KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Duchovné obnovy pre dievčatá (Vrícko)

  P o z v á n k y  >>> 
Stretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook>>>

Duchovnéobnovy dievčat vo Vrícku

ROKY
2008 2009   2010  2011 2012 

POZVÁNKY   ;-) ...

Rok 2012

Duchovná obnova pre 7-10 ročné dievčatá :) 

Noemova archa ☀

V dňoch 8. - 11. júla 2012 Vrícko opäť rozkvitlo 7-10 ročnými dievčatami ❀❀❀ ... stretnutie dievčat - duchovná obnova bola na tému Noemova archa ☀ ... To, ako krásne a veselo nám bolo, zaoblečieme do písmen neskôr...

Viac o stretnutí vrátane fotografií zo stretnutia >>> 

návrat ⇧

Otče náš... 

Otče náš ☀

V dňoch 15. - 18. júla 2012 sa vo Vrícku uskutočnilo stretnutie 11-14 ročných dievčat ❀❀❀ a nieslo sa v duchu modlitby Otče náš Cieľom tejto duchovnej obnovy bolo uvedomiť si, že stále máme pri sebe dobrého, starostlivého a milujúceho nebeského Otca...

Viac o stretnutí vrátane fotografií zo stretnutia >>>

návrat ⇧

Biblické ženy - JUDITBiblické ženy - JUDIT ☀

Pravidelne každý rok duchovná obnova pre staršie dievčatá vo veku od 14-18 rokov sa venuje biblickým ženám. V termíne od 22. - 25. júla 2012 bol vo Vrícku ponúknutý pohľad na starozákonnú ženu Juditu  

Viac o stretnutí vrátane fotografií zo stretnutia >>>

návrat ⇧

Ja a môj Boh...

Ja a môj Boh ☀

Duchovná obnova pre dievčatá vo veku 19-25 rokov bola vo Vrícku v dňoch 28.-31. júla 2012 na tému: Ja a môj Boh ✿

Viac o stretnutí vrátane fotografií zo stretnutia >>>

návrat ⇧

POZVÁNKY   ;-) ...  

Rok 2011

  Studňa :)

Stretnutie pri STUDNI - SÁRA

V dňoch 4. - 8. augusta 2011 sa vo Vrícku konalo ďalšie zo stretnutí 14-19 ročných dievčat pri STUDNI - tentokrát na tému: SÁRA.   

Viac >>> 


Cesta LÁSKY - cesta BLAHOSLAVENSTIEV

Cesta LÁSKY - cesta BLAHOSLAVENSTIEV  

V polovici prázdnin - v dňoch 28. - 31. 7. 2011  sa vo Vrícku stretli 11-14 ročné dievčatá, aby sa navzájom posilnili vo viere a potešili z pekných priateľstiev. Téma tohto stretnutia bola zameraná na Blahoslavenstvá ako na cestu lásky ♥. Dievčatá sa zamýšľali nad tým, čo sú blahoslavenstvá, či sú vobec moderné a či sa dá podľa nich žiť v dnešnej dobe. Blahoslavenstvá naozaj predstavujú cestu lásky k Bohu, k ľuďom i k sebe samému. Pomáhajú žiť evanjelium v konkrétnych životných udalostiach. ... viac >>>

Druhé stretnutie na tému Cesta LÁSKY - cesta BLAHOSLAVENSTIEV sa uskutočnilo v dňoch 18. - 21. augusta 2011.  Viac >>>


Stretnutie dievčat :)

  

Tajomstvo BOŽEJ DOBROTY

V dňoch 20. - 23. júla 2011 Vrícko rozkvitlo 7-10 ročnými dievčatami ✿✿✿ ... v krásnom údolí Malej Fatry v tieto dni vykvitlo až 42 dievčat :) ... a spolu so štyroma sestričkami satmárkami: Karmelou, Klárou, Renátou a Kristiánou - sa snažili odhaľovať tajomstvo BOŽEJ DOBROTY  ♥  ... viac >>>


RADOSŤ v mojom živote...

