KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Duchovná obnova so svätou Filoménou

Filomena_112. septembra 2019, na sviatok narodenia Panny Márie, sa pod vedením vdp. Ľuboslava Hromjáka v Dolnom Smokovci, konala duchovná obnova členov Rodiny Nepoškvrnenej so sv. Filoménou.

„Svätá Filoména vydala svedectvo v situácii, do ktorej ju Pán postavil," začínal svoje prednášky otec Ľuboslav. Povzbudzoval nás k tomu, aby sme aj my otvárali svoje srdcia Duchu Svätému a nechali sa ním viesť.

Filomena_2 O svätej Filoméne nám rozprával ako o svätej, ktorá pomáha ihneď. Jej príhovor u Boha je veľmi mocný, pretože ako veľmi mladá pretrpela hrozné muky. Láska k tejto svätici nás privádza k Panne Márii a Pánu Ježišovi, čo je ovocím úcty k sv. Filoméne. „Sv. Filoména je svätou proti duchovnej vlažnosti," hovoril otec Ľuboslav. Vedie nás k tomu, aby sme mali radosť z Boha a z duchovných vecí, ťahá nás k hĺbke duchovného života. Naša viera musí prinášať ovocie. Sv. Filoménu máme prosiť o živú vieru, ktorá premení náš život." Sv. Filoména nám pomáha aj v boji so zlým. „Ona sama si zvolila kríž, pohrdla mocou a slávou, porazila diabla. Svätci víťazia nad diablom tým, čoho on nie je schopný, milovať až po smrť."

Vo svojich prednáškach hovoril otec Hromják o zasvätení sa. Pánu Bohu sa môžu zasvätiť aj matky a vdovy. Nesmú pritom nikdy zabúdať na svoje stavovské povinnosti. Vzormi pre nás sú sv. Rita, sv. Františka Rímska. Čas strávený pred Bohom nie je nikdy stratený. Zasvätiť svoj život Bohu môžeme pôstom, pokáním, almužnou, modlitbou. „Tí, ktorí sa chystajú slúžiť Bohu, musia byť pripravení na skúšku," hovoril otec Hromják. „Často nás skúšajú naši najbližší. Bol to aj otec sv. Filomény, ktorý ju odhováral od sľubu, ktorým sa zasvätila Ježišovi. Filoména musela preto veľmi trpieť. Podstúpila bičovanie, strieľali do nej šípmi, chceli ju utopiť v rieke Tiber, a nakoniec bola sťatá. Boh sa chce osláviť v našom živote tým, čím sa oslávil on, víťazstvom nad diablom."

Filomena_3
Filomena_4

V kaplnke milosrdných sestier Svätého kríža v Charitnom domove v Dolnom Smokovci sme si mohli uctiť relikvie sv. Filomény a denne sa spolu modliť ruženec k sv. Filoméne. V predvečer slávnosti Sedembolestnej Panny Márie sme boli pomazaní olejom sv. Filomény zo svätyne v Mugnano del Cardinale.

Filomena_5
Filomena_6

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme duchovnú obnovu ukončili slávnostnou svätou omšou.

sr. M. Jaroslava