KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2014

 

vianoce2014
"On nepohrdol jasľami
pokorne leží na sene,
o trochu mlieka prosí ten,
čo živí všetko stvorenie."
Stojíme v tichom úžase nad tajomstvom Vianoc,
nad nevýslovnou pokorou veľkého Boha,
ktorý vyšiel prvý v ústrety človeku,
aby tak dokázal svoju bezhraničnú lásku.
Nech pohľad na pokornú Nežnosť v betlehemských jasliach
napĺňa vďakou naše srdcia a nech nám dá silu
vychádzať v ústrety v pokornej službe našim bratom a sestrám.
Požehnané vianočné sviatky a nový rok 2015 Vám prajú sestry Satmárky.

 


 


 OznamZimné prázdniny

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že od 22. 12. 2014 do 7. 1. 2015 bude z dôvodu zimných prázdnin Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku zatvorená. Nástup do MŠ je vo štvrtok 8. 1. 2015.

Zároveň Vám kolektív MŠ praje pokojné prežitie sviatkov radostí v kruhu svojich blízkych, hojné Božie požehnanie a radosť z narodeného Ježiška.


  OznamPosvätenie betlehemov

V piatok 19. decembra 2014 sa v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku bude konať posviacka betlehemov. Ak máte záujem o posvätenie svojho betlehema, ktorý v čase Vianoc spríjemňuje Váš dom, môžete túto možnosť využiť a vo štvrtok alebo v piatok ráno svoj betlehem priniesť do MŠ.  


 

strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte)Duchovné obnovy

Aj v roku 2015 sme pre Vás pripravili bohatú ponuku trojdňových duchovných obnov vo Vrícku. Bližšie informácie >>>


 

Silvia a Ksenia Vstup do postulátu

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, hlavnej patrónky našej Kongregácie, bol slávnostným dňom i pre dve naše kandidátky, Kseniu a Silviu, ktoré boli v tento deň prijaté do postulátu.

 Pokračovanie a foto  >>>

 Benefičný koncert

Srdečne Vás pozývame na  Ďakovno - benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2014 v Trenčíne. Bližšie informácie nájdete tu   >>>

 

s_AlmiraMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. ALMÍRU  Máriu Strakovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 18. novembra 2014 vo veku 90 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 22. novembra 2014 (sobota) o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.

viac zo života s. M. Almíry >>>

OznamMikuláš v škôlke

Srdečne pozývame deti z Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku spoločne so svojimi rodičmi na stretnutie so sv. Mikulášom, ktorý nás navštívi v utorok 9. 12. 2014 o 15:30 hod. Bližšie informácie nájdete tu >>>

 

Kaplnka_Uzhorod Posviacka kaplnky v Užhorode

7. - 9. novembra 2014 sme z príležitosti posviacky kaplnky navštívili naše spolusestry v znovuobnovenej komunite v Užhorode na Ukrajine. Kaplnku zasvätenú sv. Jozefovi posviacal mukačevský otec biskup Mons. Antal Majnek.

Viac fotografií  >>>

Oznam"Zázrakovanie" v škôlke

Dňa 21. novembra 2014 sa v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku uskutoční program pod názvom "Zázrakovanie". Ide o katechézy pomocou koncertu. Program zahŕňa interaktívnu prácu s detským divákom, zapojenie detí do deja biblických príbehov, prácu s kulisami, rekvizitami a autorský cyklus piesní na biblickú tému. Srdečne Vás na tento program pozývame. 

 

Aurea_3.jpg (150x200 px, 22.6 kbyte) Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. AUREU  Máriu Lancošovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 15. novembra 2014 vo veku 91 rokov a v 69. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 19. novembra 2014 (streda) o 14.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Aurei >>>

OznamHračka na misie

Milí rodičia, v mesiaci október, ktorý je mesiacom misií, chceme aj u detí rozvinúť povedomie pomoci chudobnejším a slabším. Preto ponúkame možnosť zapojiť sa do akcie našej Materskej školy sv. Lujzy: Hračka na misie.

Dieťa môže priniesť jednu hračku, ktorú venuje na misie - chudobným deťom, konkrétne na Ukrajine, ktoré sa určite potešia každej pomoci a naše deti sa naučia podeleniu sa...