RADOSŤ v mojom živote   (Magnifikat Lk 1, 26-56)

V dňoch 12. - 15. júla 2011 sa vo Vrícku konala duchovná obnova pre dievčatá 19-25 ročné na tému RADOSŤ v mojom živote... dievčatá zbierali čriepky mozaiky radosti v konkrétnom živote každého človeka. Mozaiku tvorili pantomímou, rozhovorom, krátkymi dramatizáciami, kresbou, hudbou, čítaním rozprávok a samozrejme osobnou modlitbou pred Sviatostným Darcom Radosti.   Viac >>>

návrat ⇧

POZVÁNKY   ;-) ...

Rok 2010 

  Stretnutie vo Vrícku...

Kto je svätý?  Povolanie k svätosti...

V dňoch 1. 8. -   4. 8. 2010 sa na duchovnej obnove vo Vrícku stretli dievčatá vo veku približne od 11 do 14 rokov.  Hlavná téma znela: Kto je svätý? Povolanie k svätosti...   

viac >>>

Stretnutie pri studni - Kráľovná ESTER

Stretnutie pri studni - Kráľovná EsterAj tento rok sa v dňoch 22. - 25. 7. 2010 konala duchovná obnova pre dievčatá vo veku 15-19 rokov vo Vrícku.  Jej témou bola biblická žena -  kráľovná Ester.

Dievčatá si mali „odniesť" to, že „kráľovná si je vedomá svojej dôstojnosti, uvedomuje si svoje hodnoty, váži si seba a aj dôstojnosť iných. Preberá zodpovednosť za seba, za svoje schopnosti, rozhodnutia a skúsenosti. Kráľovná si verí! Jej krása vyžaruje predovšetkým z našej vnútornej sebaúcty."   

viac >>>

Svätý Vincent - človek s milujúcim srdcom...Svätý Vincent - človek s milujúcim srdcom

16. -19. júla 2010 sa 11 mladých dievčat od severu po juh Slovenska spolu so sr. Luciou a sr. Blažejou rozhodlo vo Vrícku spoznávať život sv. Vincenta - človeka s milujúcim srdcom a inšpirovať sa ním vo svojom živote...

viac >>>

SI NAJ

SI NAJ...11. - 14. júl 2010  patril 7 až 10 ročným dievčatám. Duchovná obnova na  hore SINAJ vo Vrícku, ktorou sme budovali hodnoty u malých kresťanov. 

Vstúpili sme  do vzťahu s okolitým svetom, s ľuďmi okolo nás, so sebou samým a s Bohom. Spoločne sme žasli nad krásou stvorenia, silou lásky a priateľstva cez rozprávku, prácu s vykladacím materiálom, rôzne výtvarné techniky, spev, tanec a šport.  

viac >>>
návrat ⇧

 POZVÁNKY   ;-) ... 

Rok 2009

Po stopách sv. Pavla...PO STOPÁCH SV. PAVLA 

V dňoch 21. - 24. júla 2009 sa vo Vrícku u Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok uskutočnilo stretnutie dievčat vo veku 6 až 14 rokov. Témou stretnutia bolo: PO STOPÁCH svätého PAVLA.

Spoločne sme poznávali život svätého apoštola Pavla, jeho dielo i apoštolské cesty ... a to prostredníctvom čítania Svätého Písma, uvažovania nad ním, porovnávaním jeho posolstva s našim životom, ... prostredníctvom biblických hier, súťaží a tancov ... a to všetko v srdečnej a veselej atmosfére...

viac >>>

Stretnutie s Pánom pri studni...

  

Stretnutie s Pánom pri studni (rok 2009)

V dňoch 28. - 31. 7. 2009 sa konala duchovná obnova pre dievčatá vo veku 16-19 rokov vo Vrícku. Jej témou boli biblické ženy - Jairova dcéra a žena uzdravená z krvotoku.

  viac >>>

Pod jednou strechou so sestrami Satmárkami...

Stretnutie dievčat so sestrami Satmárkami... nové priateľstvá   ♥   výlet   ♥   spoločná modlitba   ♥   rozhovory   ♥   adorácia   ♥  prekvapenie ...

návrat ⇧

  

  
POZVÁNKY   ;-) ...

  

Rok 2008 

Hľadanie POKLADU...

  

Hľadanie POKLADU

V dňoch 18. - 20. júla 2008 sa uskutočnil prázdninový víkend dievčat vo veku od 7 do 15 rokov so sestrami Satmárkami vo Vrícku s názvom HĽADANIE POKLADU.

viac o stretnutí >>>
návrat ⇧