KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej na Butkove

Dňa 22. 6. 2019 sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva konalo stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Na horu Butkov priputovalo autobusmi, autami cez lom alebo výstupom krížovou cestou okolo 5000 pútnikov.

Program stretnutia sa začal o 9.30 hod. príhovorom otca Ľuboša Václaveka z rehole Misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. Príhovor sa niesol v duchu Matky milosrdenstva. Priblížil Máriu, ktorá ja Božou dcérou, Božou Matkou a prostrednicou medzi nami a Bohom. „Mária nás chce priviesť tam, kde môžeme dostať pokoj, uzdravenie oslobodenie. Najúčinnejšia modlitba je modlitba srdca, ktoré je plné lásky a pokory, aké mala Mária," povedal otec Ľuboš. Mária nás učí prijímať Božiu lásku, odovzdať sa do Božieho milosrdenstva, čo je najkrajšia cesta dôvery. „Vo svojom živote," hovoril otec Ľuboš „sa zamerajte na svoju svätosť a Boh bude môcť cez váš život rozprávať. Boh má krátku pamäť na vaše hriechy, ale neustále pamätá na svoje milosrdenstvo."

Stretnutie pokračovalo o 10.30 hod. slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Spomenul, že výstup na horu Butkov, ktorý mohol byť namáhavý, nás môže podnietiť k premene starého človeka a v jednote tohto spoločenstva sa môžeme naučiť čosi nové. „Máriin život je pozvaním, ale zároveň aj poslaním, darom, aby sme jeden druhému slúžili, pomáhali si. Je veľmi potrebné, aby sme viac skutkami ako slovami ohlasovali, že sa chceme do tejto služby odovzdať," povedal otec biskup. Po svätom prijímaní, sa všetci členovia zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Sestra Alica Marienková, štatutárny zástupca RN pripomenula, že už 40 rokov sa členovia RN modlia a obetujú za novokňazov a kňazov. Každý prítomný kňaz dostal bielu ružu a symbolicky za všetkých dostali ružu prítomní vozičkári.

Poludňajšiu prestávku hudobne vyplnila speváčka Hanka Servická. Veľkú prácu pri organizácii púte vykonal Ing. Anton Barcík, riaditeľ cementárne so svojimi spolupracovníkmi. Starosta obce Ladce sa postaral o dobrý guláš. Čakala na nás ešte jedna prednáška, ktorú o 13.30 hod. predniesol otec František Romaňák z rehole redemptoristov. Otec Fratišek povedal: „Mária sa chce s tebou teraz stretnúť. Ak máme s Máriou osobnú skúsenosť, to nám dá silu ísť s ňou aj na Golgotu, vydržať krízu. Vy, drahí bratia a sestry v Rodine Nepoškvrnenej, neraz vystupujete na Golgotu, nesiete kríž. Preto Mária chce ísť s vami. Ona je tu. Je tu pre teba. Ona dostala ten dar." Po prednáške bola odprosujúca kajúca pobožnosť, ktorú viedol otec Ľuboš Václavek, v rámci ktorej sme sa spoločne pomodlili modlitbu bolestného ruženca. Rozjímania k jednotlivým tajomstvám napísala Mária Vicenová. Celý program hudobne sprevádzali speváci a hudobníci zo spoločenstva Bethany.

Ďakujeme Pánu Bohu a Nepoškvrnenej za požehnanú slávnosť.

Foto >>>