KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Milosrdné sestry v Ríme u otca kard. Tomka

Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:s.M.Irena a s.M.Júlia

Presso Cardinal Tomko
Roma


 

Poslanie komunity

Naše poslanie?

Bývame v byte otca kardinála Tomka, o ktorého chod sa staráme. To zaberá väčšinu času našich dní.

 

...v aule Pavla VI.Nachádzame sa však aj blízko „srdca Cirkvi". Spoznávať srdce niekoho je vždy lákavé.

Ako prvé, stal sa nám bližší život misií. Práve cez prácu otca kardinála ako Prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Veľmi intenzívne sme prežívali odchod Jána Pavla II. do „domu svojho Otca" a následne voľbu Benedicta XVI.

Náš život nie je veľmi aktívny. Preto je nám blízka svätá Terezka, ktorá na Karmeli videla veľké potreby a svoje „obmedzenie". A práve v tejto situácii našla svoje poslanie, ktoré by sme si chceli vziať za svoje: „V srdci Cirkvi, mojej Matky, chcem byť láskou".

Na jej príhovor, na príhovor všetkých rímskych mučeníkov a svätých by sme chceli touto snahou naplniť chvíle prežívané v Ríme.

Oslavy založenia rehole:   rok 2008  - rok 2010  >>>
Fotografie

archívny záber - s.M.Cyrila a s.M.Júlia (r.2009)

archívny záber - s.M.Cyrila a s.M.Júlia (r.2009)