KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2015

Oslavujeme... Pozvánka

Srdečne vás pozývame na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorá bude dňa 28. novembra 2015 (sobota) o 16.30 hod. v ekumenickej miestnosti hospicu.


Pozvánka na benefičný koncertPozvánka na benefičný koncert

Srdečne Vás pozývame na benefičný koncert, výťažok ktorého bude použitý na pomoc nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.
Koncert, kde hlavným hosťom bude speváčka a gitaristka Eva Henychová (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.evahenychova.cz%2F&h=qAQHH-L-N&enc=AZMfWaet3C2Widq35HLNK_oTea2CTqsNjrCYhFxs-nnHWM1X5cKaBRwoPSPpW_2W8lc&s=1), sa bude konať v Piaristickom kostole v Trenčíne dňa 29. 11. 2015 (nedeľa) o 14.00 hodine.

Koncert je sprievodným podujatím celoslovenskej verejnej zbierky: Pomoc Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne – viac: www.pomoc.hospicu.satmarky.sk

Vstup: voľný
Vstupné: dobrovoľný príspevok (www.pomoc.hospicu.satmarky.sk)

Udalosť na Facebooku >>>

 


novicky  Vstup do noviciátu

 

Na sviatok Krista Kráľa 22.11.2015 naše postulantky Ksenia a Silvia prijali rehoľné rúcho a tak vstúpili do dvojročného noviciátu v našej Kongregácii.  Zároveň prijali aj nové rehoľné mená - sestra Pia a sestra Viannea.                                                                                                                                   viac fotiek>>>


strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte)Duchovné obnovy

Aj v roku 2016 sme pre Vás pripravili bohatú ponuku trojdňových duchovných obnov vo Vrícku. Bližšie informácie >>>


V Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne vznikla podporná skupina na podporu a pomoc pozostalým príbuzným, ktorá sa stretáva vždy v utorok od 16:00 do 18:00 pod vedením psychologičky Dagmar Gregorovej a sociálnej sestry Moniky Sabadkovej.

viac>>>


Rehoľné sľuby... 24. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


 

Rehoľné sľuby... 23. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


 Návšteva sekretára Kongregácie pre zasvätený život

Slovensko navštívil Mons. José Rodriguéz Carballo, aby sa v rámci Roka zasväteného života stretol so slovenskými rehoľníkmi. Naše sestry mali možnosť stretnúť sa s ním osobne v Ružomberku.  viac>>>

 


Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2016

   navratka kalendar

 


 Zápis do Knihy živých

Dňa 3. októbra 2015 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 27 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch marec 2015 - máj 2015.


Začiatok nového šk. roka 2015/ 2016 v ZŠ sv.Vincenta v Ružomberku

sv. omšaškolský dvor

Prázdniny sa nám skončili a my sme 2. septembra sv. omšou vo farskom kostole začali nový školský rok.
Po sv. omši nasledovalo  predstavenie a privítanie našich prváčikov, ale aj ostatných žiakov a nových učiteľov na školskom dvore. Slávnostný príhovor mala p. riaditeľka - sr. Angela a za Zriaďovateľa sr. Blažeja Kubániková, provinciálna predstavená.
Sme radi, že sme sa po dvoch mesiacoch opäť mohli stretnúť a tešíme sa na spoločné chvíle, ktoré nám prinesie nový šk. rok - 2015/2016

príhovor riaditelkyprivítanie

 


terchovci   Deň radosti Vrícko

29. septembra si každý rok pripomíname založenie našej Kongregácie. Tento rok sme tento deň prežili spolu pri Terchovskej muzike, rozprávaní o svojom povolaní, úsmevných scénkach a adorácii.

viac>>>


Rehoľné sľuby... 22. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


 logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte) Oznam o ZRPŠ

Vážení rodičia, blíži sa nám nový školský rok, a preto by sme Vás chceli pozvať na naše prvé stretnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční 27. 8. 2015 (budúci štvrtok) o 16.30 hod. v budove ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku. Na stretnutí Vás obznámime s aktuálnou situáciou prístavby MŠ a povieme si informácie ohľadom šk. roku 2015/16.

