KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Pomôžme Haiti - komunita sestier v Košiciach-Šaci

Chceme sa s Vami podeliť o priebehu verejnej zbierky Boj proti hladu - pomôžme Haiti, ktorá sa konala v dňoch 20. 9. - 5. 10. 2008 a do ktorej sa zapojila aj naša komunita v Košiciach-Šaci.

Heslo "Boj proti hladu" je v našej farnosti známe, nielen z minuloročnej akcie, ale hlavne preto, že život celej našej farnosti je zameraný na pomoc chudobným, teda vincentinsky.

Tohoročnú zbierku sme realizovali spoločne ako jedna vincentínska rodina. My -  sestry satmárky, pátri vincentíni, deti a mládež zo Združenia Mariánskej mládeže a vincentínske spoločenstvá. Medovníčky sme vyrábali v našej komunite v spolupráci s mládežou. Vytvorili sme prezentáciu a v nedeľu 21. 9. 2008 sme pred každou svätou omšou ľuďom odprezentovali fotografie a poinformovali o zmysle tejto zbierky. Deti a mládež zo ZMM si ochotne podelili služby a po každej svätej omši počas dvoch týždňov ponúkali medovníčky. Ľudia z Haity našli svojich blížnych - našli svojich blížnych u nás v Šaci, Malej Ide, Krásnej nad Hornádom a v Períne.

Nezištnej pomoci a prosociálnosti sme učili aj naše deti na základných školách, na ktorých pôsobíme. Robili sme to formou rozhlasovej relácie a katechéz. Deti sa veľmi radi zriekli obľúbených sladkostí a namiesto nich si kúpili srdiečko, aby pomohli.

Nezabúdali sme ani na modlitbu. Nech štedrý Boh odmení a požehná všetkých, ktorí otvorili svoje srdcia chudobným.

za komunitu Šaca: s. M. Serafína
Fotografie

...balenie srdiečok...

...medovníčky dostávajú šat...

...mládež zo Združenia Mariánskej mládeže...

...zišla sa každá ruka...

...pomocníci...

...posilnenie sa...

...ďakujeme...

...pomoc...

...vešpery...

...zamyslenia...

...sestra M. Bronislava - prezentácia o Haiti v kostole...

...sestra M. Serafína - prezentácia o Haiti v kostole...

...Malá Ida...

...štedré srdcia...