KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita sestier v Ružomberku - starostlivosť o starých rodičov sestier

Pohľad na dom

Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky 
Jarná 1
034 01    Ružomberok

komunita na Jarnej v Ružomberku

 

Poslanie komunity

Poslaním sestier pôsobiach v tejto komunite je poskytovanie opatery starým a chorým rodičom našich sestier.

Dom s týmto poslaním bol po jeho zrekonštruovaní zriadený začiatkom septembra 2010. Kaplnku Božieho Milosrdenstva znovu požehnal vdp. Alojz Kostelanský dňa 8. novembra 2010. V minulosti - od apríla 1990 do augusta 2007 v tomto dome žila komunita našich sestier pôsobiaca v zdravotníctve.

Od júla 2020 v komunite prebieha aj formácia kandidátok a postulantiek.

 

...pomoc našim starým a chorým rodičom...

 

Fotografie

...prví rodičia s.M.Anety a s.M.Jaroslavy bývajúci v našom dome pre rodičov.

...návšteva rodičov sestier. Veľmi sa tešíme, že naši rodičia sa cítia u nás šťastne, spokojne, milovaní...

...pohľad na kríž v kaplnke domu...

...pohľad na kríž na pleciach našich rodičov...

...kaplnka - SRDCE domu... Izba mamky s.M.Jaroslavy susedí s kaplnkou. S akou žiarou v očiach nám mamka hovorila o svojom šťastí z toho, že je susedkou Pána Ježiša...

Bohostánok

...pohľad do kuchynky domu.

...pohľad do bezbariérovej kúpelne a WC, ktoré sa nachádza pri každej izbe.

...pohľad do jednej z izieb (pred sprevádzkovaním domu)

...pohľad na výťah, ktorý je nezaplatiteľnou pomocou pre našich ťažko chorých rodičov.

Archív: pohľad na dom v čase pred rekonštrukciou, ktorá bola vykonávana v r. 2009-2010.

Archív: ...od apríla 1990 do augusta 2007 v tomto dome žila komunita našich sestier pôsobiaca v zdravotníctve...