Začiatkom novembra sestričky Satmárky prevezú zozbierané hračky na Ukrajinu. 

OznamJesenné prázdniny

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch 30. - 31. 10. 2014 (štvrtok a piatok) bude z dôvodu jesenných prázdnin Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku zatvorená. Nástup do MŠ je v pondelok 3. 11. 2014.

 

Rehoľné sľuby ... 13. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

s_GenovevaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. GENOVÉVU  Boženu Kulinovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 13. októbra 2014 vo veku 87 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 15. októbra 2014 (streda) o 14.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Genovévy >>>

 Zápis do Knihy živých

Dňa 11. októbra 2014 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 21 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  apríl 2014 - júl 2014.

 

s_Krescencia Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. KRESCENCIU Helenu Korčekovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 5. októbra 2014 vo veku 90 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 8. októbra 2014 (streda) o 14.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Krescencie >>>

Rehoľné sľuby ... 12. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>   

s_OliviaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. OLÍVIU Elenu Nagyovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. septembra 2014 vo veku 87 rokov a v 65. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 13. septembra 2014 (sobota) o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.

fotografie zo života s. M. Olívie >>>
viac zo života s. M. Olívie >>>

strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte)

Od 11. augusta do 14. augusta 2014 sa na Vrícku konala Provinciálna pracovná kapitula, ktorá bola vedená v dvoch častiach. Prvá časť bola duchovná a druhá pracovná. Sestry denne premodlievali situácie, ktoré potom riešili v pracovnej časti. Fotogalériu z tejto udalosti nájdete tu.

Prvý deň , Druhý deň , Tretí deň , Štvrtý deň

Boj proti hladu - Haiti a Honduras

Začína 8. ročník zbierky Boj proti hladu. Všetky informácie o tejto zbierke nájdete tu: Zapojiť sa môžete rôznymi spôsobmi, najčastejšie kúpou medovníkového srdiečka. Srdce z medu je srdce plné práce a lásky.

Rehoľné sľuby ... 11. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>    

Oznam

Oznam o ZRPŠ v našej škôlke . Celý text nájdete tu:

Rehoľné sľuby ... 10. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>     

RN.jpg (224x225 px, 13.5 kbyte)

Ponúkame niekoľko fotografií z púte Rodiny Nepoškvrnenej, ktorá sa konala v Šaštíne. Foto tu:

Rehoľné sľuby ... 9. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  

výlet hospic 21. júna 2014 sa dobrovoľníci a zamestnanci hospicu vybrali na spoločný výlet, pri ktorom navštívili sídlo Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku a o. z. Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom (www.ozdobrypastier.szm.com).

Viac o stretnutí  >>>

Oznam Oznam o letných prázdninách

Milí rodičia, oznamujeme, že naša škôlka bude otvorená počas letných prázdnin v mesiaci júl. Bližšie informácie tu.

Oznam Oznam o školskom výlete

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že 4.6. 2014 pôjdeme na školský výlet. Bližšie informácie tu. V deň výletu bude škôlka zatvorená.

 Zápis do Knihy živých

Dňa 7. júna 2014 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 25 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  január 2014 - marec 2014.

 

Rehoľné sľuby ... 8. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. FLORENCIU Štefániu Petrekovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. mája 2014 vo veku 91 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 13. mája 2014 (utorok) o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.

viac zo života s. M. Florencie >>>

 

Oznam Pozvánka na Deň rodiny

Srdečne Vás pozývame na Deň rodiny. Bližšie informácie nájdete tu:  Všetko o Materskej škole sv. Lujzy nájdete na jej stránkach.

Rehoľné sľuby... 7. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  

OznamOznam o prázdninách

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch od 17. 4. 2014 (štvrtok) do 22. 4. 2014 (utorok) budú Veľkonočné prázdniny. Nástup do Materskej školy sv. Lujzy je 23. 4. 2014.

OznamNová pani učiteľka

Oznamujeme všetkým rodičom a priateľom našej Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku, že od 1. apríla 2014 nastane zmena v pedagogickom zbore škôlky.

