KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Misijné leto v Albánsku...

Ponúkame niekoľko fotografií z letných aktivít našich sestier v Albánsku. V mestečku Ulez sa konal prímestský tábor (10 dní), kde prichádzali deti, zoznámili sa so životom svätého Dominika Sávia a rôznym spôsobom prejavili svoju hravosť i tvorivosť. V dedinkách Redhzbas a Bushkash naše sestry pomáhali kňazom pri zorganizovaní misií, ktoré pozostávali z návštev rodín (7 dní), organizovaní katechéz (10 dní) a končili sv. omšou s krstami dospelých, mládeže a detí...

...koncom leta 2010 sestry navštívili Slovensko, načerpali nové sily a opäť sa 8. septembra 2010 vrátili do Albánska. ... zobrali so sebou časť pomoci (šatstvo, školské pomôcky pre deti), ktorú darovali pre albánsky ľud štedré srdcia ľudí zo Slovenska. ...ďakujeme...

pôsobenie sestier v Albánsku
Fotografie