KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2016

vianoce
Dá sa uchopiť tajomstvo?
Je možné vziať ho do svojich rúk?
Naplniť sa ním až po okraj?
Od tej vianočnej noci, v ktorej
                                        Slovo sa stalo telom,
 
tajomstvo sa dá odkrývať, pretože Boh sa daroval celý.
Príležitosť vziať ho do vlastných rúk je kedykoľvek, keď  sú otvorené pre milosrdenstvo a lásku.
Je možné  naplniť sa ním až po okraj sklonení na kolenách v pokore pred
                                                                                                          Bohom, ktorý sa stal človekom.
 
Požehnané Vianoce a každý deň nového roka vyprosujú
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky    Benefičný koncert v Trenčíne

                                                          podporil náš hospic sumou 2 806,72 €.

                  >>>viac

koncert pre hospicPozývame Vás  11. decembra 2016 o 15.30 do                   

                                                piaristického kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne

                                             na Benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier.


pozvánkaPozývame Vás do Bratislavy na Benefičné pásmo Štyri dary

v rámci 10. ročníka zbierky Boj proti hladu.


kniha živých

Dňa 12. novembra 2016 o 9.45 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 27 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  máj 2016 - júl 2016.

zapissv.omsa


 Púť do Hronského Beňadika

Sestry z celého Slovenska sa zišli na púti do Hronského Beňadika, aby odprosili Pána za previnenia celej Kongregácie. Púť začala sv. omšou a odprosujúcou pobožnosťou v Žarnovici, ktorú slávil vdp. Rastislav Adamko. Nasledoval obed v pastoračnom centre a potom presun do Hronského Beňadika. Tu sme navštívili krásny gotický kostol a nádvorie bývalého benediktínskeho kláštora. Na záver púte sme sa na miestnom cintoríne pomodlili pri hroboch našich sestier, ktoré tu zomreli počas internácie.

púť Hronský Beňadik púť Hronský Beňadik

viac fotiek>>>

   Po stopách českých svätcov

Sestry z Ružomberskej komunity boli na púti v Prahe, aby objavovali jej krásu, ale tiež príklad svätých, ktorí sa do histórie Prahy a Česka zapísali.

>>> viac

 

plagat BPH Zbierka Boj proti hladu

V tomto roku prebieha 10. ročník zbierky Boj proti hladu, do ktorej sa zapájame aj my pečením medovníkových srdiečok a ich predajom v rôznych farnostiach.

Ďakujeme všetkým, ktorí v Roku milosrdenstva podporia tých najbiednejších kúpov srdiečka alebo darcovskou SMS.

pečenie medovníčky

viac info>>> 

zápis do knihy živýchZápis do knihy živých

... v ktorej sú zapísaní tí, ktorí aj keď nás na tomto svete opustili,                                                                                                                                      stále žijú v našich spomienkach a modlitbách.

Dňa 1. októbra 2016 o 9.45 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch marec 2016 - máj 2016.


púť RN KrakovPúť chorých z Rodiny Nepoškvrnenej do Krakova

Začiatkom tohto týždňa putovali chorí a členovia Rodiny Nepoškvrnenej na púť do Krakova do centra úcty Božieho milosrdenstva. Duchovne púť sprevádzali bratia Peter a Pavol Jurčagovci. Ako sprievodkyne z CK TARTOUR putovali Ing. Štefánia Gazdová a Brigita Halászová. Púť sa konala na podnet samotných chorých v mimoriadnom svätom Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Pútnici navštívili najprv centrum Jána Pavla II. i Sanktuárium Božieho milosrdenstva. V Slovenskej kaplnke boli účastní na svätej omši.        O. Peter Jurčaga vyzval prítomných vo svojej homílii, aby prijali do svojich životov milosrdenstvo a to pretvorí naše srdce. Okrem iného povedal: „A tak naše srdce bude mať otvorené oči, a my budeme môcť vidieť to po čom túži a čo potrebuje každý človek. Vyprosme si dnes spoločne milosť, aby sme v každej situácii dokázali preukázať milosrdenstvo a vždy mali milosrdné srdce."

