KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2017

V čase Vianoc naše sestry v komunitách v spolupráci s deťmi, hudobníkmi a dobrovoľníkmi pripravili jasličkovú pobožnosť a koledovanie Dobrej noviny.

 Košice-Šaca>>>
  Kežmarok>>>

 

2017zastava.jpg (200x133 px, 21.1 kbyte) Rodina Nepoškvrnenej prevzala relikvie a zástavu

V roku osláv stého výročia zjavení Panny Márie fatimským deťom sa 13. decembra v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vrícku otec biskup Tomáš Galis odovzdal sestre Alici, štatutárnej zástupkyni RN, vzácne dary: zástavu svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku, ktorú najprv požehnal a relikvie svätých Františka a Hyacinty.

viac>>>

2017prvesluby.jpg (200x133 px, 19.6 kbyte) Prvé sväté sľuby

V piatok 8. decembra 2017 sestra Viannea zložila svoje prvé sväté sľuby. Hlavným celebrantom bol Mons. Milan Kupčík, dekan v Trenčíne, kde sestra prežila svoj noviciát. Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie si svoje sľuby obnovili aj všetky sestry Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

viac fotiek>>>

  Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu  za sestru          M. ANZELMU Annu Zaťkovičovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 3. decembra 2017 vo veku 94 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym. 

 

 

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Anzelmy >>>

 

 Deň chudobných 17.11.2017

Sestry z Námestova s deťmi navštívili a skrášlili deň ľuďom v domove dôchodcov a tiež bezdomovcom svojim programom a darčekmi.

 viac>>>

Sestry z Trenčína pozvali ľudí bez domova na guľáš do komunity

viac>>>

mladíCirkev chce počuť názory mladých

Cirkev na Slovensku pozýva všetkých mladých vyplniť on-line dotazník k budúcoročnej synode. Synodu zvolal pápež František a bude zameraná práve na mladú generáciu. Slovenskú verziu dotazníka prináša tím z Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zverejnila ho na internetovej stránke http://www.mamnazor.sk/. Mladí sú pozvaní povedať svoj názor na život, vzťahy, spoločnosť, vieru či svet internetu. Na dotazník môžu slovenskí mladí odpovedať do 30. novembra 2017.


Hroby sestier v Čechách

lipova jiretin

Koncom októbra sme sa vybrali do severných Čiech na hroby našich sestier, ktoré tu tu boli vyvezené v 50-tych rokoch. Šli aj sestry, ktoré tu kedysi pôsobili a tak sme navštívili domovy dôchodcov v Šluknove, Lipovej, prešli sme sa cez Vansdorf a Jiřetín a navštívili sme aj pútnické miesto Filipov.


Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2018

Kalendár 2018    2017navratka.jpg (200x138 px, 12.4 kbyte)


 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu  za sestru M. GAUDIOZU Vilmu Bukoviczovú , ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 29. septembra 2017 vo veku 89 rokov a v 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Gaudiozy >>>

 


 2017lurdy.jpg (200x133 px, 16.5 kbyte)   Fotky z 15. púte Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

Môžete si tu znovu priblížiť chvíle keď 15.až 22. septembra 2017 Rodina Nepoškvrnenej putovala vlakom do Lúrd, či už fotografiami alebo cez rozhlasovú reláciu  Od ucha k duchu.


stretnutie Rím Medzinárodné stretnutie Vincentskej rodiny v Ríme

Rím v dňoch 12. - 15. októbra 2017 privítal členov Vincentskej rodiny z celého sveta. Zišli sa tu rehoľníci a rehoľníčky, laici, členovia rôznych združení, ktorých v živote inšpiruje svätý Vincent de Paul. Je to už 400. rokov, čo služba sv. Vincenta chudobným priťahuje ďalších a ďalších, aby hľadali spôsoby ako pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Na tomto stretnutí sme sa mohli povzbudiť počas svätých omší, konferencií, spoločných modlitieb a tiež pri stretnutí so sv. otcom Františkom na Námestí sv. Petra.

viac fotiek>>>

 KK sv.Vincent Sviatok sv. Vincenta v Kežmarku

 

15. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

       Vo vysielaní rádia Lumen                       Cestovný poriadok

program Lumen Lurdy    cestovný poriadok


 jubileum 175. jubileum Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok

Je to už naozaj veľa rokov, čo sestry našej kongregácie podľa vzoru sv. Vincenta slúžia tým, ku ktorým sú poslané. Aby sme hlbšie prežívali naše zasvätenie, venovali sme tento týždeň viac času nášmu spoločenstvu a tiež ďakovali Bohu za požehnané pôsobenie našej rehole.