Zároveň Vás chceme poprosiť o modlitby za zdarné ukončenie rozširovania našej škôlky. Pán Boh zaplať za Vašu trpezlivosť a spolupatričnosť v diele pre naše deti. 


 P15  Národné stretnutie mladých P15

Do tohto stretnutia sa spolu so 75 rehoľnými spoločnosťami, inštitútami a pro-rodinnými organizáciami zapojili aj naše sestry. Spolu s účastníkmi stretnutia prežívali sv. omše, modlitby a pripravený bohatý program. Počas Expa povolaní prezentovali našu Kongregáciu a privítali každého, kto sa zastavil pri našom stánku.                                                                                                                                             viac fotiek>>>


   do dievčata

 Duchovná obnova pre dievčatá

22 dievčat z Námestova a Brezy strávilo u nás niekoľko dní, aby sa dozvedeli a zažili niečo nové -                    o zasvätených ľuďoch, o čistých srdciach, zahrali sa rôzne hry, opekali. Aby to odovzdali ďalej, vyrábali voňavé papierové kvietky, ktorými obdarovali ľudí z okolia.


Rehoľné sľuby... 21. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


 banner

Putovanie z tmy do svetla, z utrpenia k víťaznému zavŕšeniu. Poznajú to všetci tí, ktorí výzvy života prijali ako súčasť životnej cesty a nepoddali sa okolnostiam.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bola zvlášť skúšaná v 50.rokoch minulého storočia. O cirkvi prenasledovanej, ale aj tej súčasnej, hovoria otec a syn, kňazi, ktorí si zastali svoje miesto v dobe, do ktorej boli povolaní.

Toto DVD si môžete kúpiť na http://www.donbosco.sk/tovar/dvd-pascha-z-utrpenia-k-zivotu alebo http://dobrakniha.sk/aktual/knihy/ukaz.php?kod=816


  Zasvätení putovali k zasväteným

18. júla 2015 sme putovali k sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi na najstaršie pútnické miesto na Slovensku na Skalku pri Trenčíne. Prijali sme takto pozvanie otca biskupa Viliama Judáka, ktorý si v rámci programu pripravil pre nás prednášku o ich živote a na záver stretnutia slávil spolu s nami sv. omšu.  

viac fotiek >>>

 


 Zápis do Knihy živých

Dňa 27. júna 2015 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 21 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch december 2014 - február 2015.


Svätá omša Vrícko

Utorková svätá omša 23.6.2015 v komunite bola výnimočná, pretože nás navštívil zbor AgniDei a pod vedením sestry Rudolfy sprevádzali liturgiu nádherným spevom a tak sa niesli naše srdcia k Bohu aj v kráse hudby.

  


 

Deň otvorených kláštorov

Pozvanie na návštevu do našich kláštorov prijalo veľa ľudí a strávili s nami pekné chvíle. Z prezentácií a rozhovorov sa dozvedeli niečo nové o rehoľnom živote,  modlili sa s nami, prijali naše pohostenie a zapojili sa do rôznych aktivít.

Ďakujeme za Vašu prítomnosť a podporu, pretože sa navzájom potrebujeme.

Čo sa dialo v jednotlivých domoch sa môžete dozvedieť tu: Trenčín , Kežmarok, Košice-Šaca, Ružomberok,  Námestovo .


dobrovoľníci hospicu Výlet dobrovoľníkov hospicu

Každý rok sa snažíme poďakovať dobrovoľníkom Hospicu v Trenčíne zorganizovaním výletu. Tentokrát 17.6. 2015 mali možnosť navštíviť Svätý Kopeček a Velehrad.

viac>>>


smokovec Permanentná formácia

Pod Tatranskými štítmi sa 19.-21.6.2015 naše sestry zišli, aby vystúpili na štíty Svätého Písma. Horským vodcom bol vdp. František Trstenský, ktorý ich skúseným krokom viedol zákutiami podobenstiev.

