KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2019

 

vianoce_2019

Dnes prišla Láska na tento svet.

Nech prežiari naše srdcia svojou milosťou, aby sme celý náš život šírili pokoj všetkým ľuďom, ktorí túžia uvidieť Betlehemské Dieťa aj v našom srdci.

 

Požehnané vianočné sviatky, bohaté na lásku a pokoj.

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky

 


gen_kap_2019 Generálna kapitula vo Vrícku

19. - 24. októbra 2019 sa vo Vrícku konala mimoriadna pracovná generálna kapitula. Zúčastnili sa na nej sestry, ktoré zastupovali slovenskú, maďarskú a rumunskú provinciu našej Kongregácie.

Hlavným dôvodom konania tejto kapituly bola príprava právnych krokov, ktoré budú viesť k postupnému zlúčeniu týchto troch provincií.


s_AlexiaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Alexiu Jarmilu Bányaiovú, ktorú si Pán povolal dňa 9. októbra 2019 v 72. roku života a 49. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier v Ostrihome.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 17. októbra 2019 o 10:00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Alexie >>>

Relikvie "Milosrdná láska získava svet"  (sv. Vincent de Paul)

13. - 14. októbra 2019 komunita sestier vo Vrícku privítala relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré v tomto čase putujú po Slovensku .

Na sprievodnom programe sa okrem sestier zúčastňovali veriaci nielen z farnosti Kláštor pod Znievom, ale i z dekanátu a blízkeho okolia.

Sv. Vincent, ďakujeme ti, že si nás neobišiel.

FOTO  >>>


 DO_RN_Fat_P_M_2019 Duchovná obnova s Fatimskou Pannou Máriou

10. - 13. októbra 2019 sa pod vedením p. Františka Romaňáka, CSsR v Kostolnej - Záriečí konala duchovná obnova členov Rodiny Nepoškvrnenej s Fatimskou Pannou Máriou.

 ČÍTAJ  VIAC >>>


  90_provincie90. výročie Slovenskej provincie

28. septembra 2019 sme si spoločne pripomenuli 90. výročie vzniku našej Slovenskej provincie. Prvý provinciálny dom bol v Rožňave, preto sa približne 70 sestier vybralo osláviť toto jubileum práve tam.

ČÍTAJ  VIAC >>>

FOTO >>>


sv_FilomenaDuchovná obnova so svätou Filoménou

12. septembra 2019 sa pod vedením vdp. Ľuboslava Hromjáka v Dolnom Smokovci konala duchovná obnova členov Rodiny Nepoškvrnenej so svätou Filoménou.

ČÍTAJ  VIAC >>>


Kalendár 2020Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2020

Aj v tomto roku Vám Rodina Nepoškvrnenej ponúka stolový kalendár na rok 2020. Viac o jeho obsahu a návratku k objednávke nájdete  :TU:

Svoje objednávky adresujte priamo na: Rodina Nepoškvrnenej, 038 31 Vrícko č. 190 alebo na e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com, prípadne zavolajte na číslo: 043/49 33 741.


 obliecka_2019Prijatie rehoľného rúcha

17. augusta 2019 sme do satmárskej rodiny prijali dve nové sestry - s. M. Rút a s. M. Miriam.

ČÍTAJ  VIAC >>>


jubilea_2019 Slávenie jubileí a obnovy rehoľných sľubov

V sobotu 10. augusta 2019 si naše spolusestry pripomenuli deň zloženia svätých sľubov a dve sestry juniorky obnovili svoje sľuby na jeden rok (s. Fides, s. Terézia).

75. jubileum: s. Deikola Pajerová

70. jubileum: s. Alfonza Malčeková, s. Filoména Zvrteľová

25. jubileum: s. Noemi Žilková, s. Oľga Weissová, s. Petra Gavláková

Svätú omšu v kaplnke rehoľného domu vo Vrícku spoločne s viacerými kňazmi celebroval p. Róbert Režný, CSsR. Vo svojom príhovore sestrám pripomenul podstatu rehoľného povolania.

Boh nás, rehoľníkov, nepovoláva preto, aby sme boli najpočetnejší, ale preto, aby sme učili svet milovať Ježiša. Našou úlohou je teda stelesňovať materinskú tvár Cirkvi. Svojou službou a prítomnosťou vo svete oslovovať ľudí a otvárať im dvere k Bohu.

foto zo slávnosti >>>

 Julia_Monika_stahovanieSmer:  noviciát

8. augusta 2019 Júlia s Monikou absolvovali svoje prvé rehoľné sťahovanie a to z Ružomberka do Vrícka.

ČÍTAJ  VIAC >>>


 Belarmina_uvedenie_do_uradu S. M. Belarmína - provinciálna predstavená

V sobotu 13. júla 2019 bola do úradu novej provinciálnej predstavenej slovenskej provincie uvedená s. M. Belarmína Ivančáková. Služby sa ujala zložením sľubu pred svojimi spolusestrami.