Počas svätej omše bol požehnaný aj obraz Božieho milosrdenstva, ktorý bude v nasledujúcich dňoch putovať po jednotlivých rodinách. Obraz bude putovať do rodín a hlavne ku chorým, ktorí o to požiadajú sestry v Rodine Nepoškvrnenej. Púť sa zakončila spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva v kláštornej kaplnke pri relikviách sv. sestry Faustíny. Pútnici a organizátori púte ďakujú všetkým, čo toto podujatie podporovali svojou modlitbou a obetou.

                                                                                                              Zdroj: Rodina Nepoškvrnenej

viac fotiek >>>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak chcete, aby putovný obraz Božieho Milosrdenstva prišiel aj k Vám, do Vašej rodiny, zavolajte alebo napíšte - t. č.: 043/4933 741, e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

 


 

noví prváci  Otvorenie školského roka v ZŠ sv. Vincenta

V novom školskom roku 2016/2017 sme v našej škole - ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku otvorili 0-tý ročník, ktorého navštevuje 11 žiakov. Do 1.A nastúpilo 17 žiakov a do 1.B 16 žiakov. Sv. omšu na začiatku školského roka celebroval sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka s ružomberskými kňazmi.

viac fotiek>>>


 

kaplnka Deň radosti - 174. výročie založenia našej Kongregácie

Sestry z celej provincie sa stretli 28. 9. 2016 na oslavu výročia založenia našej Kongregácie. Spoločné slávenie začalo o 15.00 hod. programom ľudových piesní, ktorý nám zaspievala a zahrala rodina Dubovcová  z Bieleho Potoka. Nasledoval príhovor generálnej predstavenej a slávnostné vešpery. 

Zavŕšením slávnosti bolo spoločné stolovanie pod holým nebom na výbornom guľáši.

viac fotiek>>>


Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2017

kalendar   objednavka


slubyJubileum sľubov

V sobotu 13. augusta 2016 slávili 65. jubileum sľubov naše sestry: Anzelma, Beáta, Benedikta, Blažena,  Gabriela, Judita, Metodia, Viktória,  25. jubileum sestra Blanka a svoje sľuby obnovili dve juniorky Fides a Terézia.                                                                                                                                     viac fotiek>>>


 

 Stretnutie rodičov projektu Pomoc deťom v Afrike

V Košiciach a v Ružomberku sme privítali adoptívnych rodičov a pani Kosi Kongamoto Kazambwe s otcom Constantinom  Mubanda Kyaliki, aby sme sa dozvedeli, ako sa darí adoptívnym deťom v Kongu. Na začiatok sa nám prihovorila pani Kosi, aby vyjadrila svoju vďačnosť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu a tiež informovala o plánoch do budúcnosti.                                              celý príhovor>>>

Priniesli fotky aj videá detí a ďalších aktivít na podporu chudobných rodín. Atmosféra stretnutí bola rodinná, rodičia sa mohli spýtať na svoje dieťa, vidieť v akých podmienkach žije.                  fotky zo stretnutí>>>    

  video zo stretnutí>>>


 


 

Rehoľné sľuby... 32. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  


Kongo Stretnutie rodičov Pomoc deťom v Afrike

Na návštevu na Slovensko príde pani Kosi Kazambwe, ktorá je našou spolupracovníčkou pri pomoci chudobným deťom v Afrike, aby nás informovala o aktuálnej situácii v Kongu a navštívila našu krajinu.

Stretnutie s ňou sa uskutoční 3. 8. 2016 o 14.00 hod v Košiciach, Smetanova 6 u sestier Vincentiek 

a 6. 8. 2016 o 13.30 hod na Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku.


putskalka Púť zdravotníkov Skalka

V sobotu 16. júla sa na Skalke uskutočnila púť zdravotníkov. Na tejto púti svoje svedectvo povedala aj naša s. Gorazda. Toto svedectvo si  môžete prečítať tu.

 


 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Smižanoch

11. júna 2016 sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej stretli  v diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva.

