KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2020

 Stanka postulátVstup do postulátu

5. decembra 2020, na prvú sobotu v mesiaci, vstúpila naša kandidátka Stanka do postulátu.

Viac o postuláte  :TU:


 TestovanieAko sme testovali...

Počas dvoch po sebe nasledujúcich víkendov prebiehalo na Slovensku celoplošné testovanie na COVID-19, do ktorého sa zapojili i naše spolusestry. 

ČÍTAJ  VIAC >>>


  TV LuxDoma je doma

Pozývame Vás k sledovaniu relácie Doma je doma na tému Pompejská novéna a ruženec, ktorá bude v premiére odvysielaná v pondelok 12. 10. 2020 o 17:30 na TV Lux. Hosťami relácie bude: s. M. Alžbeta Lukasová, SMVS a vdp. Jozef Bagin, farár farnosti Rudinská.

Od 7. októbra, sviatku Ružencovej Panny Márie, sa na Slovensku pod záštitou sestier satmárok a členov Rodiny Nepoškvrnenej modlíme novénu k Panne Márii z Pompejí. Ide už o druhé podobné pozvanie v tomto roku a obe súvisia s prosbou o odvrátenie a ukončenie epidémie koronavírusu. Čo ale je Pompejská novéna a ako sa ju modliť ? O tom budeme hovoriť v relácii Doma je doma. V poslednom vstupe privítame zástupcu pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej Cirkvi a povieme si o novinkách v aktivite Milión detí sa modlí ruženec pre tento rok. 50. jubileum sľubov 50. jubileum sľubov

3. októbra 2020 sme pokračovali v slávení 50. jubilea zloženia sľubov našich spolusestier. Počas svätej omše v kaplnke rehoľného domu v Ružomberku na Nám. A. Hlinku 31 si ich pripomenuli:

  • s. Alojzia Burdová, s. Jana Köverová, s. Kornélia Muľová, s. Laura Polanská, s. Maristella Štefániková, s. Monika Sviteková

BPH 14. ročník       BPH 14. ročník


Novéna 10/2020 Spojme sa v modlitbe

Rodina Nepoškvrnenej nás pozýva k spoločnej modlitbe novény k Panne Márii z Pompejí.


 50. jubileum sľubov 50. jubileum sľubov

26. septembra 2020 si v kaplnke rehoľného domu vo Vrícku 10 našich spolusestier pripomenulo 50. jubileum zloženia rehoľných sľubov:

  • s. Adriana Matiová, s. Bibiana Lukáčová, s. Cypriana Solárová, s. Edita Banasová, s. Goretta Uričáková, s. Jozefa Galliková, s. Lýdia Štefániková, s. Ľudmila Kalafutová, s. Savia Palugová a s. Symforóza Žemlová.

Začiatky ich povolania a prvé roky rehoľného života prežívali v ťažkej dobe komunistického režimu. O to vrúcnejšie sme spolu s nimi ďakovali Bohu za dar ich zasvätenia a vytrvalosť v ňom.

50. jubileum sľubov
50. jubileum sľubov
 50. jubileum sľubov

Táto už teraz dosť veľká skupina jubilantiek je však ešte oveľa väčšia... Pre opatrenia súvisiace s koronou si ďalších šesť sestier pripomenie svoje jubileum neskôr.

50. jubileum sľubov v Ostrihome

 

K tejto skupine patria aj s. Caritas Veselá a s. Ignácia Hriňová, ktoré sa k svojim spolusestrám pripojili v ten istý ďeň a 50. jubileum svojich sľubov oslávili v Ostrihome.

 


  Voľné pracovné miesta

Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku ponúka voľné pracovné miesta na pozíciách:

  • Pedagogický asistent  :TU:

  • Školská psychológ  :TU:

  • Špeciálny pedagóg  :TU:


 s. Anna Prijatie rehoľného rúcha - s. Anna

16. augusta 2020 pribudla medzi nás nová spolusestra - s. M. Anna (Magdaléna Drapáčová).

Spolu s ňou si v kaplnke rehoľného domu vo Vrícku naše spolusestry pripomenuli deň zloženia sľubov a oslávili svoje jubileum.