V utorok 22.8. naše stretnutie začalo prípravnou poradou na púť do Lúrd, po výdatnom guľáši na obed nás navštívili súbory z Pavloviec nad Uhom so svojím programom. Potom sme prostredníctvom fotografií my navštívili Pavlovce, kam prišli naše sestry pred 130 rokmi.

viac fotiek>>>

V stredu 23.8.  sme ďakovali a vyprosovali Božie požehnanie v adorácii Oltárnej Sviatosti. Poobede sme objavovali ako sme vyzerali v mladosti a tiež preverili svoje vedomosti v satmárskom milionárovi.

viac fotiek>>>

Vo štvrtok 24.8. sme putovali do Mariánky. V Bratislave vznikla naša prvá komunita už pred 160 rokmi.

viac fotiek>>>

V sobotu 26.8. vyvrcholili naše oslavy sv. omšou v Ružomberku, kde sídli naša generálna predstavená. Celebroval ju otec kardinál Jozef Tomko spolu s ďalšími kňazmi. Po slávnostnom obede sme sa na cintoríne pomodlili korunku za zomrelé spolusestry. Večer sme prežívali radostné spoločenstvo na prvom Satmárskom plese.

 Ples

viac fotiek >>>

   Obnova sľubov a jubileá

V sobotu 12.augusta naše spolusestry Terézia a Fides obnovili dočasné sľuby. Svoje 25. ročné jubileum sľubov oslávili sestry Mariana a Iveta a krásne 65. ročné jubileum sľubov slávili sestry Inocentia, Sapientia a Juventia, ktorá je už však pripútaná na lôžko. Tejto slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi, príbuzní a priatelia sestier. Znovu sme sa takto v našom jubilejnom 175. roku Kongregácie stretli a upevňovali naše spoločenstvo.

 viac fotiek>>>


 

 Duchovná obnova dievčat              

V dňoch 12.-14. júla 2017 na Vrícko zavítali dievčatá z Námestova a okolitých dedín, aby prežili spoločné chvíle a rástli aj duchovne.                                                                                                                            viac>>>


Anselm GrunAnselm Grun

Anselm Grün v Kláštore pod Znievom

Známy autor duchovnej literatúry Páter Anselm Grün OSB mal 16. 6. 2017 stretnutie s veriacimi v kostole Panny Márie v Kláštore pod Znievom, ktorého sa zúčastnili aj mnohé naše sestry. 

Témou jeho prednášky bola: Sila, ktorá uzdravuje. Cez pohľad na uzdravenia v evanjeliách nám priblížil Ježišov pohľad na nás, naše zranenia a ako nás Ježiš chce uzdravovať hlavne v eucharistii, len mu musíme ukázať svoje rany a nechať ich liečiť. V druhej časti predstavil liturgický rok ako terapeutický systém, ktorý sa nás dotýka cez uzdravujúce obrazy. Napríklad: cez Vianoce Boh zostupuje do našich hĺbok, aby sme mali aj my odvahu tam zostúpiť. Ako Mária objíma malého Ježiša, aj my môžme objať sami v sebe zranené dieťa a byť s ním.

Po prednáške bol čas na otázky a odpovede. Na konci sv. omše daroval vdp. Maslák na pamiatku pátrovi Grünovi kríž. Ďakujeme Pánovi aj organizátorom, že sme sa tohto stretnutia mohli zúčastniť. 


zakopane Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Zakopaného

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej a približne 40 sestier Satmárok putovali 3. júna 2017 do Zakopaného, kde navštívili :

Sanktuárium Panny Márie Fatimskej - tu si vypočuli prednášku p. Wieslava Krzyszycha, saletína o význame mariánskych zjavení a modlitbe, pomodlili sa ruženec a slávili sv. omšu

Sanktuárium Panny Márie zázračnej medaily -  už sto rokov ho spravujú pátri vincentíni. O. Vladimír, CM ich oboznámil s históriou a symbolikou tohto miesta. Samotné zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré a šírenie jej úcty prostredníctvom Zázračnej medaily pútnikom priblížil o. Pavol Kavec, CM.

viac>>>

 

 

 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej vo Višňovom

Rodina Nepoškvrnenej každý rok organizuje stretnutie svojich členov. Tento rok sa stretnutie uskutočnilo 13.mája na sviatok Fatimskej Panny Márie, takže sme sa spájali v modlitbách aj so sv. otcom Františkom, ktorý 100. výročie zjavení slávil práve vo Fatime.

 viac>>>

2017vstup_do_postulatu

 

 

 

 

 

 Vstup do postulátu

Naša milá kandidátka Zuzana Gočíková na prvú májovú sobotu 6.5.2017 vstúpila do postulátu, aby tak ďalej spoznávala seba, rozpoznávala svoje povolanie a pripravovala sa na vstup do noviciátu.

