KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Pomoc chlapcovi z Afriky

Reponder (rok 2010)

  

Reponder - chlapec z Konga

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky spolu s rodinou Luščíkovou z Trenčína si prostredníctvom projektu Pomoc deťom v Afrike, duchovne adoptovali chlapca z Konga, ktorý sa volá Reponder Punga Mwelwa. Reponder sa narodil 21. decemba 2006 v jednej z najchudobnejších rodín v Afrike...

Repodnéra sprevádzame modlitbami a obetami a podporujeme ho finančne, aby sme pomohli jeho rodičom zabepečiť pre Repondera výživu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie.


Z Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok (22):    Apoštolská a charitatívna činnosť patria  k samej podstate nášho rehoľného života ako posvätná služba a osobitné dielo lásky, ktoré nám zverila Cirkev a ktoré máme konať v jej mene (porov. PC 8). Ako Krista  poslal Otec hľadať a zachrániť, čo bolo stratené (porov. Lk 19,10), tak aj Kristova Cirkev chce byť matkou všetkých, najmä chudobných a tých, čo potrebujú pomoc. Vo volaní doby počúva Boží hlas a snaží sa mu vyhovieť stále novými cestami. „Hľadať, stále hľadať, to je spôsob, ako poskytnúť príbytok Kristovi v tomto svete"    svätý Vincent z Pauly 

Misijná činnosť sestier >>>
Fotografie

Repondér (1,5 roka)

Adopciu na diaľku nám sprostredkoval Don Costantino Mubanda pôvodom z Konga, ktorý v súčasnosti pôsobí v Taliansku. Na fotografii na návšteve Konga v júni 2009.

Repondér má 2 roky...

Repondér má od 31. 12. 2008 bračeka, ktorý sa volá Costantin Mubanda :-)

...toto je mamka Repondéra a Costantina Mubandu...

Repondér počas návštevy Don Costantina v Kongu v júni 2009.

Október 2009 - Repondér má takmer 3 rôčky

Október 2009 - Repondérov braček Costantin Mubanda má už skoro 1 rôčik...

Repondér (r. 2010)

Costantin Mubanda, Repondérov braček (rok 2010)

Repondér (r. 2012)

Costantin Mubanda, Repondérov braček (rok 2012)

Repondér (r. 2012)

Costantin Mubanda, Repondérov braček (rok 2012)