Z osobných dôvodov prerušuje pracovný pomer p. učiteľka Mgr. Elenka Chachaľáková, ktorá bola od otvorenia materskej školy súčasťou kolektívu. Za všetko jej z celého srdca ďakujeme. Zároveň vítame novú p. učiteľku Zuzku Chamajovú a prajeme jej, aby sa v škôlkarskej rodine cítila čo najlepšie.

Rehoľné sľuby ... 6. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 

  Zápis do Knihy živých

Dňa 22. marca 2014 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 17 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  september 2013 - december 2013.

strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte) Duchovné obnovy

Drahé dievčatá, ktoré k nám chodíte na duchovné obnovy, tentoraz máme zmenu a išli sme bližšie k Vám. Bližšie informácie nájdete tu: 

Rehoľné sľuby... 5. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 

Oznam   2 %z Vašich daní pomôžu hospicu

Aj u nás si môžete uplatniť 2% z Vašej dane a pomôcť tak všetkým, ktorý si pomôcť nedokážu. Tlačivá a všetky ostatné informácie nájdete tu:

     

OznamKarneval

Nádherné fotky z vydarenej akcie nájdete tu.

rucky.jpg (200x100 px, 5.3 kbyte) Stretnutie

Vo Vrícku sa stretli dve najväčšie komunity svojich rehôl a strávili spoločný večer. Niekoľko fotiek z príjemného stretnutia nájdete tu:

tuzka.gif (180x125 px, 1.6 kbyte) Kreslenie

Počas januára sme pre naše sestry v spolupráci so spoločnosťou Serafín pripravili tvorivý víkend, kde sa naučili kresliť a ešte si aj dobre oddýchli. Fotografie z kurzu nájdete tu:

Oznam Snehuliak

Ako naši škôlkári stavali papierového snehuliaka pre nedostatok snehu si môžete pozrieť na stránkach Materskej školy sv. Lujzy

Oznam3. narodeniny škôlky

Ako oslavovali naši škôlkári si môžete pozrieť pozrieť na stránkach Materskej školy sv. Lujzy

Oznam2 %z Vašich daní pomôžu našej škole

Aj u nás si môžete uplatniť 2% z Vašej dane a pomôcť tak žiakom našej školy.
Všetkým darcom ďakujeme!

Ostatné informácie a tlačivá na stihnutie nájdete tu:

OznamVýberové konanie

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok ako zriaďovateľ Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy. Bližšie informácie nájdete tu:

Rehoľné sľuby... 4. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

 

OznamOznam o chrípkových prázdninách v MŠ sv. Lujzy

Vážení rodičia,

 oznamujeme Vám, že z rozhodnutia

 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši z dôvodu vysokej chorobnosti detí v materskej škole bude naša MŠ zatvorená v dňoch

 30. 1. - 3. 2. 2014.

Prevádzka MŠ bude znovu otvorená

4. 2. 2014 (utorok).

 

 

Rehoľné sľuby... 3. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho:

Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

Oznam Oznam o karnevale

Milí rodičia, karneval pre deti z MŠ sv. Lujzy

sa uskutoční dňa 22.1. 2014 (streda) o 14.00 hod. v telocvični pri ZŠ sv. Vincenta.

Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne prežité chvíle!

·        Deti sa presunú z MŠ s pani učiteľkami. Prosíme priniesť masky už ráno, aby sa celý náš deň niesol v karnevalovej nálade... J

 ·        Prosíme rodičov a deti, aby si na karneval priniesli prezúvky

 ·        Kto má záujem, môže prispieť svojím podielom koláčikov, keksov alebo slaného pečiva.Priniesť ich môžete v deň karnevalu ráno do MŠ alebo priamo na karneval do telocvične ZŠ. 

·        Počas karnevalu je za dieťa zodpovedný rodič


 

 

s. Dorotea Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. DOROTEU Elenu Veroniku Šimalčíkovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. januára 2014 vo veku 88 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 14. januára 2014 (utorok) o 11.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

fotografie zo života s. M. Dorotey >>>
viac zo života s. M. Dorotey >>>

 Poďakovanie Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

... môžem preto povedať, že to, čo sa dostalo mojej manželke v tomto zariadení v posledných dňoch jej života, bolo to najlepšie, čo sa jej mohlo poskytnúť.    Viac:  poďakovanie 1   ... poďakovanie 2