viac>>>


lurdy 14. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd 

Pútnici, ktorí nastúpili do špeciálneho vlaku smerujúceho do Francúzska od 4. do 12. júna 2015 prežili svoje dni úplne inak ako bežne . Pestrú paletu ľudí, mladých či starých, chorých aj zdravých, spájal jeden úmysel - putovanie k Panne Márii. Každý deň sme slávili svätú omšu, aj cestou vo vlaku, prechádzali sme cez lurdskú jaskyňu, sme mali tú česť viesť Eucharistickú aj Mariánsku procesiu. Každý tu priniesol svoje úmysly, utrpenia, prosby a každý si niečo odniesol do ďalšieho života.

viac fotiek>>>


Rehoľné sľuby... 20. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


 plagát Deň otvorených kláštorov 27.6.2015 sa blíži

Spolu s viac ako 40 rehoľami sa pozývame do našich kláštorov, aby ste s nami prežili tento deň. Naše komunity ponúkajú takýto program:

Komunita Nám. A. Hlinku 31, Ružomberok

Sestry v tejto komunite Vám v tento deň ochotne poskytnú:

  •       priestor na modlitbu v tichu
  •       pozývajú Vás k spoločnej modlitbe Liturgie hodín, ale i k spoločnému stolu
  •       ponúkajú službu ucha

Program:

6:45     RANNÉ CHVÁLY
7:15     SVÄTÁ OMŠA
12:00   POSVÄTNÝ RUŽENEC, OBED
15:00   KORUNKA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Komunita Jarná 1, Ružomberok

Spoločenstvo sestier pozýva na návštevu a obhliadku neklauzúrnych priestorov kláštora J, príjemné posedenie, spoločenstvo a odpovede aj na zvedavé otázky.

 

Komunita Hviezdoslavova 20, Námestovo

O 17:30 sestry s určitosťou otvoria dvere :) , v tomto čase Vás pozývajú k spoločnej modlitbe posvätného ruženca. Popri opekačke v komunitnej záhrade budete mať možnosť nájsť odpovede na všetky svoje otázky okolo rehoľného života.

 

Komunita Tatranská 56, Kežmarok

V komunite Kežmarok Vám sestry budú k dispozícii po celý deň:

  • o 730 sa môžete spoločne stretnúť v komunitnej kaplnke pri slávení svätej omše. Po nej Vás sestry pozývajú na malé posedenie, pri ktorom sa budete môcť dozvedieť niečo o nich i o našej Kongregácii.
  • Poobedie je venované rodinám s deťmi - v záhrade kláštora bude pre ne pripravený hravý program.
  • Keďže je kaplnka sestier zasvätená Božiemu milosrdenstvu, modlitba korunky o 1500 bude mať tiež svoje osobité čaro.
  • O 2000 môžete spoločne s mladými z farnosti stráviť chvíle pri adorácii v kaplnke kláštora.

 

 

Komunita Nám. sv. Anny 2, Trenčín

V čase 1600 - 1800 nemusíte zvoniť na kláštorný zvonec, dvere by mali byť otvorené - ale radšej zazvoňte, človek nikdy nevie... Sestry Vás srdečne pozývajú nakuknúť za tú veľkú bránu, ktorá delí ich kláštor od ruchu mesta, sú pripravené a ochotné viesť s Vami otvorený dialóg...

O 1730 sa spolu s nimi môžete v komunitnej kaplnke pomodliť Vešpery.

Ďalšie informácie nájdete na stránke zasväteny zivot alebo facebooku.

 


Rehoľné sľuby... 19. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


 

logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte)  Pozvánka

Z príležitosti Dňa matiek, Dňa otcovDňa detí pozývame všetky naše mamičky a ockov na oslavu Dňa rodiny. Slávnostný program sa bude konať 28. mája 2015 (štvrtok) o 16.00 hod. v budove Pedagogickej fakulty KU, na 3. poschodí v aule (vedľa jezuitského kostola, v miestnosti, v ktorej sme sa stretli s Mikulášom...).

Tešíme sa na vašu účasť!

(Deti sa z MŠ presunú s p. učiteľkami, rodičom stačí prísť priamo do auly.)