Úvodnú prednášku mal emeritný otec biskup Andrej Imrich, pričom povedal: „Cirkev sa má snažiť hovoriť čo najzrozumiteľnejšie, lebo to od nej žiada Kristus, ale má svetu hovoriť to, čo si želá Boh a hovoriť tak, ako si to želá Boh, a to aj vtedy, ak takej reči svet nechce rozumieť.

Svätú omšu celebroval otec biskup Štefan Sečka, ktorý poukázal na rozmer milosrdenstva v živote človeka.

Poobedňajší program tvoril koncert, modlitba sv. ruženca, korunka a  poklona Sviatosti Oltárnej.

>>>viac fotiek


 Púť dobrovoľníkov hospicu

Z vďačnosti za celoročnú službu sme pozvali našich hospicových dobrovoľníkov na spoločný výlet i púť  do Banskej Bystrice. Ráno 14.6.2016 sme vyštartovali od hospicu plní očakávania a radosti. Slnečný príjemný deň len prispel ku pohode cesty i celého nášho programu. Prvou našou zastávkou bolo námestie SNP a jeho dominanta- katedrála sv. Františka Xaverského. V mimoriadnom  Svätom roku milosrdenstva je v nej možnosť prejsť svätou bránou a získať odpustky. Páter Šprlák bol už cestou v autobuse k dispozícií ku svätej spovedi. Prešli sme svätou bránou a potom nasledovala svätá omša. Po nej sme si zajedli a presunuli sme sa na Kalváriu pod Urpínom, ktorú dali postaviť v 18. Storočí z vďačnosti za ochranu pred morom. Nedávno ju zrekonštruovali a dnes je miestom prechádzok, oddychu i modlitby pre Bystričanov i návštevníkov z okolia. Posledným bodom nášho programu bola návšteva Hospicu- Domu Božieho Milosrdenstva. Čakala nás tam pani doktorka Zuzana Otrubová, ktorá nám ochotne previedla celým komplexom- pozreli sme si Mamacentrum sv.Agáty, hospic, Dom sociálnej starostlivosti a škôlku. V hospicovej kaplnke sme sa o 15.hodine pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu za pacientov i personál, ktorý tu slúži a rozlúčili sme sa s krásnym mestom pod Urpínom.

S.Gorazda Danka Holbová

  >>>viac fotiek


 

Rehoľné sľuby... 31. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  

 


 

s. Emerika                           Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu  za sestru M. EMERIKU Rozáliu Kopcsányiovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 25. júna 2016 vo veku 88 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 

 

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Emeriky >>>

 

 

 

Rehoľné sľuby... 30. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  


  Púť vďaky po stopách sv. Jána Pavla II.

28. - 30. mája 2016 si kolektív Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, priatelia a sestry Satmárky z príležitosti 25. výročia vzniku školy vykonali púť vďaky po stopách sv. Jána Pavla II.

Spoločne navštívili Zebrzydowsku Kalváriu, Wadowice - rodné mesto sv. Jána Pavla II., jeho rodný dom spojený s múzeom i baziliku Obetovania, v ktorej bol pokrstený. Ich kroky ďalej viedli do Krakowa - Lagniewnikov, navštívili najkrajšiu soľnú baňu Wieliczku, jedno z najznámejších pútnických miest Czenstochowu. Poslednou zastávkou bolo Zakopané - Krzeptowki, kde sa nachádza nádherný kostol "Sanktuárium Matky Božej Fatimskej".

Počas celej púte v modlitbách ďakovali za všetkých, ktorí navštevovali školu, ktorí v nej učili i za všetky dobrodenia, ktorých sa škole za 25 rokov jej existencie dostalo.

viac fotiek >>>

 

 25. výročie založenia Základnej školy sv. Vincenta

25. mája 2016 si naša Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku pripomenula 25 rokov od svojho založenia. Po slávnostnej ďakovnej svätej omši vo farskom kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval emeritný spišský biskup Mons. Andrej Imrich, nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý pripravili učitelia školy so svojimi žiakmi. Prostredníctvom prezentácie mohli prítomní hostia nahliadnuť do života školy za štvrťstoročie jej existencie.

Ďakujeme Bohu za to, že požehnával toto dielo i všetkým, ktorí v tejto škole pôsobili, ako i rodičom, priateľom a dobrodincom školy.

viac fotiek zo slávnosti>>>

 

  Nová socha Panny Márie 

bola posvätená 24.5. - na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov v lurdskej kaplnke vo Vrícku.

viac >>>


 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu  za sestru M. EUDOXIU Julianu Trabalikovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 7. mája 2016 vo veku 86 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 

 

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Eudoxie >>>

 


Permanentná formácia

   V Kostolnej - Záriečí sa naše sestry zúčastnili na permanentnej formácii pod vedením sr. Fides Strenkovej CJ.                                                                                        >>>viac


Rehoľné sľuby... 29. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  


zapis prvákov     

Na našu Základnú školu sv. Vincenta v Ružomberku sa zapísalo 4.-5.apríla 2016 40 detí.


Rehoľné sľuby... 28. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  


 

DO detiDuchovná obnova detí v ZŠ sv. Vincenta Ružomberok

Žiaci 5.B triedy zúčastnili Duchovnej obnovy, ktorá prebiehala na škole pod vedením sestričiek: Belarmíny, Fabioly  a  Dagmar. Žiaci sa počas Duchovnej obnovy mohli zapojiť do rôznych aktivít a súťaží, ktoré im pomohli spoznať seba ale hlavne tých druhých.

 

viac fotiek>>>


s. BernadetaSvätá omša z príležitosti 1. výročia smrti s. Bernadety

                                          bude slúžená v komunite sestier na Vrícku 30. 3. 2016 o 6.30 hod.


 Boj proti hladu    Boj proti hladu je úspešný projekt

Na stretnutí Vincentínskej rodiny v Ríme boli prezentované projekty, ktorými sa zúčastňuje na evanjelizácii celého sveta. Medzi tri najúspešnejšie a najdlhšie trvajúce patrí aj Slovenský projekt Boj proti hladu, ktorý má už desať rokov a zapájajú sa doň rôzne vetvy Vincentínskej rodiny na Slovensku. Tak na výstavnom paneli môžeme nájsť aj centrá Trenčín, Nitra, Košice, Vrícko, Kežmarok, Žilina, Dolný Kubín, Bratislava, Rožňava kde si dobrovoľníci môžu vyzdvihnúť potrebný materiál a plagáty u Dcér kresťanskej lásky alebo u nás.


izbyRozšírenie kapacity hospicu

Od 1. januára má Hospic Milosrdných sestier 24 lôžok pre nevyliečiteľne chorých pacientov. Jeho interiér je skrášlený fotografiami prírody.                                                                      >>>viac


Rehoľné sľuby... 27. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


Logoweb.jpg (149x150 px, 13.5 kbyte)    Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok vyhlasuje

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky MŠ sv. Lujzy v Ružomberku


Rehoľné sľuby... 26. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


Pozvánka na stretnutie RN Pozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

                                                          v Smižanoch v sobotu 11. júna 2016


  Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux

   Svätú Teréziu z Lisieux sme boli prosiť o príhovor na viacerých miestach. Je  nám veľkým vzorom nenápadného života prežitého s Bohom jednoducho ako dieťa.

viac fotiek >>>

V rámci Roka zasväteného života od 10. do 24. januára 2016 privítame na Slovensku vzácnu návštevu - relikvie sv. Terezky, ktorá túžila "tráviť svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi". Prijmime túto jej túžbu ako výzvu prosiť ju príhovor v našich potrebách, veď naozaj prejde cez celé Slovensko:


Viac informácií nájdete na stránke  http://terezka.kkp.sk/

V noci 19/20.1. 2016 budú relikvie v našej komunite v Ružomberku .


Pozvanka MŠ Slávnostné otvorenie rozšírenej MŠ sv. Lujzy

                                                         sa uskutočnilo v nedeľu 10.1.2016 o 15.30             

>>>fotkyRehoľné sľuby... 25. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>