50. jubileum: s. Agneška Červeňová

70. jubileum: s. Borgia Čavrnochová a s. Virgínia Tkáčová

fotky zo slávnosti >>>

Pamätná tabuľa s. Bernadety Pamätná tabuľa s. Bernadete

V sobotu 15. augusta 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa v Kláštore pod Znievom konala tradičná púť.

Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, bola v záhrade osobností pred vstupom do prepoštského kostola Nanebovzatia Panny Márie odhalená a požehnaná pamätná tabuľa našej sestričke Bernadete Pánčiovej. S. Bernadeta v tejto farnosti pôsobila požehnaných 27 rokov.

foto >>>

Sľuby 2020 Slávnosť skladania rehoľných sľubov

Sobota 15. augusta 2020 bola slávnostným dňom pre celú našu Kongregáciu, ale zvlášť pre spolusestry, ktoré v tento deň zložili svoje rehoľné sľuby.

Po niekoľkoročnej formácii sa s. Terézia Hadryová a s. Fides Baranová zasvätili Bohu zložením doživotných sľubov.

S. Magdaléna Gočiková zložila svoje prvé sľuby na jeden rok.

Svätú omšu v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku spoločne s viacerými kňazmi celebroval vdp. Rastislav Adamko. Pri tejto slávnosti si sestry jubilantky pripomenuli deň zloženia svätých sľubov.

25. jubileum: s. Albína Niemašíková, s. Bronislava Kráľová, s. Martina Telehaničová, s. Vincenta Tvrdoňová.

foto zo slávnosti >>>

 Levoča jubilantky 2020Poďakovanie v Levoči

Letný čas sa v našej Kongregácii spája so slávnosťami. V tomto roku máme štedro, oslavujeme všetko... Prijatie rehoľného rúcha, skladanie prvých rehoľných sľubov, doživotných sľubov a veľa, veľa sestier si pripomína v tento rok 25., 50. a 70. jubileum od zloženia sľubov.

Skôr, ako všetky tieto sestry začnú duchovnú obnovu pred svojimi slávnosťami, vybrali sa poďakovať za dar svojho povolania a jubilantky i za prežité roky v zasvätenom živote na Levočskú horu. Tu spoločne prežili duchovný program, ale i vzájomné spoločenstvo.

 foto >>>

 Vitaj Magdaléna Vitaj Magdaléna

1. augusta 2020 sme sa tešili z príchodu našej postulantky Magdalény do Vrícka, kde začne svoj noviciát.

ČÍTAJ  VIAC >>>


Stanka Horáčková"Tu ma máš, pošli mňa..."

6. júla 2020 sme do nášho spoločenstva prijali kandidátku Stanislavu Horáčkovú.

Viac o kandidatúre  : TU :


 Logo ZŠVýberové konanie

Výzva na predkladanie ponúk - vybavenie učební Polytechniky a Fyziky ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku:  zverejnené 28.5.2020

  • Výzva na predkladanie ponúk didaktických pomôcok  : TU :
  • Prílohy k výzve  : TU :
  • Rozpočet k výzve  : TU :

 45 r. RNJubileum Rodiny Nepoškvrnenej s Rádiom Lumen

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadne na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN sa slávila 16. mája 2020 o 8.30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

ČÍTAJ  VIAC >>>Stretnutie RN zrušené
E. Vella zrušený
Púť do Pompejí zrušená

Modlitba      Veľká noc 2020


Panna Mária LurdskáJežiš Kristus vás chce posilniť

V dnešný deň, 11. februára, na spomienku Panny Márie Lurdskej pamätáme na všetkých chorých a členov Rodiny Nepoškvrnenej. 

ČÍTAJ VIAC >>>


s. JuditaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Juditu Jandekovú, ktorú si Pán povolal dňa 31. januára 2020 v 90. roku života a 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier vo Vrícku.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 4. februára 2020 o 11:00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Judity >>>

rn_logoDuchovná obnova

Rodina Nepoškvrnenej pozýva svojich členov na duchovnú obnovu do Čičmian. Bližšie informácie o prihlasovaní nájdete  :TU: