KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality

Jubilejné oslavy 150. výročia zjavení v Lurdoch

V dňoch od 8. do 13. februára 2008 sa predstavené Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok - s. Ružena, generálna predstavená a s. Pavla, provinciálna predstavená sr. M. Pavla Draganová a sestry pracujúce v  Rodine Nepoškvrnenej: s. Alica a s  Timotea zúčastnili osláv 150. výročia zjavení Panny Márie Bernadete Soubirusovej v Lurdoch.

Na cestu sme sa vybrali zavčas rána 8. februára z Bratislavy. Cesta autom viedla cez Rakúsko a Taliansko so zastávkou v Janove (Taliansko), kde sme prenocovali v kláštore augustiniánov. Hneď ráno po svätej omši sme pokračovali cez Taliansko do Francúzska. Do Lúrd sme dorazili okolo 19.00 hod. Po ubytovaní v hoteli sme išli pozdraviť Matku Božiu v Massabielskej jaskyni. Tu sme jej zverili všetkých, ktorí nás prosili o  modlitby a tiež sme sa poďakovali za túto požehnanú cestu pod jej materinskou ochranou.

Oslavy 150. výročia lurdských zjavení sa začali 10. februára slávnostnou sv. omšou o 11.00 hodine v Massabielskej jaskyni, ktorú slávil miestny biskup J. Pierre. Spolu s ním koncelebrovalo množstvo prítomných kňazov. Slávnosti sa zúčastnilo nespočetné množstvo pútnikov zo všetkých kútov sveta.

Popoludní sme sa zúčastnili Eucharistického sprievodu, ktorý ukončil eucharistickým požehnaním v podzemnej Bazilike Pia X. jeden z prítomných biskupov. Po ňom bol sviečkový sprievod spojený s modlitbou posvätného ruženca, do ktorého sme sa zapojili aj my. Jeden desiatok posvätného ruženca zaznel aj v slovenčine.

Dňa 11. februára sa slávila medzinárodná svätá omša na druhom brehu rieky Gave oproti lurdskej jaskyni. Svätú omšu koncelebrovalo 38 biskupov a okolo 600 kňazov. Zúčastnilo sa na nej asi 70.000 veriacich. Nakoľko v tomto období je ešte chladné počasie, jubilejných osláv sa zúčastnilo len málo vozičkárov.

Poobede sme sa vybrali navštíviť štyri miesta súvisiace so životom sv. Bernadety Soubirousovej v Lurdoch. Pri návšteve týchto miest môžu pútnici počas tohto jubilejného roka za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Sú to tieto miesta:

  1. Krstiteľnica vo farskom kostole, kde bola Bernadeta pokrstená.
  2. Dom Soubirusových - CACHOT - bývalé väzenie, kde Bernadeta žila určitý čas so svojimi rodičmi.
  3. Massabielská jaskyňa, kde sa Bernadete zjavila Panna Mária.
  4. Nemocničná kaplnka, kde Bernadeta prijala prvé sv. prijímanie.

Po návšteve týchto miest sme sa zúčastnili Eucharistického sprievodu, ktorý sa konal vonku na Esplanáde. Nespočetné množstvo pútnikov sa prišlo pokloniť Eucharistickému Kristovi s prosbou a požehnanie. Vo večerných hodinách o 21.00 sme sa ešte poslednýkrát zúčastnili mariánskej procesie, počas ktorej tak ako v predchádzajúci večer odznel jeden desiatok posvätného ruženca aj v slovenčine.

12. februára sme sa zúčastnili na sv. omši v Ružencovej bazilike, ktorá bola v chorvátskom jazyku, ale pretože sa tejto sv. omše zúčastnil aj kňaz zo Slovenska, odznelo evanjelium aj v slovenčine. Po sv. omši sme ešte nabrali lurdskú vodu a v tichej modlitbe sme sa rozlúčili s Pannou Máriou lurdskou v Massabielskej jaskyni. Odovzdali sme jej všetkých našich drahých, blízkych i tých, ktorí sú zverení našej starostlivosti, tých, ktorí nás prosili o modlitby a nezabudli sme ani na všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej.

Po 8.00 hodine sme opäť vyrazili na dvojdňovú cestu domov. Opäť nás čakalo príjemné stretnutie s bratmi augustiniánmi v Janove, kde sme prenocovali a zavčasu ráno sa vybrali na cestu cez Taliansko a Rakúsko domov na Slovensko. O 18.00 sme už boli v Bratislave, kde sme sa zúčastnili sv. omše, ktorou sme ďakovali za šťastnú cestu domov. Do Vrícka sme dorazili ešte v ten istý deň večer o 22.30 hodine.

Ďakujeme Bohu a Nepoškvrnenej za milosti, ktoré sme počas týchto dní  obsiahli a za milosti, ktoré sme mohli vyprosiť pre našich bratov a sestry.

Spracovala: s. Timotea Mordelová
Fotografie

Brieždenie. (9. 2. 2008)

V kláštore Augustiniánov. (9. 2. 2008)

Malé občerstvenie počas cesty. (9. 2. 2008)

Večerné zvítanie sa s Pannou Máriou v Lurdoch. (9. 2. 2008)

Kvetinky spievali svoju voňavú pieseň ku cti Panne Márii.

Malá Anastázia sa rodičom narodila po mnohých rokoch a oni sa prišli do Lurd poďakovať za ňu Panne Márii.

Po stopách svätej Bernadety.

Nad riekou Gave. (10. 2. 2008)

Pohľad na Baziliku Ružencovej Panny Márie. (10. 2. 2008)

Lurdská voda.

Sviečkový sprievod. (10. 2. 2008)

Medzinárodná svätá omša na druhom brehu rieky Gave. (11. 2. 2008)

Pohľad na Baziliku Ružencovej Panny Márie

Pohľad na Baziliku Ružencovej Panny Márie

Farský kostol - krstiteľnica, kde bola Bernadeta pokrstená

Farský kostol.

Eucharistický sprievod na Esplanáde. (11. 2. 2008)

Na záver fotka pri svätej Bernadete.