Sprevádzajme ju svojimi modlitbami.                                                                                                            viac >>>


 noc čítania biblie Noc čítania Biblie v ZŠ sv.Vincenta

72 žiakov spolu so svojimi učiteľmi strávilo noc 28.-29.apríla 2017 v škole, aby sa ponorili do tajomstiev Svätého Písma.

viac>>>

Krížová cesta ŠacaKrížová cesta v Košiciach-Šaci

Na Kvetnú nedeľu nacvičili sestričky s deťmi hranú krížovú cestu a tak umožnili veriacim hlbšie prežiť Ježišovu obetu za nás všetkých.

viac>>>

 Zápis do ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Počas 3. a 4. apríla 2017 prichádzali do našej školy rodičia s deťmi, aby sa zapísali do prvého ročníka.

Svoju prvú skúšku má za sebou 44 budúcich prvákov. Tešíme sa na všetkých v novom školskom roku.


Levoča      Levoča stretnutie

Stretnutie predstavených Levoča

Mariánska hora v Levoči sa 31.3. - 2.4.2017 stala dejiskom formačného a pracovného stretnutia predstavených našej Kongregácie. 

viac>>>

    Relácia Doma je doma

V relácii Doma je doma v televízii Lux naša sestra Hermana s benediktínom bratom Michalom rozprávali o zasvätenom živote.

viac>>>

pápež František Posolstvo sv. otca k 400. jubileu Vincentskej charizmy

Svätý otec pri príležitosti osláv Vincentskej rodiny napísal posolstvo, v ktorom povzbudzuje zvlášť členov Spolkov kresťanskej lásky, aby nasledovali svätého Vincenta v službe chudobným:

"Dôveryhodnosť Cirkvi prechádza cestou milosrdnej lásky a súcitu, ktoré sa otvárajú pre nádej. Táto dôveryhodnosť prechádza aj cez vaše osobné svedectvo: nejde len o stretnutie Krista v chudobných, ale aby chudobní vnímali Krista vo vás a vo vašom konaní. "

Celý list si môžete prečítať tu.svVincent 

Naše spolusestry Júlia a Irena z komunity v Ríme boli  na púti v Paríži. Ich svedectvo vysielané vo Vatikánskom rozhlase si môžete vypočuť tu.


Kalvaria Banska Štiavnica Púť do Banskej Štiavnice

Počas 175. jubilea založenia našej Kongregácia sa stretávame na viacerých miestach našich bývalých komunít. V Banskej Štiavnici sestry v minulosti pôsobili v škole, nemocnici a chudobinci a bolo ich v komunite 20. Po nástupe socializmu boli nútené opustiť Banskú Štiavnicu a vrátili sa až v roku 1993 na podnet miestneho farára Imricha  Šišuláka. Aj keď komunita už bola zrušená s láskou sme prišli  na 150. výročie príchodu našich sestier do tohto svojrázneho mestečka . Naša púť začala sv. omšou, nasledovalo prekvapenie - obed v katolíckej škole, krížová cesta na kalvárii, návšteva bývalej školy a nemocnice, kde kedysi sestry pôsobili a na záver modlitba pri hroboch našich sestier.

BS rozhovorDom komunity

Rozhovor pred kostolom                              Dom, kde bývala posledná komunita sestier

 viac fotiek>>>

    Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

bude pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení 13. mája 2017 (sobota) vo Višňovom pri Žiline.

Program začína 9.30 procesiou, potom nasleduje príhovor a sv. omša. Poobede bude prednáška                    o zázračnej medaile, svätý ruženec a adorácia.

Všetkých Vás srdečne pozývame.


 

BA Ružinov Vincentíni400. rokov zrodenia Vincentínskej charizmy

V kostole sv. Vincenta v Bratislave sme 28. 1. 2017 sme počas sv. omše ďakovali Bohu za život a charizmu sv. Vincenta. Jeho láska k chudobným a biednym oslovuje aj dnešných ľudí. Vo svete je 225 rehoľných a laických spoločenstiev s vincentínskou charizmou. 

viac>>>
video tk.kbs>>>