Slávnosť sa konala počas svätej omše v rehoľnej kaplnke Nepoškvrneného Počatia Panny Márie vo Vrícku. Svätú omšu celebroval Dr. theol. Slavomír Dlugoš spoločne s viacerými kňazmi dekanátu. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť na rehoľné spoločenstvo, ktoré má svojmu okoliu ukazovať, že jednota v rozdielnosti je možná.

FOTO zo slávnosti >>>


 RN_seminar_Vella_2019Seminár Rodiny Nepoškvrnenej s p. Eliasom Vellom

30. júna - 4. júla 2019 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnil seminár členov Rodiny Nepoškvrnenej s otcom Eliasom Vellom na tému odpustenie.

ČÍTAJ  VIAC >>


 Ceman_umrtie Naplnený život

1. júla 2019 si Pán povolal svojho služobníka honorárneho kanonika Jozefa Čemana. Tak zavŕšil jeho 20 ročnú službu duchovného správcu v komunite sestier vo Vrícku.

ČÍTAJ  VIAC >>


Magda Vstup do postulátu

1. júla 2019 sme sa stretli v komunite v Ružomberku, kde naša Magdaléna vstúpila do postulátu.

ČÍTAJ  VIAC >>


Lurdy_2019.JPG (200x150 px, 25.6 kbyte) 16. putovanie Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

S pomocou Božou a po ochranou Panny Márie sa 23. - 31. mája 2019 uskutočnila 16. slovenská púť chorých do Lúrd. Púte sa zúčastnilo 647 pútnikov. Aj tentokrát to bola púť chorých a tých, ktorí im ochotne slúžili k našej Matke.

ČÍTAJ  VIAC >>


RN_ButkovRodina Nepoškvrnenej na Butkove

Dňa 22. 6. 2019 sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva konalo stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Na horu Butkov priputovalo okolo 5 000 pútnikov.

ČÍTAJ  VIAC >>


Butkov_Plagat_2019 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

Srdečne Vás pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční 22. júna 2019 v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov - Ladce.

Bližšie informácie o programe nájdete  :TU:

Prosíme, aby ste sa, podľa možností, riadili organizačnými pokynmi, ktoré nájdete  :TU:


 Lurdy_201916. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

23. - 31. mája 2019 putuje Rodina Nepoškvrnenej do Lúrd. Prostredníctvom Rádia Lumen môžete putovať spoločne s nami. Program vysielania  :TU:

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku  :TU:


Mariazell_2019Neuberg - Mariazell - Maria Schutz

Vo veľkonočný utorok 23. apríla 2019 sa sestry z komunity vo Vrícku vybrali na spoločnú púť do malebného Rakúska.Mariazell_2019

Našou prvou zastávkou bol gotický kostol v Neubergu. Je súčasťou niekdajšieho cisterciátskeho opátstva založeného v roku 1327 habsburským vojvodom Otom. Kláštor bol v roku 1786 zrušený vrámci jozefínskych reforiem a František Jozef I. ho prestaval na lovecký zámoček. Prezreli sme si kostol aj okolité nádvoria. V jednej časti bývalého kláštora sme našli dielňu majstra sklára, ktorý nám ukázal, ako sa vyrába zo skla všelijaká krása....


Naša cesta pokračovala do Mariazellu. Najskôr sme sa pomodlili krížovú cestu, ktorej jednotlivé zastavenia viedli prírodou. Potom sme sa pomodlili v Kaplnke vody, v Kaplnke svetla a prezreli si samotný pútnický chrám.

Mariazell_2019 Je to najvýznamnejšie pútnické miesto Rakúska. Podľa povesti v roku 1157 poslal opát Otker z benediktínskeho kláštora mnícha Magnusa, aby sa staral o duše ľudí v okolí kláštora. Magnus si zo sebou vzal na nebezpečnú cestu sošku Panny Márie z lipového dreva. Tá ho na ceste chránila. Postavil ju na peň, okolo ktorého si postavil celu, čím vznikol názov Mariazell. Pri soche sa začali diať mnohé uzdravenia. V 12. storočí nad ňou vystavili románsku kaplnku, neskôr gotický kostol.
Pre veľký prílev pútnikov sa v 17. storočí prestaval na 5-loďovú stavbu s vencom kaplniek barokovo bohato zdobených. Centrom kostola je veľký strieborný milostivý oltár a necelý meter vysoká soška Madony. Pri tomto oltári pútnikom odslúžil svätú omšu pán farár Štefan Hýrošš.

