KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita sestier v Rožňave

Adresa:

Námestie Baníkov 10
048 01 Rožňava
tel. 058 – 7346 397
e-mail: satmarkyrv@gmail.com


Posledné sestry v komunite - zrušená 17.7.2015,

Budova slúži Špeciálnej základnej škole.

  • s. M. Agneška       Anna Červeňová - predstavená domu
  • s. M. Jozefa           Mária Galliková
  • s. M. Gabriela       Sidónia Škvarková
  • s. M. Viktória         Margita Náhla

Poslanie komunity

Komunitu v Rožňave tvoria staršie spolusestry, ktoré sa venujú modlitbe a obetujú svoj kríž staroby a choroby. Mladšie sestry im v tejto komunite pomáhajú svojou obetavou službou.

Fotografie