KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Duchovná obnova s Fatimskou Pannou Máriou

P_Maria_1 Už po druhýkrát v tomto roku viedol duchovnú obnovu členov Rodiny Nepoškvrnenej v kláštore redemptoristov v Kostolnej - Záriečí p. František Romaňák, CSsR. Obnova sa niesla v duchu Panny Márie Fatimskej a jej odkazu pre náš život.

P_Maria_2 Hneď na začiatku nás otec František povzbudil, aby sme si viac uvedomovali prítomnosť anjela v našom živote, ktorého Pán Boh každému z nás dal, aby nás chránil, poúčal a viedol do neba. Tri roky pripravoval anjel fatimské deti na stretnutie s Božou Matkou. Otec František nás v prednáškach upozorňoval na to, aká dôležitá je naša viera a náš postoj k viere, ku ktorej nemôžeme nikoho nútiť. „Ste tu, aby Pán dal moc vašej modlitbe a niečo vo vás zmenil," povedal. Hovoril o tom, ako fatimské deti zažili lásku Boha cez Máriu, a to ich zmenilo. Aj my sa máme otvárať Božej láske. Víťazstvo Márie potom príde cez náš život a naše srdce.

„Prvé slová Panny Márie vo Fatime boli o tom, aby sme sa obrátili a zmenili. To je vlastne to pokánie, ktoré od nás Panna Mária žiadala vo Fatime, a ktoré môže byť pre nás i bolestivé," hovoril otec František. Vyzdvihol krásne poslanie našich členov v ich denných modlitbách, obetách a v tom, že mocou ich lásky môže Boh zachraňovať naše rodiny i svet. „Pán vás chce očistiť, aby ste mali radosť z Boha a prinášali ho medzi svojich blízkych. Mnohé kríže chce z vás sňať. Odovzdajte mu svoje trápenia a starosti, neneste ich sami."

 

P_Maria_3
DO_RN_Fat_P_M_2019
P_Maria_4

 

V sobotu, v predvečer 13. októbra, kedy si pripomíname posledné zjavenie Panny Márie trom pastierikom, sme sa všetci zúčastnili na slávnostnej sviečkovej procesii so sochou Fatimskej Panny Márie v blízkosti kláštora. Obnovu sme ukončili nedeľnou slávnostnou svätou omšou a udelením sviatosti pomazania chorých.

sr. M. Jaroslava