Uvedenie generálnej do úradu Uvedenie novej generálnej predstavenej do úradu

Naša nová generálna predstavená s. Pavla Draganová bola 16.5.2015 vo farskom kostole sv. Ondreja uvedená do úradu. Tento úrad prevzala po s. Ignácii Hriňovej, ktorej ďakujeme za jej službu.

viac fotiek>>>


 Stretnutie rehoľníkov

V starobylom Červenom Kláštore sa 8. mája 2015 z príležitosti Roka zasväteného života stretlo približne 300 rehoľníkov. Na tomto stretnutí sme sa zúčastnili aj my.

                                                                                                                                                            viac fotiek>>>


 plagátPozývame na Deň otvorených kláštorov 27.6.2015

V tento deň sa otvoria brány mnohých kláštorov na Slovensku, aby privítali všetkých, ktorí chcú akoby nakuknúť za oponu rehoľného života, dozvedieť sa niečo bližšie o ňom, alebo len stráviť niekoľko chvíľ     s rehoľníkmi. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke zasväteny zivot alebo facebooku.

V tento deň Vás osobitne pozývajú aj tieto naše komunity Ružomberok 31, Ružomberok Jarná, Námestovo, Kežmarok, Trenčín, Pavlovce nad Uhom. Takže, ak bývate v blízkosti, no možno aj vo väčšej vzdialenosti, nájdite si čas a príďte do kláštora.


expoEXPO Prešov

 

Každoročne sa v našej arcidiecéze koná stretnutie mládeže. Ani tento rok tomu nebolo inak a predsa bolo trochu „inak". Stretnutie z dňa 11.4. bolo inšpirované rehoľným EXPO z Národného stretnutia mládeže R13 v roku 2013 v Ružomberku.

Stretnutie začalo sv. omšou o 9:30 u františkánov, celebroval ju o. biskup mons. Bernard Bober. Hlavnou náplňou ďalšieho programu bolo už spomínané rehoľné expo, resp. rehoľné workshopy. Každá z prítomných reholí mala k dispozícii miestnosť v Gymnáziu sv. Moniky, ktorú mohla využiť k prezentácii vlastnej charizmy. Mladí potom chodili „sem a tam", obzerali, obkukávali rehole, pýtali sa, usmievali sa, fotili sa... Atmosféra celého EXPO-a  bola veľmi milá. Mladí sa všeličo vypytovali, boli veľmi bezprostrední. Stretnutie po skončení prezentácie reholí pokračovalo gospelovým koncertom a záverečnou adoráciou.

 


Návšteva v Poľsku

Začiatkom marca sme boli na návšteve u sestier Redemptoristiek v Bialsko Bialej. Do tejto komunity vstúpila naša sestra Magdaléna, aby tu žila svoj zasvätený život. Naďalej nás spája modlitba a priateľstvo.

Kaplnka sestier Hovorňa   Magdaléna a my


Rehoľné sľuby... 18. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte) Duchovné obnovy pre dievčatá

Milé dievčatá, aj v tomto roku sme pre Vás pripravili trojdňové duchovné obnovy. Bližšie informácie >>>


logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte) Oznam o fotení

Milí rodičia dňa 5.5. 2015 (utorok) sa v našej MŠ budeme fotiť. 

Fotiť sa nebudú jednotlivci, iba spoločné fotky každej triedy.


logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte) Školský výlet

Milí rodičia dňa 2.6. 2015 (utorok)  sa organizuje školský výlet na Oravský hrad  - "Rozprávkový svet na Oravskom hrade"

Podmienky výletu:

1. Dieťa ide v sprievode dospelej osoby

2. Cestovné: jedna osoba - 3€

Vstupné na hrad:    - dospelý - 5€

- dieťa - 2€

Ak máte záujem, treba sa záväzne zahlásiť u p. učiteliek.                                                                                         Výlet sa organizuje pre všetky deti MŠ (aj tie, ktoré už v júni nebudú MŠ navštevovať).                                    Ak ostanú voľné miesta, môžu ísť aj súrodenci.


stretnutie RN Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

18. apríla 2015 sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Severe stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, aby oslávili jej 40-ročné jubileum. V kázni sa všetkým prihovoril otec kardinál Tomko, pripomenul históriu vzniku Rodiny Nepoškvrnenej a zdôraznil hodnotu utrpenia, keď ho prežívame spolu s Ježišom. Poobede si prítomní pozreli prezentáciu zo života sestier satmárok, pomodlili sa svätý ruženec a domov odchádzali s eucharistickým požehnaním.

