KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Novicka - sestra Mária Nikola Jurčová

Dňa 17. 9. 2005 vo Vrícku prijala Lucia Jurčová rehoľné rúcho a meno sestra Mária NIKOLA.

Po prijatí rehoľného rúcha Lucke sestra Pavla, provinciálna predstavená povedala: „Lucia Jurčová, odteraz sa budeš v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok volať sestra Mária Nikola. Tvojim patrónom je svätý Mikuláš z Myry.“

Kto to je svätý Mikuláš z Myry?

Mikuláš sa narodil okolo r. 280/286 v Patrase v Grécku. Počas svojho života horlivo pracoval na spáse duší svojich veriacich a s láskou pomáhal ľuďom v núdzi, dokonca aj zázračným spôsobom. Z lásky k Bohu a k blížnemu vyplýva jeho čnosť veľkého milosrdenstva k blížnemu. Nečakal na to, aby úbohý, alebo strádajúci prišiel k nemu a prosil o pomoc, ale on sám sa pýtal na potreby iných, vyhľadával ich, aby im pomohol. A urobil to väčšinou tak, aby úbohý človek nevedel, kto je jeho dobrodincom.

Dodržiaval evanjeliovú zásadu: „Nech nevie pravá ruka, čo robí ľavá.“ Vďaka svojmu milosrdenstvu a láske k blížnemu bol Mikuláš zvolený okolo r. 300 za biskupa v Myre. Hneď potom tu začalo prenasledovanie kresťanov. Aj Mikuláš sa dostal do zajatia a v žalári bol veľmi trýznený. Poznačený mučením vystúpil v r. 325 na slávnom Nicejskom koncile, kde horlivo obhajoval veci Božie i veci sv. Cirkvi. Zomrel 6. decembra okolo r. 345/351.

Sv. Andrej Krétsky napísal: „Sv. Mikuláš sa ešte za života zjavil tým, ktorí mali starosti, boli zúfalí a nešťastní a pomáhal im.“

Lucka s rodičmi a súrodencami
Lucka s rodičmi a súrodencami v deň prijatia rehoľného rúcha
s.Ružena, generálna predstavená, odovzdáva Lucke rehoľné rúcho
 S. Ružena hovorí: Lucka, prijmi rehoľné rúcho ako znak tvojho zasvätenia sa Ježišovi Kristovi. Nech ti slúži k osobnému posväteniu a k dobru blížnych.“ Lucia odpovedá: „Amen.“ ...a odchádza si obliecť rehoľné rúcho...“
s.Noemi a s.Nikola    Sr. Noemi obliekala Lucku prvý krát do rehoľného rúcha – je to tradícia (každá kandidátka, ktorá prijíma rehoľné rúcho si spomedzi sestier vyberie jednu, ktorá ju prvý krát oblieka do rehoľného rúcha .)