnostnú svätú omšu celebroval prezident Fatimského apoštolátu ČR Mons. Pavel Dokládal, farár v Koclířově.

Okrem toho, že Koclířov je národným centrom Fatimského apoštolátu pre ČR, je aj strediskom úcty sv. Filomény. S malou veľkou sväticou sv. Filoménou sa naši pútnici mohli zoznámiť prostredníctvom delegátky Arcibratstva sv. Filomény pre Považie a Žilinu Mariky Dudášovej. 

K obohateniu seminára, ktorý pre členov Rodiny Nepoškvrnenej pripravil a viedol otec Peter, svojím podielom prispel aj otec Ľudovít. Vo farskom Chráme sv. Jakuba a sv. Filomény vo svojej prednáške vymenoval a vysvetlil, čo všetko nás môže blokovať od toho, aby sme boli uzdravení, aby sme boli schopní prijať uzdravujúcu Božiu lásku.

Po tejto prednáške nasledovalo vyloženie a poklona Oltárnej sviatosti, pri ktorej sme boli našimi duchovnými otcami Petrom a Ľudovítom pomazaní exorcizovaným olejom a požehnaní Oltárnou sviatosťou.

V nedeľu 14. októbra sme slávili svätú omšu v Kostole sv. Alfonza spolu s farníkmi z Koclířova. V tomto chráme sme si mali možnosť počas celého seminára uctiť relikvie sv. Filomény, sv. Faustíny, sv. Jána Pavla II. a sv. fatimských detí.

Pri svätej omši sme sa modlili za chorých a všetkým chorým bola vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Na konci svätej omše sa Dominik Cenkner poďakoval v mene chorých otcovi Pavlovi a jeho spolupracovníkom a sestra Alica Marienková, štatutárny zástupca RN, sa v mene všetkých členov RN zo Slovenska poďakovala za vrelé prijatie, za to, že sme sa v Českomoravskej Fatime mohli cítiť ako doma.

Želáme všetkým členom Rodiny Nepoškvrnenej, aby s každým novým dňom prichádzali bližšie k Bohu, aby boli vytrvalí v hľadaní Boha a jeho lásky, aby sa denne posilňovali modlitbou posvätného ruženca, Eucharistiou, Svätým písmom, pôstom a sviatosťou zmierenia - zbraňami Panny Márie.

Sr. M. Jaroslava Štetinová

foto >>>