KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Sestry v Ríme - Ústav svätého Cyrila a Metóda

Komunita Rím

Aktualizácia skončila v r. 2020

 

Adresa:

Pontificio Istituto slovacco
dei ss. Cirilo e Metodio

Via B. Barbantini 31 (La Storta)
I-001 23 Roma


Poslanie komunity

Sestry pracujú na vzácnej pôde terajšieho Pápežského kolégia, ktoré je známe pod názvom Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Zabezpečujú riadny chod tohto veľkého domu a slúžia Pánovi prostredníctvom služby kňazom - študentom,  pútnikom, ktorí  prichádzajú do večného mesta a všetkým, ktorí sa chcú zastaviť na tomto kúsku slovenskej pôdy v cudzine.

Sestry sa modlia za všetkých, ktorí potrebujú duchovnú pomoc.

 

Svätá omša so Svätým Otcom

Veľký zážitok zo svätej omše s pápežom Františkom si odniesli 22. januára 2015 sestričky Cyrila, Patrika a Školastika, kedy sa s ním mohli aj osobne stretnúť a podať si ruky. Svätý Otec počas homílie povzbudzoval cirkev na Slovensku k odvahe pri podpore rodiny.                                                                                           viac>>>

krátke video>>

Oslavy založenia rehole:   rok 2008  - rok 2010  >>>
Fotografie

...chvíle voľna...

s.Miroslava, s.Ludvika, s.Iveta, s.Petronela (detail)

...v službe...

s. Petronela pripravuje chutný obed

Keď nás túžba po posvätení všednej každodennej práce ťahá hľadať nové inšpirácie... SUBIACO 2009

Pri nohách sv. Benedikta v Subiacu sa Vám predstavuje naša komunita v novom zložení: s.M.Cyrila, s.M.Emília, s.M.Silvia, s.M.Iveta, s.M.Petronela, s.M.Beatrix. Ale nebývame tam :-) Priviedla nás tam vďačnosť tých, ktorým služime.