KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Doprava na stretnutí Rodiny Nepoškvrnenej Turzovka - Živčáková

V sobotu 23. júna 2018 sa uskutoční každoročné stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej. Tentokrát sa stretneme v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke - Živčákovej. Program stretnutia sa začne o 10:15 hodine prednáškou a bude pokračovať slávnostnou svätou omšou o 11:00 hodine.

 Drahí naši pútnici, ak sa budete chcieť vyviesť až ku kostolu, prosíme Vás, aby ste prišli na stretnutie čím skôr v ranných hodinách do Korne. Z Korne za mostom pri škole bude premávať kyvadlová doprava. Parkovacie miesta budú v Korni pod cintorínom aj pri kostole. Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste sa riadili pokynmi usporiadateľov. Ak budete v Korni včas, budete mať dostatok času na to, aby ste sa mohli pokojne presunúť kyvadlovou dopravou ku kostolu Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke - Živčákovej.

Tí, ktorí budú prichádzať autobusmi, v Korni prestúpia na kyvadlovú dopravu. Poplatok za kyvadlovú dopravu bude 1,-€ tam a 1,-€ späť. Prosíme aj tých, ktorí prídu autami, aby sa v Korni riadili pokynmi usporiadateľov. Parkovisko na hore Živčáková má obmedzený počet parkovacích miest. Ak prídete skôr, je predpoklad, že sa dostanete autom až ku kostolu na hore.

Nezabudnite si so sebou zobrať stoličku.

Popoludní o 14:00 hodine si budete môcť vypočuť prednášku pána dekana Jozefa Bagina o Pompejskej novéne. Po nej bude nasledovať modlitba posvätného ruženca, adorácia s požehnaním chorých a záverečné eucharistické požehnanie.

Pripomíname, že tí, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť stretnutia, môžu sa s nami spojiť prostredníctvom Rádia Lumen. Priamy prenos začne o 10:00 hodine a bude pokračovať do 12. hodiny.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a srdečne Vás všetkých pozývame.