Po nej sa náš autobus rozbehol na tretie zastavenie - kostol v Maria Schutz. Tu už na nás čakal fráter Marcus z rehole passionistov, ktorí spravujú toto pútnické miesto. Ochotne nám porozprával históriu tohto miesta. Od roku 1721 tu stála kaplnka, ako vďaka za zázračné uzdravenie chorého dievčaťa, ktoré sa tu napilo z prameňa. Dodnes prameň vyteká zo zadnej časti oltára a na príhovor Panny Márie sa tu dejú zázraky.
Hoci bolo chladné a daždivé počasie, zažili sme prekrásny deň pri nohách našej Matky. Vyprosovali sme veľa milostí všetkým našim drahým i celej Kongregácii.

s. Gorazda


velka_noc_2019

 

Nech nás vedomie, že patríme Kristovi,

Bohu, ktorý miluje svojich do krajnosti,

napĺňa hlbokou a činnou vďakou za milosť vykúpenia.

Nech nám pohľad na kríž

pomáha v ochote

nechať sa Ním milovať do krajnosti.

 

Požehnané a pokojné Veľkonočné sviatky Vám prajú a vyprosujú

sestry Satmárky

 


 kaplnka_PM_putovanie_ZSPutovanie Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily na Slovensku, ktorého jedným z cieľov je šírenie úcty k Panne Márii prostredníctvom podomovej návštevy Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, vyhradilo jednu putovnú kaplnku i pre jednotlivé vetvy vincentskej rodiny. Do tejto rodiny, ktorá šíri vo svete charizmu sv. Vincenta, patrí aj naša Kongregácia.

kaplnka_PM_putovanie_ZS

16. apríla 2019 zavítala kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily do našej Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Žiaci spoločne s učiteľmi ju prijali a privítali v ich školskej kaplnke, kde sa spoločne pomodlili jeden desiatok posvätného ruženca. Predmodlievali sa ho žiaci, ktorí sú čakateľmi v Mariánskej družine.

Kaplnka ďalej putovala i medzi deti v Materskej škole sv. Lujzy a od nich putuje ďalej po všetkých našich komunitách.

 


  zapis_do_1_rocnika_2019Zápis prvákov do základnej školy

8. - 9. apríla 2019 sa konal zápis do prvého ročníka Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. V novom školskom roku 2019/2020 sa naša škola bude tešiť z 37 nových prváčikov.


s_MetodiaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Metodiu Alžbetu Gavulovú, ktorú si Pán povolal dňa 21. marca 2019 v 91. roku života a 67. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier vo Vrícku.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 25. marca 2019 o 14:30 hod. vo Vrícku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Metodie >>>

kapitula_2019 Provinciálna pracovná kapitula

2. - 8. marca 2019 sa vo Vrícku konala pracovná provinciálna kapitula. Zišlo sa na nej 35 sestier z rôznych komunít slovenskej provincie.

kapitula_2019

 

Jej hlavným cieľom bolo, aby sa sestry oboznámili a vyjadrili k pripravovaným zmenám v usporiadaní našej Kongregácie. To bude hlavnou témou generálnej kapituly, ktorá prebehne v októbri.

 

Kapitula prebiehala v roku, kedy slávime 90. výročie vzniku slovenskej provincie, preto sme počas týchto dní zvlášť pamätali i na zomrelé provinciálne predstavené, ktoré počas týchto rokov viedli našu provinciu.


 2percenta_2019_MS Darujte nám 2% z Vašej dane

Podporte naše/Vaše deti a darujte nám 2% z Vašej dane. Vďaka Vašej prejavenej dôvere a podpore môžeme pokračovať v poslaní našej neziskovej organizácie Deti sv. Lujzy a rozvíjať tak aktivity pre naše/Vaše deti.

Tlačivo na stiahnutie nájdete  :TU:

ĎAKUJEME


ZS_logoVýberové konanie

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok ako zriaďovateľ Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy.

Bližšie informácie nájdete  :TU:


rn_logoDuchovná ponuka Rodiny Nepoškvrnenej

Aj v tomto roku pre Vás Rodina Nepoškvrnenej pripravila bohatý duchovný program:

22. júna 2019 sa môžeme spoločne stretnúť na Hore Butkov. Viac informácií o stretnutí  :TU:

Seminár o odpustení s p. Eliasom Vellom. Informácie o seminári a prihlásení  :TU:

Celú ponuku akcií Rodiny Nepoškvrnenej v roku 2019 si môžete pozrieť  :TU:


Vitaj_Magda_2019Vitaj Magda

31. januára 2019 sme v komunite v Ružomberku privítali medzi nami novú kandidátku Magdalénu. Viac o kandidatúre  : TU :


DO_Kostolna_2019Duchovná obnova s bl. Bartolom Longom

10. - 13. januára 2019 sa v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej na duchovnej obnove o bl. Bartolovi Longovi.

Viac o stretnutí sa dozviete TU >>>

s_KonzolataMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Konzolátu Máriu Valigurskú, ktorú si Pán povolal dňa 14. januára 2019 v 72. roku života a 48. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier v Trenčíne.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 17. januára 2019 o 13:00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Konzoláty >>>