viac fotiek zo stretnutia>>>

 


 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. DANIELU Zuzanu Stašekovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. apríla 2015 vo veku 93 rokov a v 69. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 

 

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Daniely >>>

 

 

 1. apríla 2015 sme sa v Ružomberku rozlúčili so sestrou Bernadetou. Svätú omšu celebroval otec biskup Sečka, koncelebroval otec biskup Tomáš Galis a ďalší kňazi za účasti mnohých veriacich.

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami zdieľajú nádej na spoločné stretnutie v nebi.

viac fotiek


Rehoľné sľuby

... 17. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


Sestre Bernadete priznali štatút veterána protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa rozhodol 1. apríla 2015 priznať štatút účastníka protikomunistického odboja in memoriam sr. Bernadete. 

viac >>>


Bernadeta Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. BERNADETU Auréliu - Štefániu Pánčiovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 30.marca 2015 vo veku 90 rokov a v 67. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 1. apríla 2015 (streda) o 13.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku

viac zo života s. M. Bernadety >>>
fotografie zo života s. M. Bernadety

logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte) Oznam o ZRPŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa  15. 4. 2015 (streda) o 16.00 hod. v budove MŠ sv. Lujzy sa uskutoční Rodičovské združenie. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná, nakoľko ZRPŠ sa bude týkať informácií aj ohľadom prístavby MŠ.


logoMS.jpg (30x50 px, 2.7 kbyte)Oznam o veľkonočných prázdninách

Milí rodičia, v dňoch 2. 4. 2015 (Zelený štvrtok) - 7. 4. 2015 (utorok) sú veľkonočné prázdniny.


logoMS.jpg (30x50 px, 2.7 kbyte) 2 %z Vašich daní pomôžu našej škôlke

Aj u nás si môžete uplatniť 2% z Vašej dane a pomôcť tak žiakom našej škôlky.
Všetkým darcom ďakujeme!

Ostatné informácie a tlačivá na stiahnutie nájdete tu:

 


 Stretnutie predstavených

13. – 15. marca sa v Kostolnej-Zariečí stretli predstavené našich komunít. Na úvod sme sa pomodlili krížovú cestu, pričom každé zastavenie si pripravila iná sestra. Prebrali sme potrebné pracovné záležitosti. Prednášky p. Petra Hertela CSsR nás viedli k zamysleniu sa nad svojím povolaním a poslaním. Sobota bola  zameraná na púť na Skalku, aby sme sa zvlášť v Roku zasväteného života povzbudili životom svätého Andreja-Svorada a Benedikta.

Skalka

Pane Ježišu,

Nie je jednoduchá úloha, pre ktorú si si nás vybral. Vieš to omnoho lepšie, ako my. Poznáš nás veľmi dobre, a predsa - mal si svoj dôvod na to, aby si na naše plecia položil bremeno zodpovednosti. Ďakujeme Ti zaň. Ďakujeme Ti za každý moment tejto, a najmä Tvojej krížovej cesty. Vedomie toho,  že sám si zakúšal ťarchu samoty ,nepochopenia, že ani pre Teba nebolo ľahké byť neustále trpezlivý a láskavý, že sám si sa cítil bezradný, nám dodáva odvahu. Chvíle zlyhaní a chýb, nech sú pre nás hlbokým pádom na dno, kedy pochopíme, že konečne treba dať priestor Tebe, že vždy má ísť o Teba.  Znovu Ti ďakujeme za každú jednu nám zverenú sestru, za tajomstvo ukryté pred našimi očami, kvôli ktorému si si ju povolal a máš v nej zaľúbenie.

Ďakujeme za Tvoj kríž, ďakujeme za možnosť podieľať sa na jeho nosení.         fotky zo stretnutia >>>


 


Rehoľné sľuby... 16. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

 


 Zápis do Knihy živých

Dňa 21. februára 2015 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 29 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  august  2014 - november 2014.


 

Generálna volebná kapitula sestier Satmárok

V dňoch 14. - 20. februára 2015 sa vo Vrícku konala Generálna volebná kapitula Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Za novú generálnu predstavenú Kongregácie bola na ďalšie šesťročné obdobie (2015-2021) zvolená sestra M. Pavla Draganová.  V jej službe jej budú pomáhať radkyne: s. M. Angela Brejková, s. M. Belarmína Ivančáková, s. M. Rita Szabó, s. M. Ulrika Mrekajová. Sprevádzajme ich svojou modlitbou.

 

generálna kapitula              generálna predstavená s. Pavla Draganová


Permanentná formácia 

Kláštor sestier Redemptoristiek v Kežmarku sa v dňoch 6.-8.2.2015 rozrástol o naše sestry, ktoré si prehĺbili vedomosti aj vzťah ku sv. Pavlovi. Jednotlivými časťami listu svätého Pavla Filipanom ich sprevádzala sestra Fides Strenková CJ. Nezabudnuteľný bol aj pohľad na zasnežené Tatry.

Permanentná formácia KK Tatry


 

Oznam Oznam o jarných prázdninách

Milí rodičia jarné prázdniny sú v čase od 16.2.2015(pondelok) do 20.2.2015(piatok).

Nástup do MŠ je 23.2.2015(pondelok). 

 


 divadlo Malér   Deň zasväteného života

Komunita sestier vo Vrícku prežila pekné nedeľné popoludnie spoločným programom: pri divadelnej scénke Malér sa sestry a hostia zabavili, pri súťaži Milionár si zopakovali vedomosti z náboženstva a tiež z dejín svojej Kongregácie.

viac  >>>

Rehoľné sľuby

 

... 15. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

 


vatikan.jpg (200x134 px, 14.0 kbyte)  Svätá omša so Svätým Otcom Františkom

(foto Alžbeta Hrušovská)         
22. januára 2015 sa spolu so skupinou Slovákov žijúcich v Ríme tri  naše sestry zúčastnili svätej omše v kaplnke Domu svätej Marty, ktorú celebroval Svätý Otec František.                                
viac  >>>

 


s_Melania.jpg (155x200 px, 10.0 kbyte)   Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. MELÁNIU Matildu Jagelčákovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 26. januára 2015 vo veku 91 rokov a v 73. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 26. januára 2015 (štvrtok) o 14.00 hod. v kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Melánie >>>

 


 2015_plagat_maly.jpg (144x200 px, 28.6 kbyte)Pri príležitosti 40-ročného jubilea Vás pozývame  na                                           Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej 18. apríla 2015                                              v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever.  

 


Oznam  Oznam o prázdninách a karnevale

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 2. 2. 2015 (pondelok) sú polročné prázdniny.                                      Nástup do Materskej školy sv. Lujzy je 3. 2. 2015.

Dňa 3.2.2015 (utorok) o 15.30 sa v telocvični pri ZŠ sv. Vincenta uskutoční karneval pre deti z  MŠ sv. Lujzy

Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne prežité chvíle!

Deti sa presunú z MŠ s pani učiteľkami. Prosíme priniesť masky už ráno, aby sa celý náš deň niesol v karnevalovej nálade...

Prosíme rodičov a deti, aby si na karneval priniesli prezuvky. 

Kto má záujem, môže prispieť svojím podielom koláčikov, keksov alebo slaného pečiva.                    Priniesť ich môžete v deň karnevalu ráno do MŠ alebo priamo na karneval do telocvične ZŠ.

Počas karnevalu je za dieťa zodpovedný rodič

 


Oznam Správa za šk. rok 2013-2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku za školský rok 2013/2014


 

referendum o rodine Referendum o rodine

Pomôžme spoločne chrániť dielo, ktoré započal Boh:

 "Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu. S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok. Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny. skrze Krista, nášho Pána. Amen."

(Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan, Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup ABÚ Košice)

Viac o aktivitách spojených s referendom o rodine nájdete na http://www.alianciazarodinu.sk/preco/ alebo na http://www.martindom.sk/index.php?id=588&type=md_main_menu&t=371